📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

14 februari 2024

Reading time

4 minutes

Exportverbod op plastic afval naar niet-OESO-landen

Na maandenlang onderhandelen bereikten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad in november 2023 een belangrijk akkoord om de export van plastic afval drastisch terug te dringen. In dit artikel vertellen we alles over het Europese akkoord. Ook leest u waarom Milgro gelooft dat minder verspilling van grondstoffen de belangrijkste oplossing vormt in het omgaan met plastic afval. 

Plastic: al decennialang vormt dit veelzijdige materiaal een populaire toepassing voor producten en verpakkingen. We gebruiken veel plastic met z’n allen. Heel veel. Naast de vele voordelen die plastic biedt, zijn inmiddels ook de schadelijke milieugevolgen algemeen bekend. 

Het volgende zal geen nieuws zijn voor u. Plastic kan als zwerfafval in oceanen, rivieren en op het land belanden. Dit heeft een negatieve impact op ecosystemen. Dieren slikken plastic in of raken erin verstrikt, met verwondingen en verstikkingen tot gevolg. Microplastics vinden hun weg naar onze voedselketens.

plastics-01

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het produceren, afbreken en recyclen van plastic. Of de manier waarop dat verwerken van plastic gebeurt: veel Europees afval wordt nu verscheept naar andere landen. Daar heeft het negatieve gevolgen voor mens en milieu. 

Roep om exportverbod op plastic afval

Diverse NGO’s strijden al jaren voor een verbod op de export van plastic afval. Zij noemen het een groot probleem met verstrekkende gevolgen voor mens en milieu. In 2022 werd meer dan 1 miljoen ton Europees plastic afval verscheept voor verwerking. De helft van alle verscheepte plastic afval kwam terecht in niet-OESO-landen, zoals Maleisië, Vietnam, Indonesië en Thailand. Een derde deel belandde in Turkije. 

Deze landen beschikken echter niet altijd over de juiste infrastructuur om het plastic veilig te verwerken. Door beperkte regelgeving voldoen de recyclingfaciliteiten vaak niet aan onze milieunormen en werkomstandigheden. 

In plaats van gerecycled, wordt het plastic vaak verbrand of in sommige gevallen zelfs illegaal gedumpt. Ook belandt het afval vaak op stortplaatsen, met bodemverontreiniging, watervervuiling en ernstige milieuvervuiling als gevolg. 

Europees akkoord: geen plastic meer naar niet-OESO-landen verschepen

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten nu overeenstemming over een herziening van de Waste Shipment Regulation. Het nieuwe Europese akkoord moet de export van plastic afval naar niet-OESO-landen in tweeënhalf jaar tijd beëindigen. Europa wil hiervoor strikte procedures en controles invoeren. Zo moet worden voorkomen dat ons Europese plastic afval in andere landen problemen voor gezondheid en milieu veroorzaakt. 

Verder zijn er plannen om strikte voorwaarden te stellen aan de verplaatsing van plastic afval tussen EU-landen. Ook moet het hergebruik van plastic in Europa nog meer worden gestimuleerd. Dit alles met het doel om plastic afval zoveel mogelijk ter plaatse te verwerken of hergebruiken. Milgro juicht deze plannen toe. Hergebruik staat op een hogere trede in de R-ladder en kost vaak minder energie dan recycling.

plastics-ads

Milgro juicht deze plannen toe. Hergebruik staat op een hogere trede in de R-ladder en kost vaak minder energie dan recycling.

Onderzoeker maken zich nog wel zorgen om een toename van de verscheping van plastic afval naar landen als Turkije, die wel tot de OESO behoren. De afvalinfrastructuur in Turkije is bijvoorbeeld niet voldoende ingericht op het verwerken van ons plastic afval, waarmee hetzelfde probleem in stand wordt gehouden. Daarom pleiten NGO’s voor een exportverbod naar alle landen. 

Milieuvoordelen

Het Europese akkoord omtrent de export van plastic afval biedt ook voordelen. Zo verkleint de kans op plasticvervuiling. De infrastructuur in niet-OESO-landen voor het verwerken van plastic voldoet niet altijd aan onze eisen. Het verbranden en dumpen van plastic afval leidt tot plasticvervuiling. Door ons afval niet meer naar deze landen te verschepen, is het aannemelijk dat deze vervuiling afneemt. 

Omdat het plastic in niet-OESO-landen onjuist wordt verwerkt, is recycling vaak niet mogelijk. Dit vereist de productie van nieuw plastic, daarbij komt CO2 vrij. Wanneer het plastic niet langer wordt geëxporteerd naar deze landen, maar zo veel mogelijk wordt gerecycled, zal dit ook leiden tot minder CO2-uitstoot.

Plastic recyclen: de beste oplossing?

Recycling is een belangrijke strategie om de toenemende hoeveelheid plastic afval te verminderen. Hergebruik van materialen verlicht de druk op natuurlijke hulpbronnen en heeft daarom op de R-ladder de voorkeur boven recycling. Toch is recycling een populaire verwerking voor plastic afval. Het kost over het algemeen minder energie dan volledig nieuw plastic produceren. 

Het klinkt als een mooie oplossing, maar is het daadwerkelijk de beste? Het is goed om te zoeken naar een nog beter alternatief, omdat er diverse uitdagingen en nadelen aan gerecycled plastic kleven: 

  • Energieverbruik
  • Beperkte recyclebaarheid
  • Kwaliteitsverlies

Energieverbruik recycling

Helaas is de recycling van plastic verre van energieneutraal. Plastic moet verschillende stadia doorlopen voordat het geschikt is voor hergebruik. Denk aan sorteren, wassen en uiteindelijk recyclen. Iedere fase vereist alsnog veel energie. 

Ongeschikt voor recycling

Niet alle soorten plastic zijn geschikt voor recycling. De fysieke eigenschappen van het plastic spelen bijvoorbeeld een rol. Zo zijn veel plastics verlijmd, bedrukt of samengesteld uit verschillende plasticsoorten. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een kwalitatief hoogwaardig gerecycled materiaal. Maar ook verontreiniging van plastic, bijvoorbeeld door voedselresten, kleurstoffen of andere materialen, verstoort het recyclingproces.

Kwaliteitverlies plastic recycling

Het verlies van kwaliteit vormt nog een nadeel van plastic recycling. Doordat het plastic tijdens het recyclingproces wordt verhit kunnen verbindingen breken. Dit leidt tot plastic van lagere kwaliteit, zeker wanneer we dit vergelijken met nieuw plastic. De huidige vraag naar plastic en de beschikbare grondstoffen maken van de productie van nieuw plastic ook geen duurzame optie. Daarom moeten we nadenken over andere mogelijkheden op de R-ladder. 

Milgro: recycling als middel, geen doel

Dankzij het Europese akkoord kunnen we ons plastic afval straks niet meer uit het zicht verschepen. Als we letterlijk met ons afval opgescheept zitten, zal nog beter duidelijk worden hoeveel plastic we verbruiken.

Earth Overshoot Day toont ons jaarlijks dat we veel meer grondstoffen verbruiken dan de aarde ons teruggeeft. Daarom is Milgro groot voorstander van het verminderen van de verspilling van grondstoffen (reduce). Bij Milgro zien we recycling als een middel, maar nooit als doel. Want wat is nu eigenlijk de beste oplossing voor ons plastic afval? Is het recycling, reuse, reduce? 

Inzicht in wat we verbruiken en gebruiken helpt ons om de juiste alternatieven te vinden. De experts van Milgro adviseren u graag over de beste methode om de kostbare grondstof plastic zo lang mogelijk te behouden en geen afval te laten worden.

plastic-vierkant-cta

Meer weten over Milgro en plastic? Neem contact op

Wilt u meer weten over het verwerken van uw plastic afval? Bent u nieuwsgierig naar de adviezen van Milgro omtrent plastics? Maak dan een afspraak met onze experts. Wij laten u graag zien hoe uw bedrijf impact maakt en bijdraagt aan een circulaire economie. Zo werken we samen aan een duurzamere toekomst.

Neem vrijblijvend contact op