🗑️

Webinar op 25 jan 2024 over

Grip op afval > Schrijf je nu in

Breid uw CSR-strategie uit met doelstellingen voor grondstoffenverbruik en verspilling

Voegt u het onderdeel afval en circulariteit toe aan uw Corporate Social Responsibility strategie, dan kunt u echt stappen maken richting de circulaire economie. Hoe we omgaan met grondstoffen is daar een belangrijk onderdeel van duurzamer werken. Niet voor niets wil Nederland in 2030 een halvering van ons primair grondstoffengebruik. Ook vanuit Europa worden de richtlijnen voor Corporate Social Responsibility (CSR) steeds duidelijker (en strenger). Met een CSR-strategie krijgt u de kans om de principes van de circulaire economie te integreren in het beleid van uw bedrijf en in de dagelijkse activiteiten u en uw medewerkers. We focussen op het verminderen en voorkomen van afval en het efficiënter en slimmer omgaan met grondstoffen. Zo werkt u toe naar een gesloten kringloop en een duurzaam bedrijf om trots op te zijn. 

Afspraak maken  

Hoe stellen we een CSR-strategie op?

We doorlopen een aantal stappen om samen te komen tot een passende afvalstrategie die u toevoegt aan uw huidige CSR-strategie. Zo stellen we een plan op en maken nieuw beleid waarin doelstellingen SMART worden geformuleerd.

  • We spitsen de doelen toe op uw bedrijfsvoering en de productgroepen waarmee u te maken hebt.
  • We stellen meetbare, haalbare en toch ambitieuze doelen op.
  • We maken onderscheid tussen korte en lange termijn.
  • We proberen de productie van afval te voorkomen, in plaats van het hergebruiken ervan: hoe hoger op de R ladder, hoe minder grondstoffen worden gebruikt.
  • En we voorkomen onnodige inkoop, met minder afval en minder kosten als resultaat.

Waarom heeft u de toevoeging van afval nodig voor uw CSR-strategie?

Met een circulaire strategie kunt u duurzame doelstellingen stellen, nieuwe initiatieven starten en circulaire prestaties meten en monitoren. Richt u zich op het verminderen van afval, het maximaliseren van hulpbronnen en het creëren van gesloten kringlopen, dan vermindert u de impact op het milieu en draagt u bij aan een duurzame toekomst. Legt u doelen en beleid vast in de CSR-strategie, dan zullen duurzame initiatieven in alle lagen van uw bedrijf gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd.

Meer informatie? Vul het formulier in en wij sturen u vrijblijvend meer informatie toe.

Resultaat voor u

Voorkomen van onnodige inkoop, met minder afval en minder kosten als resultaat | Resultaat voor u | Milgro

Voorkomen van onnodige inkoop, met minder afval en minder kosten als resultaat

Vergroten maatschappelijke impact | Resultaat voor u | Milgro

Vergroten maatschappelijke impact

SMART CSR doelstellingen voor grondstoffen als onderdeel van de totale CSR strategie | Resultaat voor u | Milgro

SMART CSR doelstellingen voor grondstoffen als onderdeel van de totale CSR strategie

In lijn met SDG 12 | Resultaat voor u | Milgro

In lijn met SDG 12

Positief effect op je ESG ranking | Resultaat voor u | Milgro

Positief effect op je ESG ranking

Interessant voor uw bedrijf?

Sustainable Consultancy| van Milgro
Afvalscan| van Milgro
Zero Waste Workshop| van Milgro
Zerowastechallenge| van Milgro

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief  Volg ons