📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

17 juli 2023

Reading time

3 minutes

Waarom een afvalpreventieplan een must is!

Waarom een afvalpreventieplan een must is voor het verkrijgen van bepaalde vergunningen van het bevoegd gezag

Ondernemingen moeten op het gebied van afval aan steeds meer eisen voldoen. Meer recyclen en minder afval produceren is de ambitie. Maar hoe bereikt uw bedrijf dit doel? Een afvalpreventieplan biedt onmisbare inzichten en bruikbare handvatten. In deze blog vertellen we waarom een afvalpreventieplan voor bedrijven een absolute must is.

Wat is een afvalpreventieplan?

Een afvalpreventieplan is voor bedrijven en overheden een belangrijk hulpmiddel. Het geeft inzicht in de hoeveelheid en samenstelling van het geproduceerde afval. Daarmee kan het plan bijdragen aan het verminderen en recyclen van afval. 

Voor het verkrijgen van bepaalde vergunningen van het bevoegd gezag is een afvalpreventieplan vereist. Ook als individu kan een afvalpreventieplan helpen om afvalstromen te verminderen of zelfs te voorkomen. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een duurzamere toekomst. 

afvalpreventieplan-1

Een afvalpreventieplan bevat maatregelen en aanbevelingen die afvalstromen moeten verminderen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Minder plastic verpakkingen gebruiken.
 • Materialen hergebruiken in plaats van weggooien.
 • Recycleprogramma’s implementeren.
 • Composteerbare afvalsystemen creëren.

Waarom is afvalpreventie nodig?

Er zijn een aantal redenen waarom bedrijven een afvalpreventieplan nodig hebben:

 • Wet- en regelgeving: met een afvalpreventieplan voldoet u als bedrijf aan gestelde eisen, bijvoorbeeld vanuit de provincie. Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor afvalbeheer.
 • Vergunningsaanvraag: voor sommige activiteiten, zoals een industrieel proces of bouwproject, is een vergunning nodig van bevoegd gezag. Afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit, kan een afvalpreventieplan een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag zijn. 
 • Afvalstromen verminderen: door het identificeren van afvalstromen binnen de bedrijfsvoering, kan een afvalpreventieplan helpen om hoeveelheid afval sterk te verminderen of zelfs te elimineren.
 • Kosten besparen: minder afval, betekent minder kosten voor afvalbeheer en afvalverwerking. Maar ook lagere inkoopkosten vanwege een verminderd gebruik van grondstoffen. Daarmee bespaart u als organisatie direct kosten.
 • Haalbaarheid inschatten: inschatten wat de haalbaarheid is van optimalisaties en verbeteringen
 • Milieu beschermen: afvalpreventie kan bijdragen aan een verminderde impact op het milieu. Een lagere productie van afval, vereist minder energie en natuurlijke hulpbronnen voor het beheren en verwijderen van deze stromen. Zo kan een afvalpreventieplan helpen om uw ecologische voetafdruk te verkleinen.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een plan voor afvalpreventie laat zien dat u als bedrijf betrokken bent en zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heeft een positief effect op uw imago als bedrijf en draagt bij aan de loyaliteit van uw medewerkers en klanten. 

Afvalpreventie en de circulaire economie

In de overgang naar een circulaire economie is afvalpreventie onmisbaar. Recycling en hergebruik van materialen zorgen ervoor dat grondstoffen langer in de economie blijven en hun waarde behouden. 

Een afvalpreventieplan starten

Het opstellen van een afvalpreventieplan begint met een analyse van de huidige afvalproductie. Daarvoor worden vragen gesteld als:

 • Welke soorten afval produceren we?
 • Wat is de hoeveelheid afval die we produceren?
 • In welke specifieke afvalstromen zijn veranderingen mogelijk?

Om de afvalproductie te verminderen, is het nodig om specifieke doelen en acties op te stellen. Zo worden veranderingen niet alleen geïmplementeerd, maar kunt u ook meten of de aanpassingen het beoogde effect hebben. 

Onderdelen van het afvalpreventieplan

Milgro kan helpen bij het opstellen van een afvalpreventieplan. Daarvoor gaan we aan de slag met de volgende onderdelen:

 • Doelstellingen: het formuleren van specifieke doelstellingen voor het verminderen van afvalproductie.
 • Waste Scan: een analyse van welke afvalstromen uw bedrijf verlaten, inclusief restafval. Milgro noemt dit een Afvalscan. Hiermee krijgt u inzicht in de samenstelling en herkomst van de verschillende afvalstromen.
 • Waste Walk: een analyse van het hele proces rondom alle afvalstromen.
 • Bron-oorzaakanalyse: in kaart brengen waarom specifieke afvalstromen ontstaan.
 • Maatregelen: hoe kunnen afvalstromen worden voorkomen? In het afvalpreventieplan staan maatregelen gericht op preventie en hergebruik van afval.
 • Haalbaarheidsanalyse en planning: hoe realistisch zijn de geplande doelen en acties? Op welke termijn moeten er stappen gezet zijn?
 • Vergunningsaanvragen: Milgro kan indien nodig ondersteunen bij het verkrijgen van gewenste vergunningen.
 • Monitoring en evaluatie: een effectief afvalpreventieplan is dynamisch. Daarom moet er regelmatig monitoring en evaluatie plaatsvinden om te zorgen dat de uitvoering effectief is. 

Succesvolle afvalpreventie

Succesvolle afvalpreventie begint met het betrekken van alle belanghebbenden bij het opstellen en implementeren van het plan. Werknemers, management en misschien zelfs klanten kunnen bij het proces worden betrokken. Zo vergroot u de kans op een geslaagde afvalpreventie. 

Aan de slag met afvalpreventie

Een afvalpreventieplan is een belangrijk instrument voor iedereen die betrokken is bij het verminderen van afval. Met als doel: het creëren van een duurzamere toekomst. Het actief betrekken van belanghebbenden bij het opstellen van specifieke doelen en acties, draagt bij aan het succes. Niet alleen voor het verminderen van afval, maar ook voor het verbeteren van economische resultaten en het bedrijfsimago. 

services-digitaal-afvalmanagment-1

Hoe starten met een afvalpreventieplan?

Vindt u het lastig om een afvalpreventieplan op te stellen en bent u op zoek naar professionele hulp? Milgro is er om u te ondersteunen bij het opstellen van een effectief afvalpreventieplan. Met onze jarenlange ervaring en uitgebreide expertise zijn wij in staat om in korte tijd een plan op maat te ontwikkelen dat bij uw organisatie past. Neem contact op met Milgro voor deskundig advies over afvalpreventie en het opstellen van een passend afvalpreventieplan.

IMG_7266

Meer over het afvalpreventieplan?

Neem contact op met Milgro voor deskundig advies over afvalpreventie en het opstellen van een passend afvalpreventieplan.

Lees meer