de kansen voor duurzaam gebruik van grondstoffen benutten?

Door het managen van natuurlijk kapitaal onderdeel te maken van de bedrijfsvoering, worden business opportunities gecreëerd. Met maximale ecologische en economische impact.

voordelen

inzicht  afvalmanagement

inzicht

verlengen levensduur grondstoffen

verlengen levensduur

duurzaamheid afvalmanagement

duurzaamheid

keten samenwerking afval

keten samenwerking

organiseren van de heen- en terugreis

Het is Milgro’s missie om het managen van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering van organisaties te integreren.

Een duurzame, zorgvuldige omgang met grondstoffen is dan business as usual en verschilt niet van de wijze waarop bedrijven omgaan met andere vormen van (schaarse) middelen, zoals bijvoorbeeld menselijk en financieel kapitaal. Nature capital management is dan binnen organisaties tot een eigenstandige professie ontwikkeld en circulaire uitgangspunten zijn in bedrijfsprocessen en producten geintegreerd. Van productontwerp tot en met terugreis en hergebruik van grondstoffen.

huisman-vierkant Milgro heeft  bewezen duurzaam om te kunnen gaan met onze bijzondere reststromen door deze rechtstreeks in andere sectoren weer her te gebruiken.

René Krootjes - Facility Coördinator
Huisman Equipment 

‘earth’ en ‘earn’ laten samengaan

Het is de rol van Milgro om deze nieuwe professionals te ondersteunen en faciliteren om hun werk goed te kunnen doen. Wij ondersteunen duurzaam grondstoffenmanagement met onze technologie, methodiek en aanpak en voorzien de grondstofmanagers van de toekomst van de kennis die nodig is om ‘earth’ en ‘earn’ te laten samengaan.

services-duurzaam-grondstoffen-managment

 

grondstoffenrotonde-milgro

bee.connected

Voor verduurzaming in het gebruik van grondstoffen is flexibiliteit essentieel. Onze grondstofrotonde biedt de digitale infrastructuur voor innovatie (zoals verbeterde valorisatie van reststromen en closed loops) en brengt de grondstoffentransitie dichterbij.

lees over onze aanpak

Milgro's aanpak in het kort:

  • ondersteunen en faciliteren grondstofmanagers
  • leveren van technologie, methodiek en aanpak
  • innoveren
  • keten samenwerking
  • duurzame winstgevendheid

neem contact op

sectoren