wilt u eenvoud, efficiency en inzicht in uw afvalbeheer?

Ontbreekt het u aan voldoende inzicht om afvalstromen te beheren en de regie te voeren over het gehele afvalproces? Wanneer u exact wilt weten waar uw organisatie staat en monitoren en rapporteren op resultaat, dan is digitaliseren de uitkomst.

voordelen

sluitende rapportage afval

sluitende rapportages

regie afvalmanagement

regievoering

continuiteit afvalmanagement

continuïteit

compliance

compliance

sluitend administratief proces

Ons digitale afvalmanagementsysteem speelt een sleutelrol in de aanpak van Milgro. De voordelen daarvan zijn legio. 

Allereerst zorgt Milgro voor een sluitend proces, van order tot en met factuur en rapportage. Hiermee is gewaarborgd dat de administratie en rapportage van uw afvalstoffen 100% juist en volledig is. Zeker voor opdrachtgevers met meerdere bedrijfslocaties is de uniformiteit die met het proces wordt geborgd een extra pluspunt.

akzo-nobel-logoEr wordt veel tijd bespaard bij het opstellen van rapportages en we maken aantoonbaar stappen in het duurzamer laten verwerken van afvalstoffen.
 

Ronald van Weerdenburg, HSE specialist,
Akzo Nobel Car Refinishes

digitale audit trail

Ons digitale procesmanagement zorgt er tevens voor dat u gemakkelijk kunt voldoen aan wet- en regelgeving en compliant bent met uw interne HSEQ-standaarden. Van elke order is een digitale audit trail beschikbaar. Zo raakt niets uit het zicht. Uw afvalbeheer wordt bovendien gemakkelijker en efficiënt. Met onze digitale tools, waaronder een online portal en mobiele apps, kunt u eenvoudig orders afroepen.

digitaal-afvalmanagment

 

voordelen digitaal
afvalmanagement

Weten hoe een digitaal afvalproces waardevolle data en inzichten oplevert? En uw afvalbeheer gemakkelijker en overzichtelijk maakt?

download factsheet
mobiele-app-milgro

inzicht in afvalprestaties

De data uit onze digitaal afvalmanagementaanpak zijn een bron van inzicht en overzicht. Met krachtige Business Intelligence tools creëren wij dashboards die ons ondersteunen bij het realiseren van steeds betere afvalprestaties voor uw organisatie. Daarnaast stellen wij u in staat om voor uiteenlopende stakeholders binnen uw bedrijf de juiste rapportages aan te leveren. Daarmee bespaart u tijd en zorgt u voor kwaliteit.

grondstoffenrotonde-milgro

bee.connected

Voor verduurzaming in het gebruik van grondstoffen is flexibiliteit essentieel. Onze grondstofrotonde biedt de digitale infrastructuur voor innovatie (zoals verbeterde valorisatie van reststromen en closed loops) en brengt de grondstoffentransitie dichterbij.

lees over onze aanpak

Milgro's aanpak in het kort

  • digitaliseren proces
  • effectief order systeem
  • sluitende afvalrapportages
  • continue verbetering van prestaties
  • compliance

vraag een waste scan aan

sectoren