📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

1 november 2023

Reading time

4 minutes

Hoe voorkomt u afkeur van reststromen? Zuiver scheiden loont

Afval kost een onderneming geld. En een zuiver gescheiden en goed recyclebare stroom levert geld op. In de praktijk blijken met regelmaat gescheiden stromen te vervuild voor recycling. Afkeur door de verwerker en verbranding van het afval volgen. Slecht voor de business. En schadelijk voor het milieu. Meer aandacht voor het zuiver scheiden van reststromen kan afkeur voorkomen. Het is simpel en ingewikkeld tegelijk. We leggen uit hoe. En we helpen natuurlijk graag.

Vervuiling van reststromen

Vervuiling komt in veel verschillende reststromen voor. Een van de meest in het oog springende is karton. Bijna ieder bedrijf heeft wel een container voor het apart inzamelen van karton. Maar wij zien in de praktijk dat er in deze container ook ander afval verdwijnt. Plastic folie, koffiebekers, tape, halve lunchpakketjes, noem maar op. 

Dat is zonde. En wel om drie redenen:

Kosten. Concreet zo’n dertig cent per kg. Dat is het verschil tussen de opbrengsten van karton en de kosten voor het verwerken van restafval. Dit lijkt misschien weinig. Maar per container (waar 3.000 kg karton in kan) loopt uw organisatie zo’n 900 euro mis wanneer een gescheiden stroom karton te veel is vervuild waardoor deze niet kan worden gerecycled. Dit is inclusief de extra belasting (Wettelijke Afvalkosten Belasting) die erop wordt geheven. Mogelijk komen hier nog aanvullende handelingskosten bij voor het handmatig na-scheiden. Een mooie zuivere reststroom karton kost geen geld, maar wordt verhandeld op de wereldmarkt en zorgt voor opbrengsten. Die opbrengsten variëren per maand.Ten tweede, een verstoord verwerkingsproces. Wanneer de reststroom te vervuild is, heeft dit effect op de effectiviteit van de verwerking. Mogelijk kost verwerking extra tijd, omdat er handmatig nog stukken karton worden gered. Ook moet de vervuilde container ergens anders naartoe, omdat deze niet het recyclingproces in gaat, maar wordt verbrand. 

En ten derde, voor ons de meest belangrijke: duurzaamheid. Een kartonvezel kan ten minste zeven keer opnieuw worden gebruikt. De mogelijkheden voor recycling eindigen direct wanneer een reststroom karton te vervuild is voor hergebruik. En dat is slecht voor het milieu. Recycling voorkomt namelijk de productie van nieuw karton. De impact van de productie van een kg nieuw karton is 1,02 kg CO2eq. Dat is twee dagen een lamp aan laten staan. Bovendien wordt vervuild karton vaak verbrand. Ook hiervan is de milieu-impact fors, namelijk 1,6 kg CO2eq per kg papier dat niet gerecycled maar verbrand wordt.

tabel-afkeur

De CO2 impact van reststromen wanneer ze naar het restafval belanden

Karton en meer

Karton is niet de enige stroom waarin vervuiling voorkomt. Ook bij hout zien we dit gebeuren. Zo kan een stroom A-hout (onbehandeld en niet- geïmpregneerd) degraderen tot B-hout of zelfs C-hout (kwalitatief minder) doordat de stroom te vervuild is. A-hout kan worden gerecycled, B-hout wordt vaak verwerkt tot spaanplaat en C-hout wordt biobrandstof. Verder zien we folie, toch een veelgebruikt verpakkingsmateriaal, vaak bij het restafval belanden. Al deze stromen kunnen hoogwaardiger én duurzamer worden verwerkt. En dat is simpel én ingewikkeld tegelijk. 

De aanpak van Milgro

Milgro ondersteunt bedrijven om reststromen zuiver en schoon richting verwerking en recycling te brengen. Zo helpen we bedrijven om stappen te zetten richting een circulaire economie. Dat doen we met een aantal doeltreffende interventies die afkeur voorkomen.

We controleren of de afkeur terecht is

Wanneer een verwerker aangeeft dat een vracht deels of volledig is afgekeurd, dan vragen wij de dienstverlener hierbij foto's te leveren. Op basis van de foto's gaan we na of de afkeur en het aangegeven percentage terecht is. Het komt geregeld voor dat een gescheiden afvalstroom onterecht wordt afgekeurd.

We geven direct feedback op de werkvloer

Op de werkvloer zien wij het best hoe er met afval wordt omgegaan. Met onze kennis en inzichten kunnen we direct feedback geven aan de leidinggevende op de werkvloer. Wanneer het regelmatig voorkomt dat afvalstromen vervuild raken, gaan we aan de slag om de oorzaak te vinden. Op basis van de foto's en een extra bezoek aan de locatie wordt de oorzaak van de vervuiling vaak wel gevonden.

Mysterie achter het muurtje

Het was een mysterie bij het bedrijf. Van de 15 containers met karton werden er maar liefst 5 afgekeurd. Iedere keer zat er te veel restafval bij het karton. En er stonden toch duidelijke aanwijzingen op het muurtje waarachter de containers stonden. Het mysterie werd redelijk simpel ontrafeld. Het bleek dat de containers geregeld werden verwisseld wanneer ze opnieuw werden geplaatst. Achter het muurtje met de aanwijzing voor restafval stond de kartoncontainer. En andersom. 

We creëren bewustwording met trainingen en voorlichting

Niets is zo moeilijk als het beïnvloeden van gedrag. Een koffiebekertje* tussen het karton gooien is vaak gebeurd zonder dat iemand er bij stilstaat. Via trainingen en voorlichting proberen we het bewustzijn van medewerkers over afval scheiden te vergroten. Want we merken in de praktijk dat er soms best wat scepsis is over de zin van afval scheiden. We ondersteunen deze voorlichting met data uit onze online dashboards. Die data laten zien dat schonere stromen beter zijn voor het bedrijf en voor het milieu.

dashboard-lancering2-a

Koffiebekers, een hot issue

Koffiebekers zijn sowieso een grote veroorzaker van afkeur van zuivere stromen. Nadat de koffie op is, wordt de beker vaak gevuld met een servetje of een klokhuis van een appel. Ook roerstaafjes of lege cupjes melk blijven vaak achter in lege koffiebekers. De nieuwe regels voor wegwerp plastic zullen dit hopelijk verminderen. Maar ook goed scheiden helpt.

We zetten de juiste container op de juiste plek

Soms kun je met eenvoudige interventies veel bereiken. Het komt vaak voor dat de container voor het karton op een onhandige plek staat, waardoor die niet optimaal wordt gebruikt. De kunst is om het juiste inzamelmiddel te plaatsen op de plek waar recyclebare stromen ontstaan. Een doos voor etikettenrollen op de plek waar producten een sticker krijgen, bijvoorbeeld. Of een gaascontainer voor karton op de plek waar doosjes worden uitgepakt.

posters

We geven extra tips voor de volgende stap

Wilt u een volgende stap zetten? Het gebruik van de juiste signing is effectief. Het moet in één oogopslag duidelijk zijn welk soort stroom voor welke container is bestemd. In instructies is visueel gemaakt wat er wel en niet in mag, begrijpelijk voor alle talen die er op de werkvloer gesproken worden. Ook consistent kleurgebruik helpt. Creatief zijn kan ook effectief zijn: de milieuwinst per goed gescheiden container in euro’s of CO2-winst, bijvoorbeeld.

afkeur-afval---01

dashboard-900x600

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u afkeur van restromen kunt voorkomen? Milgro berekent voor u de ecologische en economische businesscase van het voorkomen van afkeur van restromen. En we vertellen u graag alles over alle bovenstaande mogelijkheden, van dashboard tot training en van signing tot voorlichting. Neem contact op met onze business development manager.

Afspraak maken