šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

23 mei 2023

Reading time

2 minutes

Week zonder Afval: Uitslag van dag 1 en de oplossingen voor GFT-afval

Gisteren hebben we de eerste waste lab gehouden waarin we ons bedrijfsafval op kantoor hebben geanalyseerd. Tijdens het lab ontdekten we dat we een aanzienlijke hoeveelheid papier en GFT-afval hebben. Om het probleem voor GFT-afval aan te pakken, hebben we onmiddellijk een oplossing geĆÆmplementeerd in de vorm van een wormenhotel. Naast het wormenhotel zijn er nog andere efficiĆ«nte oplossingen voor GFT-afval.

resultaten-maandag-23

Wormenhotel

Een wormenhotel is een ingenieuze oplossing voor het verwerken van GFT-afval. In een wormenhotel leven ruim 1000 wormen die gevoed kunnen worden met etensresten en schillen van groente en fruit. Ze eten ook graag bladeren, koffiedik, theezakjes en papier. Er zijn echter enkele dingen die niet geschikt zijn voor het wormenhotel, zoals gekookt eten, vlees en vis, omdat dit ongedierte kan aantrekken. De wormen verteren het afval en produceren hoogwaardige compost die weer gebruikt kan worden om planten te voeden. Het concept is dus zowel eenvoudig als effectief. Als u geen wormenhotel wilt kopen, kunt u er ook een leasen. Door gebruik te maken van een wormenhotel voorkomt u niet alleen dat uw GFT-afval naar de stortplaats gaat, maar creĆ«ert u ook een duurzame bron van voedingsstoffen voor uw planten. Interesse in een wormenhotel? Ga naar wormenhotel.nl en bekijk de opties. 

Wormenhotel

Zero Waste koken

Een andere effectieve manier om GFT-afval te verminderen, is door bewust om te gaan met voedsel en te streven naar zero waste koken. Dit houdt in dat u zorgvuldig plant wat u wilt koken, de juiste hoeveelheden gebruikt en restjes op creatieve wijze hergebruikt. Veel delen van groenten en fruit die normaal gesproken als afval worden beschouwd, zoals schillen en stronken, kunnen eigenlijk prima worden geconsumeerd. U kunt ze gebruiken in soepen, stoofschotels of zelfs in smoothies. Door u bewust te zijn van uw kookgewoonten en creatief te zijn met restjes, kunt u veel GFT-afval vermijden en tegelijkertijd heerlijke maaltijden bereiden.

Boek-zero-waste-koken

Gezamenlijk slim inkopen

Een derde oplossing voor het verminderen van GFT-afval is gezamenlijk slim inkopen doen. Vaak kopen we meer voedsel dan we daadwerkelijk nodig hebben, waardoor er uiteindelijk veel in de prullenbak belandt. Door samen met familie, vrienden, of collegaā€™s inkopen te doen en voedsel te delen, kunt u de hoeveelheden beter afstemmen op de behoeften van de groep. Dit vermindert niet alleen verspilling, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen. Bovendien kunt u gezamenlijk compost maken van het GFT-afval, waardoor het een waardevolle grondstof wordt voor de hele gemeenschap.

Verminderen van GFT-afval

Het verminderen van GFT-afval is een belangrijke stap naar een duurzamere en milieuvriendelijkere wereld. Door gebruik te maken van oplossingen zoals een wormenhotel, zero waste koken en gezamenlijk slim inkopen, kunnen we de hoeveelheid GFT-afval die op de stortplaats of in de verbrandingsoven belandt aanzienlijk verminderen.

Tips of ideeƫn?

Heeft u tips of ideeĆ«n voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.