📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

29 mei 2024

Reading time

2 minutes

Ontdekking: veel verpakkingen met bedorven voedsel bij het afval op kantoor

Aan het begin van deze Zero Waste Week organiseerden we een waste lab om ons afval op kantoor te analyseren. Een belangrijke bevinding was dat veel verpakkingen voedsel bevatten dat over de datum was. Dit resulteerde in zowel voedselverspilling als verkeerd gescheiden afval, omdat zowel de verpakkingen (vaak plastic) als het voedsel (organisch) bij het restafval belandden. Dit vormt een aandachtspunt voor ons kantoor, en vermoedelijk ook voor andere bedrijven. In dit blog analyseren we daarom de huidige situatie en gaan we in op mogelijke oplossingen om deze afvalstroom te verkleinen. 

De situatie en relevantie

U herkent het vast wel. U opent de koelkast op kantoor en ziet allerlei verpakkingen staan. Wat is van wie? Hoe lang staat die yoghurt er al? Waar komt die geur vandaan? Vaak blijken er producten te zijn die vergeten zijn en over de datum zijn. We zien een toename van dit probleem sinds corona en vooral na feestdagen. Lange weekenden, zoals Hemelvaart en Pinksteren, zorgen ervoor dat voedsel langer blijft liggen. Daarnaast is structureel thuiswerken een factor, waardoor voedsel op kantoor sneller vergeten wordt. 

bedorven-voedsel-01

Verspilling tegengaan

Voedselverspilling is niet alleen een verspilling van grondstoffen, water, land en energie, maar draagt ook bij aan klimaatverandering en is ethisch gezien onnodig. 

Voedselverspilling op kantoor: de cijfers

Nederlanders verspillen gemiddeld 36 kilo voedsel per persoon per jaar.

Op kantoor belandt 30% van het eten in de prullenbak.

De meest verspilde producten op kantoor zijn brood, fruit, yoghurt en salades.

Voedselverspilling kost bedrijven geld.

Goed scheiden? Beter voorkomen

Goed afval scheiden is belangrijk, maar het voorkomen van afval is nog beter. Door minder afval te produceren, verminderen we direct de negatieve impact op het milieu. Hier zijn enkele initiatieven en ideeën om voedselverspilling op kantoor te voorkomen:

  1. Eerst-op Tape: Deze tape helpt om voedsel dat als eerste op moet te markeren. Dit kan de voedselverspilling met 28% verminderen.

  2. Gedragsverandering: Onderzoek toont aan dat voedselverspilling vaak onbewust gebeurt. Het Gedragsmodel Voedselverspilling van Wageningen Food & Biobased Research biedt praktische handvatten om verspilling te verminderen.

  3. Hulpmiddelen en tips verspreiden: Via de website, social media, spaaracties, kerstpakketten of evenementen. Inspireer uw medewerkers om slimmer te kopen, te koken en te bewaren en biedt ze daarvoor de tools om dit te doen. 

  4. Inrichting kantine: Maak de inhoud van de koelkast zichtbaarder en creëer een plank waar iedereen voedsel mag pakken dat anders bedorven zou raken.

  5. Collectieve inkoop: Basisproducten zoals brood, melk en boter gezamenlijk inkopen om verspilling te verminderen en collectieve verantwoordelijkheid te stimuleren.

Waar doen we het voor? Voedselverspilling verminderen voor 2030 

Nederland heeft zich verbonden aan het SDG 12 van de VN, dat streeft naar halvering van voedselverspilling tegen 2030. Dit betekent dat we jaarlijks 1 miljard kilo minder voedsel moeten verspillen. Deze hoeveelheid staat gelijk aan het voedselverbruik van 2,7 miljoen mensen gedurende een jaar. Dit benadrukt de urgentie en het belang van onze inspanningen om voedselverspilling tegen te gaan, zowel thuis als op de werkplek. 

bedorven-voedsel-header

Wat zijn onze observaties? 

Tijdens de Zero Waste Week hebben we de kantine onder de loep genomen en verschillende positieve trends waargenomen. Veel collega's lijken al gemotiveerd om na te denken over de impact van het weggooien van bedorven voedsel. We merken dat de meeste collega's hun lunch meenemen in herbruikbare bakjes, wat helpt om verpakkingsafval te verminderen. Daarnaast hebben we de restafvalbak verwijderd, wat betekent dat bedorven voedsel nu eerst gescheiden moet worden voordat het kan worden weggegooid op kantoor. Deze kleine veranderingen laten zien dat bewustwording en motivatie al een positieve invloed hebben. 

Twee vliegen in één klap 

Door het probleem van bedorven voedsel aan te pakken, bereiken we twee doelen tegelijk: we verminderen voedselverspilling en verbeteren onze afvalscheiding doordat verpakkingen in de juiste afvalbakken terechtkomen. Hoewel dit niet altijd eenvoudig is, draait het om effectieve communicatie en het ontwikkelen van nieuwe gewoonten. Neem de tijd om deze veranderingen door te voeren en evalueer regelmatig de voortgang. Wilt u op de hoogte blijven van onze inspanningen om verspilling en afval op kantoor te verminderen? Volg ons dan op LinkedIn voor updates en tips. 

Meer weten over zero waste, het terugdringen van verspilling of nog beter afval scheiden? Neem vrijblijvend contact op met Milgro.