🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Author

Milgro

Date

16 december 2021

Reading time

2 minutes

Corporate Sustainability Reporting Directive vraagt om digitaal afvalmanagement

Werk je bij een organisatie met meer dan 250 medewerkers? En is de jaarlijkse omzet meer dan 40 miljoen euro? Grote kans dat het jaarverslag van je bedrijf binnenkort flink dikker wordt, met uitgebreide informatie over duurzaamheid. Dus ook met data over het afval- en grondstoffenproces. De Europese Unie wil met nieuwe regelgeving transparantie en duurzaamheid stimuleren, om zo de klimaatdoelstellingen te halen.

De nieuwe regeling uit Brussel heet de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die treedt hoogstwaarschijnlijk al in 2023 in werking en verplicht deze bedrijven om te rapporteren over de sociale en milieu-impact van de bedrijfsvoering. Daarnaast moeten de bedrijven systemen inrichten om data te verzamelen en te borgen. Ook zijn de bedrijven verplicht om hun jaarverslag te laten toetsen door een externe accountant. Beursgenoteerde bedrijven doen dit al.

Andere richtlijnen op komst

Er zijn nog meer regelingen die hiermee verband houden. De vernieuwde Europese Energy Efficiency Directive (EED) bijvoorbeeld. Die verplicht bedrijven om iedere vier jaar een audit te laten uitvoeren over de verschillende energiestromen van een bedrijf en de maatregelen die worden genomen om energie te besparen. Dan ligt er ook nog een andere richtlijn in de week; de Sustainable Corporate Governance Directive (SCGD). Die moet ervoor zorgen dat de boardrooms van bedrijven écht duurzaam worden, en duurzaamheid niet beschouwen als extraatje. Ze maken allemaal deel uit van een groter plan voor Europa; de Europese Green Deal. Die moet Europa in rap tempo duurzamer maken.

Waarover duurzame data verzamelen?

Terug naar de Corporate Sustainabiliy Reporting Directive. Wat precies de regels worden waarover een bedrijf moet rapporteren, dat is nog niet helemaal uitgewerkt. Wat wel duidelijk is, is dat het zal moeten gaan over objectieve cijfers over milieu, en ook over sociaal kapitaal. Ook over milieurisico’s zoals waterschade door extreme regenval of verlies aan biodiversiteit moet worden gerapporteerd. En bedrijven moeten laten zien dat ze duidelijke langetermijndoelen hebben voor duurzaamheid.

Vanaf 2023 rapporteren. Dat lijkt ver, maar…

Het jaar 2023 lijkt nog ver weg. Maar bedenk goed dat de nieuwe duurzaamheidsinformatie ook verzameld en geborgd moet worden. En dat er administratie- en/of ERP-systemen moeten zijn om die data in vast te leggen. Veel bedrijven hebben die systemen. Maar voor afvalmanagement vaak niet. Daarvoor zijn bedrijven afhankelijk van de rapportages die zij van hun leveranciers aangeleverd krijgen.

Afvalverwerkers verwerken vooral afval

Afvalverwerkers richten zich van oudsher voornamelijk op het ontzorgen van hun klanten: afval zorgvuldig inzamelen en verwerken. Dat is de kerntaak. De rapportages over afval worden steeds beter, maar dit is nog geen topprioriteit. Bovendien maken bedrijven vaak gebruik van meerdere inzamelaars. Dat betekent dat er vele soorten en onvergelijkbare rapportages worden aangeleverd. Dat maakt het moeilijk om tot een eenduidige en volledige informatieset over afval- en grondstoffenmanagement te komen.

Digitaal afvalmanagement als oplossing

De oplossing is een digitaal afvalmanagementsysteem waarin alle relevante informatie over afval en grondstoffen is opgenomen. Denk daarbij aan de exacte hoeveelheden gebruikte grondstoffen die het bedrijf verlaten, het volume per stroom, de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de transport en de verwerking en de kosten. Een compleet en digitaal afvalmanagementsysteem zorgt voor totaalinzicht in de financiële, operationele en milieuparameters. Zo wordt de Total Cost of Waste (TCW) helder. Tevens zullen organisaties op termijn footprints van materialen willen maken, om inzicht te krijgen in de impact in de gehele keten en op bedrijfsniveau de complete milieu-impact voor duurzaam grondstoffenmanagement te berekenen. 

Rapporteren én verbeteren

Over deze footprint en andere parameters kan vervolgens, met de nieuwe richtlijn op het gebied van duurzame verslaggeving op komst, duidelijk worden gerapporteerd. Verantwoording is stap één, verbeteren is de volgende noodzakelijke stap. Een digitaal afvalmanagementsysteem geeft goede sturingsinformatie om de duurzame omgang met grondstoffen op een winstgevende wijze in de bedrijfsvoering te integreren. Zo wordt je bedrijf steeds transparanter, en steeds duurzamer.

Meer weten over digitaal afvalmanagement

Met het digitale afvalmanagementsysteem van Milgro krijgen onze opdrachtgevers via duidelijke dashboards accurate informatie ontsloten. Hiervan kunnen rapportages worden gemaakt die bruikbaar én binnenkort dus verplicht zijn voor het jaarverslag.

Meer weten over de voordelen van digitaal afvalmanagement? Lees hier ons blog of download de factsheet.New call-to-action

 

Op de hoogte blijven van Milgro? Volg ons op LinkedIn