📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Sustainable Development Goals (SDG's) als kompas richting afvalvrije economie

De Sustainable Development Goals zijn ons kompas richting een schone, eerlijke en duurzame wereld in 2030. Deze zeventien doelen van de Verenigde Naties geven een handvat aan bedrijven en organisaties om een positieve impact te maken. Milgro gebruikt de SDG’s als inspiratie om een afvalvrije wereld te realiseren.

Stappenplan  Lees ons blog

De SDG’s die aansluiten op onze strategie

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie  | De SDG’s die aansluiten op onze strategie | Milgro

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 13: Klimaatactie | De SDG’s die aansluiten op onze strategie | Milgro

SDG 13: Klimaatactie

SDG 14: Leven in het water | De SDG’s die aansluiten op onze strategie | Milgro

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land | De SDG’s die aansluiten op onze strategie | Milgro

SDG 15: Leven op het land

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken | De SDG’s die aansluiten op onze strategie | Milgro

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Het belang van de SDG's voor Milgro

Milgro streeft naar een wereld waarin afval niet bestaat (SDG 12). Zorgvuldige omgang met grondstoffen en verduurzaming van recycling zijn noodzakelijke stappen om de opwarming van de aarde te stoppen (SDG 13). Het is essentieel dat bedrijven Natuurlijk Kapitaal Management integreren in hun bedrijfsvoering, zodat we vervuiling van onze omgeving stoppen en gaan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit in water (SDG 14) en op land (SDG 15). Een wereld afvalvrij realiseren kunnen we niet alleen. Milgro werk samen met ontdoeners van afval in het verbeteren van hun ecologische impact van afvalstromen en met ontvangers om circulaire ketens te sluiten, de circulaire transitie te versnellen en ecologische schade van recycling te stoppen (SDG 17).

Meer over de SDG’s

SDG 12 heeft raakvlakken met het circulaire proces, en dat is onze core business. 
Een andere kijk op afval is nodig om doelstellingen te behalen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat onze kostbare grondstoffen geen afval meer worden. Het verlengen van de levensduur van afval biedt geen toekomstbestendig perspectief; het managen van natuurlijk kapitaal doet dat wel. 

 

SDG 13 is onlosmakelijk verbonden met zowel de grondstoffentransitie als de energietransitie.

Om klimaatdoelstelllingen te halen is een transitie naar herbruikbare energie noodzakelijk. Hiervoor zijn echter weer kostbare grondstoffen nodig. Zorgvuldige omgang met grondstoffen is een noodzakelijke stap om de opwarming van de aarde te stoppen. 

 

SDG 14 en 15 omarmen de bescherming van de natuur en oceanen. En het behoud van biodiversiteit. Daar werken wij graag aan mee: reconnecting nature! 

De natuur in haar puurste vorm is bij uitstek circulair. Voor Milgro is dat een lichtend voorbeeld. Daarom staat bij ons het managen van natuurlijk kapitaal centraal. Wordt Natuurlijk Kapitaal Management onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van ondernemingen en organisaties, dan versnellen we daarmee de circulaire economie.  

SDG 17 past helemaal bij onze bedrijfsvoering. Om ons doel te bereiken móeten we samenwerken met anderen. 
Verbinden is de essentie van ons bedrijf. Het delen van kennis en technologie wereldwijd is hier onderdeel van. Milgro is de verbinder tussen ontdoeners en ontvangers. Wij werken samen met meer dan 500 ontvangers van gebruikte grondstoffen. In onze samenwerkingen streven we naar een winstgevende duurzaamheid. Earth & earn together. 

Download gratis ons SDG-stappenplan

Milgro vindt het heel belangrijk om meetbare doelen te stellen. Hoe halen we bijvoorbeeld meer waarde uit natuurlijk kapitaal? De SDG’s vormen hierbij een inspiratie. Wilt u weten hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen? Download nu ons gratis SDG-stappenplan en ontdek hoe u zelf de SDG’s kunt inzetten in uw bedrijf.

Stappenplan  Volg ons

 

SDG's

sdg
sdg
sdg

Meer weten?

Milgro vindt het heel belangrijk om meetbare doelen te stellen. Bijvoorbeeld meer waarde halen uit natuurlijk kapitaal. En daar helpen de SDG’s ons enorm bij. Ze vormen niet alleen een inspiratiebron; ze zijn ook een leidraad voor onze circulaire ambities en die van onze opdrachtgevers. Wilt u weten hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen? En hoe u zelf SDG’s kunt inzetten met ons stappenplan?

 
Stappenplan  Volg ons