📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Een welvarende toekomst in een circulaire economie

Onze planeet, met al haar grondstoffen, zou je kunnen zien als natuurlijk kapitaal. Van bos tot ondergrond, van mineraal tot metaal en van zon tot fossiele energiebronnen: alles is even kostbaar. Het is de missie van Milgro om het natuurlijk kapitaal zo goed te managen dat we een gezonde balans kunnen bereiken. Op die manier putten we de aarde niet uit en voorkomen we dat kostbare grondstoffen afval worden.

Afspraak maken  Lees onze blogs

Urgentie: there is no earth to waste

Earth Overshoot Day: de dag dat we de aarde voor dat jaar al verbruikt hebben, valt ieder jaar iets vroeger. Om de transitie naar een circulaire economie in te zetten, is het belangrijk de kringlopen van deze natuurlijke kapitaalstromen te leren sluiten. Zo nemen we ieder jaar net iets minder aan natuurlijk kapitaal dan de aarde kan leveren. Laten we samen Earth Overshoot Day verplaatsen naar 31 december. Dan pas zijn wij geslaagd.

Volg ons

Impact maken: earth & earn together

Wanneer we met elkaar grondstoffenketens sluiten en daarmee de grondstoffentransitie versnellen, maken we meetbare impact. Deze impact heeft een positief effect op uw bedrijfsresultaten: zowel vanuit economische als ecologisch oogpunt. Milgro streeft immers in haar samenwerkingen naar een combinatie van groei en bloei. Meer weten over deze winstgevende duurzaamheid?

Lees verder

Grondstoffentransitie

We werken toe naar een wereld waarin we grondstoffen steeds opnieuw en het liefst oneindig lang gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat ons natuurlijk kapitaal niet als afval eindigt. Sluiten we kringlopen, dan kan ons natuurlijk kapitaal zijn waarde behouden. Niet alleen in economisch, maar ook in ecologisch opzicht. Want hoe minder minder nieuwe grondstoffen we nodig hebben, hoe beter het is voor de natuur.

Lees verder

Wat is Natuurlijk Kapitaal? | Milgro
Over de SDG's | Milgro
Natuurlijk Kapitaal Management | Milgro
Natuurlijk Kapitaal meten | Milgro

Impact meten

Inzicht in het gebruik en verbruik van uw grondstoffen vormt de basis van ons Natuurlijk Kapitaal Management. Met slimme technologie, advies, rapportages en dashboards heeft u binnen een mum van tijd het overzicht van de impact die u maakt. Samenwerken met Milgro betekent steeds minder impact maken op de aarde.

Meer over NKM Meer over impact

Samenwerken

Om een grondstoffentransitie te versnellen en materiaalkringlopen te sluiten is kennis en kennisdeling nodig. Samenwerken is daarom van groot belang om binnen de keten een inclusieve economie te stimuleren. Milgro werkt nauw samen met een aantal partners om deze doelen te behalen.

Partnerships

Lees meer over natuurlijk kapitaal

natuurlijk kapitaal
natuurlijk kapitaal
natuurlijk kapitaal

Het belang van Natuurlijk Kapitaal Management

We hebben maar één aarde, er is geen 'planeet B'. Wij beseffen heel goed dat wanneer we deze willen behouden voor de toekomst, we met elkaar grote stappen moeten zetten. Milgro helpt bedrijven stappen te maken door het introduceren van NKM. Laten we er met elkaar zorgen dat ons kostbare natuurlijk kapitaal vanaf morgen geen afval meer kan worden. 

Nieuwsbrief  Volg ons