📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | di 11 jun 2024 om 11:00

Aanmelden

Author

Milgro

Date

25 september 2023

Reading time

3 minutes

Precycling: zero waste als sleutel naar duurzaamheid

Recycling: afvalmateriaal hergebruiken na productie. Een goede stap richting een circulaire economie. Maar bij Milgro zeggen we: recycling is een middel, geen doel. Hoe nobel ook, recycling kost altijd energie, tijd en geld! Daarom adviseren wij om recycling zoveel mogelijk te voorkomen als strategische keuze. Kies in plaats daarvan liever voor precycling. 

Wat is precycling?

De term precycling verwijst naar het proces waarbij we afval proberen te voorkomen, nog voordat het gecreëerd is. Precycling richt zich op het minimaliseren van afval aan de bron.

Waarom kiezen voor precycling?

Precycling is een verantwoorde bedrijfskeuze waarmee u de ecologische voetafdruk van uw bedrijf verkleint. Maar er zijn meer redenen om precycling als strategisch uitgangspunt in uw productieproces op te nemen.

Afval verminderen

Goed, het is misschien een open deur, maar precycling helpt natuurlijk om afval te verminderen. Minder creatie van afval betekent minder afval naar stortplaatsen. Maar ook minder benodigde energie voor recyclingprocessen. Zo vermindert de uitstoot van broeikasgassen en de druk op het milieu aanzienlijk.

 

Minder grondstoffen nodig

Door producten met langere levensduur te ontwerpen of slimmer om te gaan met verpakkingen, zijn er minder grondstoffen nodig. Zo blijven natuurlijke hulpbronnen langer behouden. De behoefte aan mijnbouw en ontginning neemt daarmee af.

Gunstiger bedrijfsresultaat

Minder afval betekent ook dat u minder tijd en geld aan afvalverwerking hoeft te besteden. Tegelijkertijd kunnen duurzame producten met een lange levensduur een hogere waarde hebben. Zo biedt precycling twee factoren die van gunstige invloed kunnen zijn op uw bedrijfsresultaat.

Voorbereid op wetgeving

Wereldwijd stellen overheden steeds strengere eisen aan afvalbeheer en milieubescherming. De Europese CSRD-wetgeving vereist met ingang van 2024 rapportages over de sociale, economische en ecologische impact van bedrijfsactiviteiten. Bedrijven die vooroplopen in precycling zijn alvast goed voorbereid op deze en toekomstige wetgeving.

Innovatief en onderscheidend

Precycling dwingt tot innovatieve productontwerpen en bedrijfsprocessen. Door hierop in te spelen kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten in een altijd en snel veranderende markt. Consumenten en zakelijke klanten hechten ook steeds meer waarde aan bedrijven die bewust omgaan met duurzaamheid en milieubewustzijn.

Precycling in de Ladder van Lansink

De Ladder van Lansink is al sinds 1979 de standaard voor afvalhiërarchie. Het model geeft de voorkeuren aan voor de verwerking van afval. Lees hier hoe Milgro de Ladder van Lansink in aangepaste vorm gebruikt voor een circulaire economie. Daarbij kijken we niet naar het verlengen van de levensduur van afval, maar naar de verlengde levensduur van grondstoffen.

Precycling komt op de bovenste trede van de Ladder van Lansink terecht, op de plek van preventie. Het doel is om afval volledig te voorkomen. Zo is precycling een expliciete methode om de afvalpreventie te voorkomen. Bijvoorbeeld door:

  • Het vermijden van onnodige verpakkingen.
  • Het kiezen voor duurzame productontwerpen die langer meegaan.
  • Het maken van bewuste keuzes als consument voor producten met minder afval of lagere milieu-impact.

Hoe past precycling in de R-ladder?

In het circulaire model sluit precycling nauw aan op de bovenste twee treden van de R-ladder: refuse en reduce. 

Refuse: als consument kun je precycling uitoefenen. Kies bewust voor producten die zijn ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt. Weiger onnodige, overdreven verpakte producten. Aan bedrijven de taak om deze producten te produceren en op de juiste wijze aan te bieden. 
Reduce: afval minimaliseren kan ook door de consumptie van overbodige producten te verminderen. Hier ligt een rol voor zowel consumenten als bedrijven.

Milgro en precycling

Milgro omarmt het concept van precycling volledig. Onze ambitie is helder: in 2040 willen we de wereld vrij van afval zien. Daarom willen wij kostbare grondstoffen behoeden voor de stortplaats. Dat doen we met en voor de bedrijven waarmee we samenwerken. Wij streven naar minder recyclen en meer precyclen. Want precycling is de strategische keuze voor een duurzame toekomst. 

zerowaste-worskhop

Start met een workshop

Wilt u met uw bedrijf bijdragen aan deze waardevolle missie? Milgro biedt een workshop op maat aan om u en uw medewerkers bij te spijkeren over het belang van circulair, de waarde van grondstoffen en de uitdagingen van afvalmanagement. Zo start u met uw zero waste ambities en zet u de eerste stap naar een wereld zonder afval. Door afval aan de bron te voorkomen, geven we onze toekomst vorm.

Over de workshop