📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

11 maart 2024

Reading time

3 minutes

De grote Afvalbingo: fabels over afval en recycling ontmaskerd

Vraagt u zich weleens af of biologisch afbreekbaar plastic altijd beter is voor het milieu? Verwacht u dat het recyclen van papier meer energie kost dan het oplevert? In het licht van de toenemende aandacht voor milieukwesties, afvalbeheer en recycling lijkt het alsof iedereen een mening heeft. Maar hoeveel van die meningen zijn gebaseerd op feitelijke kennis en hoeveel zijn fabeltjes? 

Het is opvallend hoe vaak uitspraken over het milieu en recycling worden gedaan zonder een juiste onderbouwing. Het is tijd om enkele van deze misvattingen aan te pakken. In dit artikel ontdekt u wat er werkelijk schuilt achter veelgehoorde overtuigingen over afval en recycling. Het is tijd voor de grote Afvalbingo, waarin we fabels over afval en recycling voor eens en altijd ontmaskeren!

1. “Gescheiden afval eindigt toch weer op dezelfde hoop”

Afvalscheiding zou volgens sommigen geen impact hebben op de verwerking van afval. Niets is minder waar. De scheiding van afvalstromen is cruciaal voor een efficiënt en kosteneffectief afvalverwerkingsproces. Het scheiden van afvalstromen bij de bron biedt de mogelijkheid om de verschillende materialen veel effectiever te verwerken. Zo komen er meer materialen beschikbaar voor recycling. 

Het komt weleens voor dat afvalstromen afgekeurd worden voor recycling. Dit gebeurt echter alleen wanneer er te veel niet-passend of vervuild afval bij zit. Bijvoorbeeld wanneer er te veel etensresten op plastic materialen achterblijven. Juist daarom is een zorgvuldige scheiding van afvalstromen zo belangrijk.

2. “Biologisch afbreekbaar plastic is altijd beter voor het milieu”

Biologisch afbreekbaar plastic kan in sommige gevallen sneller afbreken dan traditioneel plastic. Dit vereist echter heel specifieke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van zuurstof, licht en warmte. Als biologisch plastic niet op de juiste manier wordt afgebroken, kan het zelfs schadelijk zijn voor natuurlijke omgevingen. 

Besef ook dat biobased plastic niet altijd gelijk staat aan biologisch afbreekbaar. Dit onderstreept de complexiteit van het debat rondom plastic. 

3. “Alle plasticsoorten zijn recyclebaar”

Helaas zijn niet alle plasticsoorten geschikt voor effectieve recycling. Sommige plastics zijn moeilijk te verwerken vanwege hun chemische samenstelling of fysieke eigenschappen. Ook kunnen de kosten voor het recyclen van sommige plasticsoorten economisch niet rendabel zijn. Wanneer plastic te veel vervuild is met andere materialen, zoals etensresten, vervalt de mogelijkheid tot recycling eveneens.

4. “Afval scheiden is overal hetzelfde”

Deze uitspraak is een simplificatie van een veel complexer proces. Afvalscheiding varieert sterk per land en soms zelfs per regio. Factoren zoals de beschikbaarheid van recyclingfaciliteiten en lokale richtlijnen spelen een belangrijke rol bij de scheiding van afval. 

5. “Afval scheiden kost meer dan het oplevert”

Het scheiden van afval is ecologisch waardevol. Maar afvalscheiding kan ook economische voordelen bieden. Door afval aan de bron te scheiden, vermindert de hoeveelheid restafval. Dit leidt tot lagere inzamel- en verwerkingskosten. 

In een circulaire economie beschouwen we afvalstoffen als potentiële grondstoffen voor nieuwe producten. Hierdoor kunt u besparen op de inkoop of winning van grondstoffen. Deze kostenbesparingen dragen bij aan een efficiënter afvalsysteem en hebben tegelijkertijd een positieve impact op het milieu. 

6. “De productie van gerecycled papier kost meer water en energie dan de productie van nieuw papier”

Goed nieuws: de productie van gerecycled papier kost juist minder water en energie dan de productie van nieuw papier. Ter illustratie: de productie van nieuw papier kost gemiddeld 25 liter water. Gerecycled papier vereist slechts 10 tot 15 liter water. Dit toont aan dat gerecycled papier een milieuvriendelijker alternatief is dan nieuw papier.  

7. “Papier kan oneindig worden gerecycled”

De kwaliteit van papiervezels neemt af bij elke recyclingcyclus. Daarom kan papier niet oneindig worden gerecycled. Papiervezels verliezen iedere keer een stukje van hun oorspronkelijke lengte en sterkte. Gemiddeld worden de vezels na zeven keer recyclen te kort en zwak om nog hoogwaardig papier te kunnen produceren. 

8. “Recycling is altijd de beste keuze”

Recycling is belangrijk. Toch is het niet altijd de meest duurzame mogelijkheid. Milgro gelooft sterk in de hogere treden van de R-ladder. Zo zien wij de vermindering van grondstoffen en materialen en hergebruik als veel effectievere oplossingen. Daarmee voorkomen we verspilling en behouden we de waarde van grondstoffen zo lang mogelijk. Deze methodes dragen veel meer bij aan duurzaam afvalbeheer en behoud van natuurlijke hulpbronnen dan recycling.

Hoe scoort u op de grote Afvalbingo?

Hoeveel fabels uit de grote Afvalbingo kende u al? Deze acht voorbeelden tonen aan dat veel van onze opvattingen over afval en recycling gebaseerd zijn op misvattingen. Zorg dat u goed geïnformeerd blijft, zodat u een doordachte, duurzame aanpak op afvalbeheer kunt hanteren. Door meer inzicht te krijgen in de fabels en feiten, werken we samen aan een duurzamere, schonere toekomst. 

vierkant-cta

Werk samen met Milgro aan een afvalvrije wereld

Milgro streeft naar een afvalvrije wereld in 2040. Wilt u ook gebruik maken van de expertise van onze interne (afval)experts? Of wilt u meer weten over duurzaam afvalmanagement? Boek dan een vrijblijvende online kennismakingsafspraak.

Afspraak maken