📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

30 mei 2024

Reading time

4 minutes

Organisch afval: Praktische tips en oplossingen

Als bedrijf met duurzaamheidsdoelstellingen zoekt u altijd naar manieren om de ecologische impact van uw bedrijf te minimaliseren. Een effectieve strategie is het duurzaam beheren van organisch afval. Er zijn verscheidene ecologisch verantwoorde oplossingen voor organisch afval, ongeacht de omvang van de afvalstroom. In dit artikel delen we praktische tips en oplossingen voor zowel kleine als grote organische volumes.

Wat is organisch afval?

Organisch afval omvat materiaal van levende organismen, zoals voedselresten en keukenafval (swill). GFT (groente-, fruit- en tuinafval) bestaat uit ongekookt materiaal, terwijl swill zowel gekookt als ongekookt voedsel bevat. Organisch afval kan verpakt of onverpakt zijn, waarbij verpakkingen uitdagingen kunnen vormen voor recycling of hergebruik.

Oplossingen voor kleine organische volumes

Voor kleine hoeveelheden organisch afval, zoals een klokhuis of bananenschil, zijn er eenvoudige en effectieve oplossingen:

 • Bokashi-emmer: Dit is een afgesloten container waarin keukenafval gefermenteerd wordt tot voeding voor planten. De Bokashi-emmer is geschikt voor gekookt voedsel, vlees en vis, en produceert een vloeistof die als plantenvoeding kan worden gebruikt. Het compacte formaat maakt het ideaal voor kantooromgevingen.

Oplossingen voor grote organische volumes

Voor grotere hoeveelheden organisch afval zijn er robuustere oplossingen nodig:

 • Wormenhotel: In een wormenhotel worden wormen toegevoegd aan het organisch materiaal, waar ze het afval verteren en omzetten in compost. Deze compost kan vervolgens worden gebruikt als voeding voor de bodem. Wormenhotels zijn er in verschillende maten, afhankelijk van de hoeveelheid organisch afval die een bedrijf produceert.

  Wormenhotel

 • Composteerinstallatie: Composteren via composteerinstallaties is ook een optie voor de industrie. Dan gebeurt compostering grootschalig in lange tunnels. Deze tunnels worden ook gebruikt om al het huishoudelijk GFT-afval te verwerken. In dit geval wordt het organische afval opgehaald. Voor composteren op locatie kunnen bedrijven naast een wormenhotel ook een composteer machine overwegen. Dit gaat sneller dan een wormenhotel, maar kost ook energie.

  methode1-composteren

 • Diervoeder: Voor andere organische stromen kan het onder bepaalde voorwaarden worden verwerkt als ingrediënt voor diervoeder. Dit helpt bij het reduceren van afval en geeft het een nuttige bestemming.

  methode3-veevoer


 • Food for food: Denk hierbij aan het aanbieden van restanten of overschotten aan initiatieven als Too Good To Go, de voedselbank of De BuurtBuik.
  methode4-voedselbank

 • Industriële vergisting: Wanneer hergebruik in de vorm van compost of diervoeder niet mogelijk is, kan swill en ander organisch afval worden afgevoerd naar een industriële vergistingsinstallatie. Hier wordt het afval gebruikt voor de productie van biogas, een duurzame energiebron.

  methode2-vergisten

 

Organische verwerkingsmethoden, ecologisch vergeleken

Welke methode u ook kiest, het is belangrijk om goed na te denken over alle ins en outs. Daarom zetten we alle belangrijke factoren voor u op een rij:

Voorbeeld: industriële vergisting Vergisten

Proces: +-

Bij vergisting wordt organisch afval omgezet in biogas door middel van microbiële activiteit in een anaerobe omgeving. Het resulterende biogas kan worden gebruikt voor energieproductie (elektriciteit, warmte of brandstof).

Energieproductie: +-

Biogas kan fossiele brandstoffen vervangen, wat bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Restproducten: +-

Het digestaat dat overblijft na vergisting kan worden gebruikt als meststof, wat bijdraagt aan de nutriëntenkringloop.

Afvalreductie: +-

Vermindert de hoeveelheid organisch afval die naar stortplaatsen gaat, wat methaanemissies van stortplaatsen vermindert.

Uitdagingen: +-

Vergisting vereist een aanzienlijke initiële investering en infrastructuur, en de efficiëntie kan variëren afhankelijk van het type en de consistentie van het organische afval.

Ladder van Moerman: +-

Vergisten bevindt zich op de vierde plaats op de ladder van Moerman, na preventie, herbestemming voor humane consumptie, en hergebruik in veevoer. Het is een duurzame methode, maar er zijn effectievere manieren om voedselverspilling te verminderen.

Voorbeeld: wormenhotel Composteren

Proces: +-

Composteren is een aerobe methode waarbij micro-organismen organisch materiaal afbreken tot humusachtige compost, die kan worden gebruikt als bodemverbeteraar.

Bodemgezondheid: +-

Compost verbetert de bodemstructuur, waterretentie, en bevordert een gezond bodemleven, wat de productiviteit en veerkracht van landbouwgronden verhoogt.

Koolstofopslag: +-

Composteren helpt bij het opslaan van koolstof in de bodem, wat bijdraagt aan de mitigatie van klimaatverandering.

Afvalreductie: +-

Vermindert de hoeveelheid organisch afval dat naar stortplaatsen gaat, waardoor methaanemissies worden verminderd.

Uitdagingen: +-

Het proces kan geuren en broeikasgassen zoals methaan en lachgas produceren als het niet goed wordt beheerd.

Ladder van Moerman: +-

Composteren staat op de vijfde plaats op de ladder van Moerman. Het is minder duurzaam dan preventie, herbestemming voor humane consumptie, hergebruik in veevoer, en vergisting, maar nog steeds een waardevolle manier om organisch afval te verwerken.

Voorbeeld: diervoer Hergebruik in veevoer

Proces: +-

Organisch afval, zoals voedselrestanten, wordt verwerkt en gebruikt als veevoer.

Resource-efficiëntie: +-

Het hergebruiken van organisch afval als veevoer vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen voor diervoeding.

Afvalreductie: +-

Vermindert de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen of verbrandingsinstallaties gaat.

Uitdagingen: +-

Er zijn strenge regelgeving en veiligheidsnormen voor het gebruik van voedselafval als veevoer om de gezondheid van dieren en mensen te waarborgen. Niet alle soorten organisch afval zijn geschikt voor veevoer.

Ladder van Moerman: +-

Hergebruik in veevoer staat op de derde plaats op de ladder van Moerman. Dit is een zeer duurzame methode omdat het afval direct een nuttige bestemming krijgt, waardoor de vraag naar nieuwe bronnen wordt verminderd.

Voorbeeld: Voedselbank Food-for-food initiatieven

Proces: +-

Voedsel dat anders verspild zou worden, wordt herverdeeld via voedselbanken, apps zoals Too Good To Go, of initiatieven zoals Instock.

Voedselverspilling verminderen: +-

Deze initiatieven zorgen ervoor dat eetbaar voedsel niet wordt weggegooid, wat helpt om de wereldwijde voedselverspilling te verminderen.

Maatschappelijke voordelen: +-

Voedselbanken en soortgelijke initiatieven ondersteunen gemeenschappen door voedsel te verstrekken aan mensen in nood.

Klimaatimpact: +-

Door voedselverspilling te verminderen, worden de broeikasgasemissies die gepaard gaan met de productie, het transport en de verwerking van voedsel verminderd.

Uitdagingen: +-

Het succes van deze initiatieven hangt af van logistieke efficiëntie en samenwerking tussen verschillende stakeholders (producenten, winkels, consumenten).

Ladder van Moerman: +-

Herbestemming voor humane consumptie (zoals food-for-food initiatieven) staat op de tweede plaats op de ladder van Moerman. Het is een van de meest duurzame manieren om voedselverspilling te voorkomen omdat het voedsel direct wordt hergebruikt door mensen.

 

Conclusie

Deze inzichten helpen bij het maken van strategische keuzes voor een duurzamer beheer van organisch afval. Bij Milgro hebben we uitgebreide ervaring met het beheren van organische afvalstromen en kunnen we u helpen de beste oplossingen voor uw situatie te vinden. Onze expertise zorgt ervoor dat u de ecologisch en economisch meest verantwoorde keuzes maakt. Of u nu een klein kantoor hebt of een groot bedrijf, wij bieden maatwerkoplossingen die passen bij de omvang en aard van het organisch afval.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe uw bedrijf kan bijdragen aan een duurzamer beheer van organisch afval.