📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

22 mei 2023

Reading time

1 minute

Week zonder afval: de uitdagingen van GFT-afval

Op kantoor staan we er niet altijd bij stil wat er gebeurt met ons afval nadat we het weggooien. Eén specifiek type afval dat vaak over het hoofd wordt gezien, maar een grote impact kan hebben, is GFT-afval: Groente-, Fruit- en Tuinafval. Dit organische materiaal, dat vaak eindigt in de groene container, heeft echter veel meer te bieden dan we ons realiseren. In dit blog bespreken we de uitdagingen die komen kijken bij GFT-afval.

Wat is GFT-afval?

GFT-afval staat voor "Groente-, Fruit- en Tuinafval". Het is een categorie van organisch afval dat voornamelijk bestaat uit plantaardige resten, zoals schillen en restjes groenten en fruit, koffiedik, theezakjes, bladeren, takken, gras, en andere tuin- en plantenmaterialen. 

Hoe wordt GFT-afval verwerkt?

GFT-afval wordt apart ingezameld en vervolgens meestal gecomposteerd. Compostering is een proces waarbij het afval wordt afgebroken tot compost, een waardevolle meststof voor tuinen en landbouwgrond. Door GFT-afval apart in te zamelen en te composteren, wordt het organische materiaal hergebruikt en wordt de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen of verbrandingsovens gaat verminderd.

Collage-gft

De grootste uitdagingen van GFT-afval

  • Gescheiden inzamelen: Het gescheiden inzamelen van GFT-afval is niet altijd vanzelfsprekend. Als GFT-afval niet apart wordt ingezameld, belandt het vaak samen met ander afval in de restafvalcontainer. Hierdoor blijft het potentieel voor recycling en compostering van het GFT-afval onbenut, wat resulteert in een verhoogde hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt gestuurd.

  • Voedselverspilling verminderen: Dagelijks belandt een grote hoeveelheid voedsel in de afvalbak, want veel mensen hebben moeite met het verminderen van voedselverspilling. Het is belangrijk om alleen te kopen wat u écht nodig heeft en voedsel op de juiste manier te bewaren om bederf te voorkomen.

  • Bewustwording creëren: Het succes van gescheiden inzameling van GFT-afval hangt af van de medewerking en het gedrag van de medewerkers. Het is essentieel dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over wat wel en niet in de GFT-container thuishoort, en dat ze bereid zijn om de juiste scheiding toe te passen. Het gebrek aan bewustwording en betrokkenheid kan leiden tot een lage kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval.

Theezakje

Tips of ideeën?

Heeft u tips of ideeën voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.