📅

Webinar op 12 mrt 2024 over

CSRD > Schrijf je nu in

Auteur

Milgro

Datum

8 januari 2024

Leestijd

3 minuten

Onderhoud of verbouwing? Schakel vroegtijdig een afvalexpert in!

Komt er grootschalig onderhoud aan of is er een verbouwing van uw bedrijfspand of fabriek gepland? Vergeet dan niet om een afvalexpert in te zetten. In dit artikel leggen we uit waarom het vroegtijdig betrekken van afvalexpertise zowel economische als ecologische voordelen biedt.

Afvalverwerking bij een verbouwing

Bij de verbouwing van een bedrijfspand moet afvalverwerking al in een vroeg stadium een rol spelen. Dat heeft vooral te maken met twee aspecten: bronscheiding en interne afvallogistiek. 

Bronscheiding

Bij het ontruimen of afbreken van fabrieken en kantoren komt veel afval vrij. Gelukkig is dit afval heel vaak nog geschikt voor recycling of hergebruik. Maar een goede voorbereiding is onmisbaar voor bronscheiding. 

verbouwen-afval

In sommige gevallen moet de aannemer hiervoor bepaalde handelingen verrichten. Daarom is het verstandig om de bronscheiding en scheiding van afvalstromen vooraf op te nemen in het contract.

Maak gebruik van onze kennis van afvalstromen en bronscheiding. Zo wist Milgro bij een verbouwing van een pand van de Gasunie vrijkomende materialen opnieuw in te zetten.

Interne afvallogistiek

Wordt uw bedrijfspand opnieuw ingedeeld voor een efficiënter proces? Bij een herindeling van de productieruimte is het zinvol om afvalinzameling en -verwerking direct te integreren. Dit biedt de mogelijkheid om aanzienlijke tijdsbesparingen te realiseren en efficiënte interne afvallogistiek te organiseren. 

Een voorbeeld: er wordt een afvoerband aangelegd van de uitpakafdeling naar de kartonpers. Kartonnen afvalmateriaal wordt daarmee direct en effectief afgevoerd. 

verbouwen-01

Hergebruik

De gebruikelijke en efficiënte afvalverwerkingsmethoden zijn niet altijd vanzelfsprekend de meest duurzame opties. Voor bedrijven die streven naar meer hergebruik is het essentieel om vroegtijdig te starten met het zoeken naar een passende partij die het afval kan hergebruiken. Door hergebruik toe te passen, kan een bedrijf tot wel 99% van de emissies die gerelateerd zijn aan afval verminderen.

Milgro als afvalexpert bij uw renovatie

Bronscheiding is de meest duurzame oplossing van afvalverwerking. Maar hoe zorgt u voor een werkbare interne afvallogistiek? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met verschillende kwaliteiten plastic? En levert bronscheiding ook economische voordelen op? Als expert in afvalstromen rekent Milgro dit soort vraagstukken graag voor u uit. We zetten twee inspirerende voorbeeldcases op een rij.

Voorbeeld 1: ecologische winst

Een bedrijf vroeg een bouw- en sloopcontainer aan voor de afvoer van 14.000 kg afval. Dit ging gepaard met de kosten van € 3.160,- en een uitstoot van 8.768,2 kg CO₂. Het vroegtijdig betrekken van Milgro resulteerde echter in:

  • 10.500 kg afval in de bouw- en sloopcontainer: € 2.405,- en 6.576,15 kg CO₂-uitstoot.
  • 2.100 kg hout: € 194,- en 420 kg CO₂-uitstoot.
  • 1.400 kg oud ijzer: - € 700,- en 1358 kg CO₂-uitstoot. 

De economische kosten vallen slechts € 108,- hoger uit, maar er is wel een belangrijke ecologische winst gerealiseerd. De CO₂-uitstoot is verminderd met 414 kg, dit staat gelijk aan 8 bomen.

De CO₂-uitstoot is verminderd met 414 kg, dit staat gelijk aan 8 bomen.

Voorbeeld 2: hergebruik spaanplaten

Voor een ander bedrijf stonden 19.000 spaanplaten klaar voor de afvoer naar de verbrandingsoven. De kosten voor het afvoeren en vernietigen van deze 180 ton afval bedragen ongeveer € 5.000,-. 

De inzet van Milgro resulteerde in geen enkele verbrandingsuitstoot en geen kosten. Hoe? De spaanplaten werden hergebruikt in een bouwproject van 260 woningen waarin 70% van het gebruikte materiaal restmateriaal was, als lesmateriaal voor een hout- en meubileringscollege én in een kunstproject voor een museum met 20.000 m² expositieruimte.

De ecologische winst van deze 180 ton vermeden restafval door inzet hergebruik is gelijk aan 411 ton CO2eq.

De inzet van Milgro resulteerde in geen enkele verbrandingsuitstoot en geen kosten.

Vijf voordelen van vroegtijdige inzet afvalmanagement bij verbouwingen of onderhoud:

  • Economische voordelen. Naast directe financiële voordelen en ecologische winst, kan vroegtijdige betrokkenheid van afvalexperts leiden tot langetermijnkostenbesparingen en bedrijfsreputatieverbetering.
  • Ecologisch betere keuzes. Vroegtijdig nadenken over afvalstromen stimuleert milieuvriendelijkere keuzes, zoals recycling en hergebruik.
  • Risicomanagement. Het identificeren en beheren van potentiële risico's in verband met afvalbeheer bij verbouwingsprojecten wordt vereenvoudigd.
  • Onderwijs en training. Het aanbieden van training en educatieve middelen aan betrokken partijen over effectief afvalbeheer en recyclingpraktijken.
  • Regelgeving en compliance. Zorgen dat alle activiteiten voldoen aan regelgeving op het gebied van afvalbeheer.
verbouwen-vierkant

Schakel nu een afvalexpert in!

Misschien lijkt afval niet het belangrijkste aspect van een grootschalige verbouwing. Toch kunt u economische en ecologische winst behalen door afvalmanagement vroeg in het proces op te nemen. Schakel daarom Milgro in als afvalexpert voor uw verbouwing of onderhoud. Neem direct contact op en plan vroegtijdig een afspraak. Is er toch sprake van spoed? Dan denken wij natuurlijk ook graag mee over het verwerken van uw afvalstromen.

Neem vrijblijvend contact op