📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

3 juni 2024

Reading time

5 minutes

Zero Waste Week 2024: Stimuleer Zero Waste gedrag

Een zero waste ambitie beschrijven en opnemen in het beleid is een mooie stap die bedrijven zetten om duurzamer te worden. Bij beleid omzetten naar actie, blijkt het vaak lastig om een positieve gedragsverandering intern te realiseren. Hoe zet je medewerkers aan om hun gedrag te veranderen? Hoe laat je inkoop andere keuzes maken en hoe zorg je ervoor dat facility ambassadeur wordt van de zero waste visie? In dit blog leest u meer over stimuleren van Zero Waste gedrag. 

Verwarring rondom afvalscheiding wegnemen

Een van de redenen waarom nauwkeurige afvalscheiding mislukt is omdat er veel variatie bestaat in de manier waarop in Nederland wordt gescheiden. Nederlandse gemeentes hebben hun eigen aanpak, van niet scheiden bij de bron en het gebruikmaken van nascheiding bij de afvalontvanger, tot het ophalen van alle reguliere verschillende gescheiden stromen. Maar ook een PD inzameling vs. een PMD inzameling zorgt dat de afvalontdoener twijfelt wat te doen. Waar in de ene inzameling (PMD) metalen een plek krijgen, zorgt alleen PD ervoor dat blik en andere metalen, zoals blik en aluminiumfolie bij het restafval ingezameld dienen te worden. Dit leidt tot verwarring en vaak ook tot averechts gedrag omdat men denkt, het beland toch op een hoop. 

In België is de regelgeving veel eenduidiger. Of je nu bedrijf bent of als een huishouden afval inzamelt, beiden zijn op eenzelfde manier ingeregeld. Vlarema schrijft zelfs 24 verschillende afvalstromen voor waarin afval gescheiden dient te worden. Dit zorgt uiteindelijk voor betere afvalscheidingspercentages, minder restafval, maar ook voor minder vervuiling in de stromen. 

De les hieruit is dat het extra belangrijk is om het collega's zo makkelijk mogelijk te maken en een heldere inzamelstructuur neer te zetten met duidelijke scheidingsinstructies.

Afvalstructuur inregelen 

Het inrichten van een consistente inzamelstructuur met duidelijke communicatiemiddelen is belangrijk bij het bereiken van een zero waste kantoor. Medewerkers dienen direct te zien waar stromen ingezameld moeten worden en daarbij zijn er een aantal gedragsbeïnvloedende factoren die helpen bij een goed ingericht systeem. Zo moet het eenvoudig zijn, het inzamelmiddel dat het vaakst (naar het minst vaak) wordt gebruikt dient links (naar rechts) te staan.

Dit jaar doen wij als Milgro een wijziging in deze inzameling. Omdat wij vinden dat je geen oplossing moet bieden voor een stroom dat je niet wenst te hebben verwijderen wij vanaf deze Zero Waste Week de restafvalbakken in ons kantoor. Daarmee gaan we echt volledig zero waste en zullen we zorgen voor een optimale scheiding van reststromen.

Restafval vitrine

Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle producten een plek kunnen krijgen als een gescheiden stroom. Wij zetten die producten in de vitrine en in de kantine. Met als doel om het gesprek aan te gaan onderling over de restafval producten. Zijn er alternatieven? Hoe hadden we dit kunnen voorkomen? Dat zijn de gesprekken die we hopen te hebben met onze medewerkers rondom restafvalproducten. En deze producten krijgen ook een plekje op de Waste500.

Lees ook

Waste 500

Waste 500

 

 

 

Training afvalscheiding

Een goede afvalscheiding begint bij het verstrekken van informatie. Een interactieve training leent zich er uitermate goed voor om duidelijkheid rondom een correcte scheiding te geven. Bij Milgro besteden we hier aandacht aan en zoeken we de interactie op. Zo bieden we voorbeelden van producten die veelvuldig vrijkomen en besteden we aandacht aan uitdagendere producten.

banner-quiz-1

Hoe goed bent u in afval scheiden? Doe de test!

Naar de quiz

Voor nieuwe medewerkers biedt Milgro een onboarding programma aan, waarbij gebruik gemaakt wordt van e-learnings. Onderdeel van deze e-learnings is de training afvalscheiding op kantoor. Daarmee nemen we nieuwe medewerkers mee in de gewenste situatie rondom afvalscheiding. Ook is het voorkomen van afvalstromen, kortom het maken van andere keuzes die zorgen voor een reductie van afvalstromen, een belangrijk onderdeel van deze trainingen. 

Steeds meer duidelijkheid hoe te scheiden met informatie op producten

Een opvallende en positieve verandering zijn de scheidingsinstructies op producten zelf. Zo vindt u op een verpakkingsfolie van een product steeds vaker een weggooi instructie, maar ook op kartonnen verpakkingen bijvoorbeeld. Dit helpt de consument in het verminderen van het restafval. 

In een productieomgeving, waar de afvalstromen vaak heel voorspelbaar zijn, kan het op eenzelfde manier nuttig zijn om foto’s van de materialen die in een gescheiden afvalstroom mogen boven het inzamelmiddel te hangen. Of nog makkelijker: een prikbord. Als bedrijf kunt u zo concrete scheidingsinstructies rond de inzamelmiddelen plaatsen.

Wastelabs en Zero Waste Workshops

Wilt u als organisatie ook aan de slag met zero waste of met het verbeteren van afvalscheiding? Milgro biedt hiervoor wastelabs aan en zero waste workshops. Daarbij krijgen medewerkers uitgebreid inzicht in de optimalisatiekansen bij een bedrijf rondom afval. Zie hieronder een impressie van het wastelab dat we voor onze relatie HTM organiseerde:

Belang van beleid en een enthousiast facilitair team

Een succesvolle uitrol van een zero waste ambitie start bij het formuleren van een duurzaam beleid rondom afval en het voorkomen ervan. Bij Milgro is er naar aanleiding van de zero waste challenge van afgelopen jaar een wijziging geweest op het beleid rondom inkoop. We hebben het volledige inkoopbeleid gestoeld op minder afval aan de hand van een aantal kernvragen. Kunnen we minder inkopen? Kan er gekozen worden voor een duurzaam, fair trade en/of circulair product? Is er een circulaire oplossing voor het levenseinde van dit product? Tot slot, kunnen we efficiënter omgaan met wat we al hebben?

Ook is er een wijziging geweest op het beleid rondom het afvalproces. In dit beleid staat omschreven hoe we omgaan met afvalscheiding en hoe we streven naar afvalpreventie. Naast dat Milgro zich houdt aan de scheidingsplicht voor bedrijven, vastgelegd in LAP3, gaan we een stap verder met het composteren van ons organische afval en bieden we medewerkers handvatten om een goede scheiding te organiseren. Maar ook het belang van het betrekken van het facilitaire team is belangrijk. Zeker bij het inzetten van een verandering. 

Facility is verantwoordelijk voor het aanbieden van een ideale werkplek, die schoon en opgeruimd is en voldoet aan de ARBO wetgeving. Of u nu gebruik maakt van een schoonmaakorganisatie of niet. Het betrekken van de facilitaire medewerkers bij het opstellen, dan wel het wijzigen van een beleid rondom afval is belangrijk. Facility kan erop toezien dat het beleid goed wordt doorgevoerd en kan eventuele aanpassingen doen in de inrichting om gestelde doelstellingen rondom afvalvermindering te bewerkstellingen. 

Zero Waste en Inkoop

Om zero waste in alle facetten van een bedrijf door te voeren is er eigenlijk maar 1 stelregel. Op het moment dat een bedrijf producten inkoopt voor kantoor of in het productieproces dient men na te denken over de end-of-life fase. Wanneer het antwoord op de vraag, in welke afvalbak zal dit product of deze grondstof uiteindelijk belanden? En het antwoord op deze vraag is: restafval. Overweeg dan een alternatief. Alleen dan kunnen we de lineaire cirkel doorbreken en een circulaire economie bereiken. Uiteraard is dit eenvoudiger gezegd dan gedaan, voor alle situaties. Maar bedenk dan dat door de vraag te stellen en op zoek te gaan naar een alternatief er al voor zorgt dat eerste stappen richting die circulaire economie toch worden gemaakt. Rome is ook niet in een dag gebouwd. 

Cultuur

De uitdaging rond Zero Waste is dat er stiekem veel afdelingen en mensen bij betrokken zijn. Het begint dus bij inkoop en facility, schoonmaak en alle medewerkers moeten op de juiste manier scheiden. Daar komt bovenop dat zero waste zijn voor niemand een hoofdzaak is, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zero waste is echt een cultuur vraagstuk. Wanneer een bedrijf zuinig om wil gaan met het natuurlijk kapitaal waar de onderneming van afhankelijk is voor duurzame winstgevendheid; dan moet er principieel zorgvuldigheid worden doorgevoerd in alle keuzes.

Conclusie 

Om een zero waste ambitie te verwezenlijken is het informeren en trainen van medewerkers op gedrag onderdeel van het laten slagen van de ambitie. Daarnaast helpt een consistente inzamelstructuur met duidelijke communicatiemiddelen om afvalscheiding nauwkeurig te doen. Beleid, maar ook facilitaire afdeling zorgen ervoor om te borgen dat uw zero waste ambitie niet in de vergetelheid belandt. Maar ook intern inzicht geven in de bereikte doelstellingen zorgt ervoor dat zero waste echt onderdeel blijft van de dagelijkse processen. 

Tips of ideeën?

Heeft u ook een zero waste beleid opgenomen in uw inkoop of heeft u tips of ideeën voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.