📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

29 april 2024

Reading time

3 minutes

Repair: een belangrijke oplossing binnen de circulaire economie

In de Europese Unie ontstaat jaarlijks 35 miljoen ton afval doordat repareerbare goederen worden weggegooid. Dat heeft een enorme impact op het milieu. Maar er is goed nieuws: de Europese Raad en het Europees Parlement bereikten in februari 2024 een akkoord over het “recht op reparatie” voor consumenten. 

Als onderdeel van de Europese Green Deal moet de wet Recht op Reparatie leiden tot een vermindering van afval en besparingen voor consumenten. Daarom zoomen we vandaag in op trede 5 van de R-ladder: repair, oftewel reparatie. 

De wet Recht op Reparatie

Vanaf 2026 zorgt de Europese ECGT-richtlijn ervoor dat bedrijven geen ongefundeerde duurzaamheidsclaims meer kunnen doen. De invoering van deze wetgeving moet greenwashing tegengaan. Tegelijkertijd noodzaakt het bedrijven om een meer efficiënte, duurzame benadering van grondstoffen te implementeren. Daar komt Repair om de hoek kijken. 

Uit een Europese enquête in 2020 bleek dat maar liefst 77% van de consumenten liever kiest voor het laten repareren van goederen dan voor het kopen van een nieuw product. Toch worden verreweg de meeste producten vervangen of zelfs weggegooid.

Dat komt omdat herstel vaak veel duurder is, vergeleken met het kopen van een nieuw product. Vaak ontbreekt ook de dienstverlening voor reparatie. De nieuwe wetgeving en de consument verwachten dus dat verkopende en producerende bedrijven reparatiemogelijkheden aanbieden.  

Repair en redesign

Er ligt een grote potentie bij productontwerp. Elektronica is de snelst groeiende afvalbron in de Europese Unie. Sommige producten, zoals smartphones, worden zo ontworpen dat ze na verloop van tijd defect raken. Verwijdering of vervanging van specifieke onderdelen is daarbij niet mogelijk. Consumenten zijn zo genoodzaakt om een nieuw product te kopen. De Wet op Reparatie zal producenten dwingen onder andere meer na te denken over het ontwerp en mogelijkheden tot reparatie (rethink).

Wat betekent de wetgeving?

Het nieuwe Europese akkoord moet het eenvoudiger en goedkoper maken om defecte producten te laten repareren. De wet Recht op Reparatie zorgt ervoor dat kostbare grondstoffen langer in de keten blijven.   

Verschillende maatregelen zijn opgenomen in de wet om reparatie en hergebruik van technisch herstelbare producten te bevorderen. Zo worden verkopers onder andere verplicht om binnen de wettelijke garantieperiode reparatie aan te bieden. Ook krijgen consumenten het recht om reparatie aan te vragen voor bepaalde producten buiten de garantieperiode, zoals wasmachines, stofzuigers en fietsen. Er moeten online platforms komen waarop consumenten lokale reparateurs kunnen vinden. 

De voordelen van repair

Het is niet voor niets dat repair zich een stuk hoger op de R-ladder bevindt dan een verwerkingsmethode zoals recycling. Reparatie biedt een aantal aanzienlijke voordelen. Door producten te repareren in plaats van ze weg te gooien, verlengen we de levensduur van grondstoffen. Een cruciaal uitgangspunt in de circulaire economie. 
Dit betekent dus ook dat er minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuwe goederen. Hiermee besparen we flinke kosten en putten we natuurlijke hulpbronnen minder snel uit. 

repair-recycling

Recycling brengt producten ook weer terug in de keten, maar vereist veel meer energie. Repair ook wel, maar in veel mindere mate. Door te repareren behouden we ook de orginele waarde van de grondstoffen. En besparen we een energie, grondstoffen en kosten. Producten gaan langer mee en waardevolle bronnen blijven behouden voor de volgende generaties. 

Repair in de praktijk

Waarschijnlijk denkt u al snel aan de reparatie van elektronische apparaten, maar repair gaat veel verder dan dat. Bent u nieuwsgierig hoe repair er in de praktijk uit kan zien? Met een aantal voorbeelden uit onze eigen praktijk hopen we het begrip te verduidelijken. Zo worden pallets, die normaal weggegooid zouden worden opgeknapt voor hergebruikt. En onderhouden we machines, zoals perscontainers goed en vervangen we onderdelen vroegtijdig zodat de levensduur wordt verlengd en uitval voorkomen.

Een derde treffend voorbeeld is een opdrachtgever die te maken had met een overschot aan accu's. Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben we een verwerker gevonden gespecialiseerd in het beoordelen van de reparatiemogelijkheden van deze accu's. Nu wordt een significant deel van deze ingeleverde accu's succesvol gerepareerd. De accu's die niet meer te repareren zijn, worden zorgvuldig gedemonteerd voor recycling.

Milgro en repair

Milgro onderstreept het belang van repair. Vanuit afvalmanagement vormt repair niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing voor een bedrijf. Ook realiseren we ons goed dat repair niet altijd even gemakkelijk is. Reparatie is soms arbeidsintensief en efficiëntie is laag vanwege kleine volumes. Toch biedt repair kansen om:

  • emissies (in scope 3) te reduceren
  • klantbetrokkenheid te vergroten of verdiepen door het bieden van een repairservice 
  • de druk op de natuur en biodiversiteit te reduceren

Hoe ingewikkeld het ook lijkt, Milgro denkt graag mee over reparatiemogelijkheden binnen uw bedrijf en keten. Vanuit onze expertise helpen wij u om uw gerepareerde producten opnieuw te gebruiken of om een afzetmarkt te vinden.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in data. We rekenen exact uit hoeveel uw bedrijf bespaart met repair. En dat is nogal wat. Repair is samen met Reuse (hergebruik) en Reduce (voorkomen) de meest impactvolle strategie om emissies uit afval te reduceren. Milgro rekent de ecologische en financiële cijfers graag voor u door. Deze cijfers zullen een positief resultaat tonen, zowel op impact (CO2) als euro (financieel).

Ons handige dashboard geeft al onze opdrachtgevers inzicht in alle afvalstromen en verwerkingsmethoden. Mocht u kiezen voor repair, kunt u positieve effecten ervan gegarandeerd in de rapporten terugzien. Wilt u meer weten of direct aan de slag met uw afvalstromen en repair? Plan dan een afspraak met onze adviseurs of boek een demo van het Milgro dashboard. Wij zetten de koffie klaar. 

dashboard-900x600-verwerking

Meer weten?

Meer weten? Maak een afspraak met een van onze experts of boek een demo van het Milgro dashboard. We vertellen u er graag alles over. 

Boek demo