šŸ—‘ļø

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

25 mei 2023

Reading time

1 minute

Week zonder Afval: Uitslag dag 3 en de oplossingen voor lunchverpakkingen

Tijdens de Week zonder Afval analyseren we dagelijks het bedrijfsafval op ons kantoor. Gisteren vond de derde waste lab plaats, waarin we aandacht hebben besteed aan de hoeveelheid plastic. We zagen dat we minder plastic hadden dan de dagen ervoor. Dat kwam grotendeels doordat er minder medewerkers op kantoor waren, waardoor er minder afval is geproduceerd. Echter vonden we, net als op maandag en dinsdag, weer een hoeveelheid plastic tussen ons restafval. Om dit probleem aan te pakken, hebben we tijdens de waste lab de volgende oplossingen bedacht.

Herbruikbare broodtrommels

Een van de meest effectieve manieren om plastic lunchverpakkingen te verminderen, is door over te stappen op herbruikbare broodtrommels. Deze broodtrommels zijn gemaakt van duurzame materialen zoals roestvrij staal, glas of siliconen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om aan verschillende behoeften te voldoen. Door een herbruikbare broodtrommel te gebruiken, kunt u elke dag uw eigen lunch meenemen zonder afhankelijk te zijn van wegwerpverpakkingen. Het is een eenvoudige Ć©n duurzame oplossing.

Broodtrommels-1

Gezamenlijk lunchen

Een derde oplossing voor het verminderen van plastic lunchverpakkingen is gezamenlijk lunchinkopen doen. Veel verpakkingen belanden in de prullenbak, omdat we vaak meer voedsel kopen dan we daadwerkelijk nodig hebben. Wij zullen Ć©Ć©n keer per kwartaal een gezamenlijke lunch op ons kantoor organiseren. Samen met collegaā€™s doen we inkopen en delen we voedsel. Door de hoeveelheden nauwkeuriger af te stemmen op de behoeften van de groep, kunnen we voedselverspilling verminderen.

lunch2

Tips of ideeƫn?

Heeft u tips of ideeĆ«n voor het voorkomen van afvalstromen? Laat het ons weten! We horen graag wat u doet om bijvoorbeeld voedselverspilling te verminderen of verpakkingsafval te vermijden. We nemen uw suggesties mee in onze volgende blogs, waarin we oplossingen voor diverse afvalstromen bespreken.