📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

28 mei 2024

Reading time

4 minutes

Zero Waste Week 2024: 7 tips voor effectieve afval inzamelstructuur

Het beïnvloeden van het gedrag om afval beter te scheiden kan een uitdaging zijn. Een goed doordachte inzamelstructuur van afval kan daarbij helpen. Eerder besteedden we al aandacht aan het positief beïnvloeden van gedrag. Vandaag staat de Zero Waste Week in het teken van een effectieve inrichting en bijbehorende communicatiemiddelen om medewerkers te sturen richting effectiever gedrag rondom zero waste.

1. Creëer bewustwording en urgentie

Het creëren van bewustwording over de urgentie van afvalscheiding is een uitstekende eerste stap. Zoals onderzoek aangeeft, blijkt dat hoewel 78% van de mensen wereldwijd zich zorgen maakt over milieuproblemen, slechts 59% klimaatverandering ziet als een belangrijk probleem. Door positieve communicatie te gebruiken die de gevaren van verspilling en onzorgvuldig omgaan met grondstoffen benadrukt, kunnen medewerkers herinnerd worden aan het belang van afvalscheiding en het maken van betere keuzes rondom grondstoffengebruik. Een zero waste-campagne helpt hierbij. Gebruik hiervoor posters, digitale displays en informatiefolders op strategische locaties om deze boodschap over te brengen.

2. Benadruk individuele impact

Veel mensen zijn eerder geneigd om actie te ondernemen als ze zien hoe hun individuele inspanningen een verschil kunnen maken. Gebruik communicatie die de persoonlijke impact van afvalscheiding benadrukt. Bijvoorbeeld: "Door je afval te scheiden, help je om X kilo restafval met recyclebare grondstoffen erin uit de verbrandingsoven te houden." Dit kan via stickers op afvalbakken, informatieborden, een intern dashboard te delen met afvaldata of social media. 

3. Verhoog kennis en vaardigheden

Medewerkers weten vaak niet precies hoe ze afval correct moeten scheiden. Zorg voor duidelijke en toegankelijke informatie over welke items in welke bak horen. Gebruik visuele hulpmiddelen zoals kleurrijke pictogrammen en simpele instructies direct op de afvalbakken. Plaats informatie op plekken waar mensen hun afval weggooien, zoals in kantines, gangen en openbare ruimtes. Ook een interactieve quiz, trainingen en e-learning dragen bij aan het vergroten van kennis en het veranderen van het gedrag. Heeft u schermen in uw organisatie, bijvoorbeeld in de kantine en ontvangsthal? Gebruik deze schermen om medewerkers te informeren over de zerowaste-ambitie en gebruik dit kanaal ook voor het geven van scheidingsinstructies. 

Banner-quiz

Hoe goed bent u in afval scheiden? Doe de test!

 

Naar de quiz

4. Zorg voor gemak en toegankelijkheid

Mensen scheiden meer afval wanneer het gemakkelijk en toegankelijk is. Hier zijn enkele specifieke tips om dit te bereiken:

Recyclestations:

Plaats afvalbakken in clusters op strategische locaties zoals ingangen, uitgangen en andere drukbezochte plekken. Noem deze clusters "recyclestations" of "afvaleilanden" om medewerkers eraan te herinneren dat ze hun afval moeten scheiden.

Handige openingen:

Zorg ervoor dat de openingen van de afvalcontainers goed bereikbaar zijn en  aan de bovenzijde of schuine zijde geplaatst zijn. Ook moeten ze groot genoeg zijn (~800 cm²) om het invoeren van afval te vergemakkelijken.

Consistent kleur- en pictogramgebruik:

Gebruik consistente kleuren en universele pictogrammen. Een universele vormgeving maakt het voor medewerkers gemakkelijker om de juiste afvalbak te herkennen en te gebruiken. Zorg ervoor dat de kleur van de afvalstroom op de afvalbak goed opvalt. Dit stimuleert de herkenning van de afvalstroom en leidt tot een hogere afvalscheiding.

Eenvoudige pictogrammen:

Pictogrammen moeten uit één uniforme stijl bestaan om herkenning te vereenvoudigen. 

Duidelijke instructies:

Instructies moeten duidelijk maar summier zijn, met een lijst van ongewenste voorwerpen aan de linkerkant en gewenste voorwerpen aan de rechterkant. Dit helpt contaminatie te verminderen door onjuiste scheiding te vermijden. Zorg ervoor dat de instructies op ooghoogte zijn geplaatst.

Restafvalbakken rechts (of niet plaatsen):

Plaats de restafvalbak aan de rechterzijde, omdat mensen van links naar rechts lezen. Zo wordt restafval het laatst gezien en dus het minst gebruikt. Bij Milgro namen we afscheid van restafvalbak, omdat wij echt een zero waste kantoor willen bewerkstelligen. Lees hier meer over onze aanpak.

Duidelijke benamingen:

Schrijf “PD” volledig uit, omdat niet iedereen weet wat het betekent. Gebruik specifieke termen zoals “Papier” in plaats van “Papier en karton” om verwarring en contaminatie te verkomen. “GFT en etensresten” werkt beter als alleen “GFT”.

Gleuf voor papier en ronde opening voor bekers:

Zorg voor specifieke openingen zoals een gleuf voor papier en een ronde opening voor bekers om de verschillende afvalstromen gemakkelijker herkenbaar te maken.

Open afvalbakken:

Gebruik open afvalbakken in plaats van gesloten bakken, zodat gebruikers de inhoud kunnen inspecteren. Dit verlaagt de kans op contaminatie.

5. Gebruik nudging en herinneringen

Nudging kan effectief zijn om gewenst gedrag te stimuleren zonder de vrijheid van keuze te beperken. Plaats herinneringen in de buurt van afvalbakken om medewerkers aan te moedigen om afval te scheiden. Dit kunnen pijlen, voetstappen of korte berichten zijn zoals "Denk aan het milieu, scheid je afval!"

6. Implementeer sociale normen

Mensen zijn geneigd het gedrag van anderen te volgen. Maak gebruik van sociale normen door informatie te delen over hoeveel collega's al afval scheiden. Bijvoorbeeld: maak afval scheiden bespreekbaar. Milgro plaatst voor gebruikte grondstoffen die geen plek kunnen krijgen een vitrine in de kantine, waarmee we met elkaar het gesprek aangaan of de stroom voorkomen had kunnen worden of waar die ingezameld kan worden.

7. Betrek alle medewerkers

Een belangrijke laatste tip is het betrekken van medewerkers, en dit gaat vaak eenvoudiger dan organisaties denken, want medewerkers scheiden vaak thuis ook hun eigen afval. Ook wordt het als vreemd ervaren dat bedrijven soms minder goed en uitgebreid inzamelen dan dat gemeentes van huishoudens vragen. Daarnaast maken medewerkers veel vaker een bewuste keuze voor een organisatie waar ze willen werken, en duurzaamheid is daarbij ook een onderdeel van de afweging.

Mochten nog niet alle medewerkers enthousiast raken van afvalscheiding en duurzaamheid, is de kans toch groot dat door deze bewustwording ze thuis ook andere keuzes gaan maken in het voorkomen van afval en/of een betere afvalinzameling organiseren. Kortom een zero waste beleid reikt verder dan slechts uw organisatie.

composteren-featured-image

Aan de slag met composteren

Ontdek hoe composteren een duurzame optie is voor het organisch afval van uw bedrijf.

Meld u aan

Goede tips

Een tip is om in rekening mee te houden, maak de communicatie niet negatief en belerend. Houdt het positief, benadruk successen en formuleer doelstellingen positief: b.v. 100% scheiden van afvalstromen i.p.v. 0% restafval.

Betrek al uw collega’s bij afvalscheidingsinitiatieven door trainingen, e-learnings en informatieve lunches te organiseren. Werk samen met partners die informatie delen over een specifieke stroom om bewustzijn te vergroten en participatie te bevorderen. Zo organiseren we samen met de Compost Community een workshop over composteren. Geïnteresseerd? Meld je aan voor het Webinar op 6 juni om 10:00 uur. 

Door deze praktische strategieën te implementeren, kunnen inzamelstructuren voor afval het afvalscheidingsgedrag van medewerkers aanzienlijk verbeteren. Een laatste tip: hoewel er verschillende theorieën zijn, duurt gedragsverandering meestal tussen de 3 weken en 2 maanden – op het werk misschien wat langer omdat medewerkers er niet dagelijks zijn. Houdt dus een periode van 6-8 weken aan om echte stappen te kunnen maken.

Meer weten over hoe afval scheiden te verbeteren? Download de praktische afvalscheidingsgids.

Tips of ideeën?

Heeft u ook zerowasteregulatie opgenomen in uw inkoopbeleid of heeft u tips of ideeën voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.