📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | di 11 jun 2024 om 11:00

Aanmelden

Author

Milgro

Date

6 november 2023

Reading time

2 minutes

Hoe CSR bedrijven transformeert in duurzame leiders

De moderne zakenwereld kan er niet langer omheen: CSR. Corporate Social Responsibility is niet langer een optionele strategie. Het is een cruciale pijler voor toekomstig succes. Vanaf 2024 treedt de CSRD-wetgeving in. Deze Europese wet vereist dat bedrijven en organisaties rapporteren over hun sociale, ecologische en economische impact op de maatschappij. In dit artikel leest u hoe CSR bedrijven transformeert in de duurzame leiders van de toekomst. 

Waarom is CSR essentieel?

Met Corporate Social Responsibility tonen bedrijven aan welke effecten hun activiteiten hebben op de samenleving. CSR is eigenlijk een internationale variant op ons Nederlandse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat gaat niet alleen om aspecten als duurzaamheid en eerlijke handelspraktijken, maar ook om werknemerswelzijn en betrokkenheid bij de gemeenschap. 

Een heldere CSR-strategie is vandaag de dag onmisbaar voor bedrijven. Daarvoor zijn verschillende redenen.

  1. Klanten & leveranciers & consumenten verwachten CSR. Een groot deel van de consumenten geeft de voorkeur aan merken die sociaal en milieubewust handelen, zo blijkt uit recente onderzoeken. CSR-initiatieven kunnen niet alleen merkloyaliteit versterken, maar ook nieuwe klanten aantrekken.
  2. Talent aantrekken en behouden. Millennials en werknemers van daaropvolgende generaties willen werken voor bedrijven met een positieve impact. Door een sterke CSR-strategie te formuleren, kunnen bedrijven beter talent aantrekken en behouden.
  3. Duurzaamheid en winst op lange termijn. Investeert u als bedrijf in duurzame praktijken? Dan heeft dat vaak lagere operationele kosten tot gevolg. Ook loopt uw bedrijf zo minder risico op milieuvervuiling en de bijbehorende boetes.

Succesvolle CSR-strategieën

CSR klinkt misschien als een trendy buzzword. Maar het is veel meer dan dat. Een succesvolle CSR-strategie is de sleutel tot duurzaam succes in de hedendaagse bedrijfswereld. Belangrijke onderdelen van een succesvolle strategie zijn onder meer:

  • Stakeholders betrekken. Regelmatig overleg met klanten, medewerkers en gemeenschappen kan leiden tot CSR-initiatieven die daadwerkelijk impact maken.
  • Transparantie. Openlijke rapportages over CSR-inspanningen en -resultaten wekken vertrouwen op bij het publiek en stakeholders.
  • Samenwerkingen. Partnerschappen en samenwerkingen met NGO’s, overheidsorganisaties en andere bedrijven helpen de lancering van grotere, meer effectieve CSR-initiatieven.

Afval en circulariteit in de CSR-strategie

Afval en circulariteit vormen een belangrijk onderdeel van uw CSR-strategie. De manier waarop wij omgaan met grondstoffen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Nederland streeft naar een halvering van ons primaire grondstoffengebruik in 2030. Ook de richtlijnen vanuit de Europese Unie omtrent CSR worden steeds duidelijker en strenger. 

Op deze manier werkt u toe naar gesloten kringlopen, vermindert u de impact op het milieu en draagt u bij aan een duurzame toekomst.

Door uw doelstellingen omtrent afval en circulariteit op te nemen in de CSR-strategie, integreert u de principes van de circulaire economie in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Dat betekent een focus op: 
●    De vermindering van afval.
●    Het optimaal benutten van hulpbronnen.
●    Efficiënter en slimmer met grondstoffen om te gaan. 

Op deze manier werkt u toe naar gesloten kringlopen, vermindert u de impact op het milieu en draagt u bij aan een duurzame toekomst.

Corporate Social Responsibility Strategie

Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor duurzaam en sociaal ondernemerschap in een snel veranderende maatschappij. Milgro helpt u graag bij het opstellen van uw eigen CSR-strategie voor afval en grondstoffen. Samen integreren wij uw maatschappelijke verantwoordelijkheid in uw dagelijkse werk en beleid. 

Zo is het eenvoudiger om duurzame doelstellingen te behalen en aantoonbare verbeteringen door te voeren. U heeft daarmee een streepje voor op uw concurrenten en draagt bij aan een duurzame toekomst. Waar wacht u nog op? Neem direct contact op voor meer informatie. 

CSR-cta

Aan de slag met uw CSR-strategie?

Creëer met behulp van Milgro uw eigen CSR-strategie voor afval en grondstoffen, gericht op het voorkomen van afval. En integreer hiermee uw maatschappelijke verantwoordelijkheid in uw dagelijks werk en beleid. Dat stelt u in staat gemakkelijker duurzame doelstellingen te behalen en aantoonbare verbeteringen door te voeren. Bovendien heeft het een positief effect op uw ESG ranking en hebt u hiermee vast een streepje voor op uw concurrenten.

Lees meer