🗑️

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Smart waste management: innovaties maken het u makkelijker

Wilt u ook een toekomstbestendig bedrijf? Dat kan door slim om te gaan met afval en grondstoffen. Of het nou om software, hardware of advies gaat: Milgro loopt voorop met innovatieve producten en diensten op het gebied van smart waste management. Wij werken samen met u naar een circulaire wereld. Laten we waste omzetten in waarde.

Afspraak maken  Volg ons

Innovatie in software | Milgro
Innovatie in hardware | Milgro
Innovatie in consultancy | Milgro

Data is alles

Data is alles. En dan overdrijven we niet. Hoe meer u meet, hoe meer u weet over uw afval- en grondstoffenmanagement. Wij zetten slimme data en de kennis van onze experts in om de juiste optimalisaties bij u door te voeren.

Boek demo

Kosten besparen door container tracking

Met technische innovaties zorgen wij voor een afvalvrije wereld. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door onze container tracker in te zetten. We meten uw complete afvallogistiek door, zodat u weet wat de perfecte plek is voor uw containers (minder bewegingen is tijdswinst) en hoe u de containers optimaal kunt vullen. Efficiënt smart waste management, noemen we dat. Dat levert u minder kosten op door tijdsbesparing en efficiënte looproutes. Ook uw directe en indirecte afvalkosten nemen af, want zo kunt u het afval nog beter scheiden. 

Meer over containertracking

sluiten van materiaalkringlopen | Milgro
samenwerking binnen de keten | Milgro
stimuleren van een inclusieve economie | Milgro

Partnerships Volg ons

Blogs en artikelen

Meer weten?

Met Milgro’s innovatieve aanpak kunt u niet alleen kosten besparen. Onze innovaties in technologie en data zorgen voor efficiency én verduurzaming. Samen werken we toe naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat.

Nieuwsbrief  Volg ons