📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

11 maart 2024

Reading time

4 minutes

Verwerkingsmethoden voor afval en hoe duurzaam ze zijn

Efficiëntie en duurzaamheid: het vormen tegenwoordig misschien wel de belangrijkste pijlers in iedere bedrijfsvoering. De overheid, maar ook klanten, aandeelhouders en de maatschappij eisen een doordacht duurzaamheidsbeleid en transparante rapportage van bedrijven. 

Duurzame verwerking van afval vormt daarbij een belangrijk speerpunt. Stelt u zich eens voor dat uw afvalstoffen waardevolle grondstoffen zijn voor anderen of dat u zelf de waarde van de secundaire grondstoffen in uw product benut? Zo openen we de deur naar een wereld waarin duurzaamheid en efficiëntie volledig hand in hand gaan. Zet u al stappen op weg naar een circulaire economie? Milgro helpt uw bedrijf en zorgt voor de juiste match met de beste verwerkingsmethode, verwerkers en recyclers. 

Het belang van de juiste keuze voor verwerking

We weten het allemaal: onze planeet kampt met een groeiende hoeveelheid afval. Dat moet minder. We laten waardevolle grondstoffen razendsnel verworden tot afval. Dat heeft gevolgen voor al wat leeft op de aarde en voor de beschikbare grondstoffen. Dat zien we ieder jaar terug aan Earth Overshoot Day

Om te voorkomen dat grondstoffen afval worden, is een juiste verwerking belangrijk. Milgro zet zich daar volop voor in. Door kostbare grondstoffen langer in de keten te behouden en vervuiling door afval te minimaliseren, verlichten we de druk op natuurlijke hulpbronnen. Samenwerken met afvalverwerkers is dus niet alleen zinvol voor het hier-en-nu, maar ook voor een toekomstgerichte blik.

De juiste verwerkingsmethode kiezen

Een circulaire economie streeft naar het behoud van de waarde van grondstoffen, door deze geen afval te laten worden. Voor veel bedrijven begint dit bij het zorgvuldig selecteren van de juiste verwerkingsmethoden voor de afvalstromen die een bedrijf produceert. Voor iedere afvalstroom zoekt Milgro de beste methode. We letten daarbij op ecologie, maar ook op service, locatie en kosten. 

Milgro neemt een onafhankelijke positie in. Zo maken wij de juiste match tussen uw afvalstromen, de optimale verwerkingsmethoden en de beste verwerkers in ons ruime netwerk. Deze match blijven we voortdurend toetsen. Op die manier garanderen we voortdurend dat uw bedrijf profiteert van de beste oplossing. 

Recycling

Recycling verwijst naar het omzetten van afvalmaterialen in secundaire grondstoffen of producten. Dat begint met het gescheiden inzamelen van afvalmaterialen, zoals papier, glas, plastic en metalen. Op basis van hun samenstelling en eigenschappen ondergaan de afvalstoffen verschillende bewerkingsprocessen. Denk aan vermalen, smelten, wassen of chemische behandelingen. Hierbij ontstaan secundaire grondstoffen of materialen. 

recycling

Hoewel recycling de behoefte aan virgin grondstoffen vermindert, is er voor recycling wel energie, water en vaak ook nog hulpstoffen nodig. Ook zijn niet alle materialen geschikt voor recycling en zijn veel producten zo samengesteld dat materialen niet meer gescheiden en gerecycled kunnen worden. En dan is er ook bijna altijd sprake van een zekere mate van kwaliteitsverlies. Daarom staat recycling vrij laag op de R-ladder. 

Compostering

Compostering is het proces waarbij organisch afval, zoals voedselresten en tuinafval, wordt omgezet in compost. Compost vormt een rijke voedingsbodem voor de tuinbouw en landbouw. Micro-organismen breken de organische afvalstoffen af. Ze zetten dit om in een donkere, kruimelige substantie die rijk is aan voedingsstoffen voor planten. 

composteren

Compostering past in een circulaire economie. Organisch afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen voor nieuwe groei. Er ontstaat een natuurlijke, duurzame meststof voor de landbouw. Tegelijkertijd vermindert de hoeveelheid afval. 

Verbranding

Verbranding: onder hoge temperaturen afval verbranden om energie te genereren. Hoewel verbranding energie opwekt, vernietig je hierbij de waarde van grondstoffen. Daarom beschouwen we verbranding echt als de allerlaatste mogelijkheid voor verwerking. Slecht beheer kan ook negatieve gevolgen hebben. Denk aan luchtvervuiling en de uitstoot van broeikassen. 

Biomassa

Biomassa is organisch materiaal afkomstig van alle plantaardige en dierlijke grondstoffen, zoals bijvoorbeeld hout, snoeiafval en zuiveringsslib. Het verbranden van biomassa genereert warmte. Daarnaast wordt biomassa omgezet in vloeibare brandstoffen, zoals ethanol en biodiesel. Biomassa vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

biomassa

Omdat levende organismen zichzelf op een natuurlijke wijze kunnen vernieuwen, beschouwen we biomassa als hernieuwbare energiebron. Biomassa kan potentieel koolstofneutraal zijn: de CO2 die bij verbranding vrijkomt, wordt weer opgenomen door bestaande planten. Dit hangt echter samen met hoe snel de gebruikte vegetatie wordt vervangen. In de praktijk kan het verbranden van biomassa tot aanzienlijke CO2-uitstoot leiden. Dat geldt zeker wanneer herbebossing niet efficiënt wordt beheerd. 

Vergisting

Bij vergisting zetten bacteriën en schimmels biomassa om in biogas, ook wel bekend als groengas. Bij deze methode wordt biomassa omgezet naar onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2. 

Vergisting zet organisch afval op een efficiënte manier om in waardevolle energiebronnen. Op deze manier vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het restproduct van vergisting is digestaat, dit kan als meststof worden ingezet. Het is wel van belang dat vergisting op de juiste wijze plaatsvindt, om het vrijkomen van potentieel schadelijke stoffen, zoals ammoniak, te voorkomen. 

biogas

Destilleren

Destillatie is een scheidingstechniek waarbij een vloeistofmengsel wordt verdampt, waardoor een of meerdere componenten van elkaar gescheiden worden. Destilleren wordt veel toegepast bij de productie van gedistilleerde dranken, bijvoorbeeld om alcohol van water te scheiden. Ook zet de petrochemische industrie destillatie in om verschillende fracties van ruwe olie te scheiden. 

Destillatie kan een belangrijke rol spelen in de circulaire economie. Bijvoorbeeld bij het terugwinnen of hergebruiken van waardevolle materialen uit afvalstromen. Denk aan het recyclen van oplosmiddelen of het terugwinnen van chemische stoffen. 

Diervoeder

Afgekeurd voedsel of reststromen van voedselproductie worden vaak ingezet als diervoeder. Denk aan bijproducten van de landbouw, niet-verkochte voedingswaren of voedselafval uit huishoudens en restaurants. Hierbij wordt eigenlijk voorkomen dat een reststoom afval wordt maar wordt het product gelabeld als grondstof voor veevoer. Om voedselveiligheid te garanderen moet de ontdoener voldoen aan GMP+ certificering eisen. 

Door deze producten ingrediënten van diervoeder te maken, wordt voedselverspilling geminimaliseerd. Tegelijkertijd vergroten we de waarde van deze reststromen. Dit is een mooi voorbeeld van een gesloten keten in de circulaire economie. 

Food for Food

Voedselafval of bijproducten van voeding kunnen ook dienen als ingrediënten voor nieuwe voedingsmiddelen. Reststromen of overschotten worden daarbij omgezet in waardevolle ingrediënten. Denk aan het inzetten van overgebleven granen van bierbrouwen voor de productie van brood. Het maken van taartbodems van koek snijresten. Of het hergebruiken van fruit- en groentepulp voor nieuwe voedingsmiddelen. 

Food for Food minimaliseert voedselverspilling en maximaliseert de waarde van reststromen. Zo ontstaat een duurzamere keten van voedselproductie. 

verwerkingsmethoden- rotonde- featured-image

Samen met Milgro aan de slag met de meest duurzame verwerkingsmethode 

Hoe zorgt u ervoor de meest duurzame verwerkingsmethode voor iedere afvalstroom binnen uw bedrijf in te zetten? De experts van Milgro adviseren graag over de meest duurzame verwerkingsmethode. Vanuit onze onafhankelijke positie zoeken we daarbij uit ons grote netwerk de juiste verwerker. Daarbij letten we ook op de kosten. 

En daar blijf het niet bij. Periodiek toetsen we of er verbeteringen mogelijk zijn. En kijken hierbij ook naar verwerkingsmethoden. Bij verbetervoorstellen overleggen we met onze opdrachtgever welke optimalisaties prioriteit krijgen. Hierbij nemen we ook de verwachte CO2 impact mee. Bij realisatie van deze optimalisaties profiteren onze opdrachtgevers van de winst, op eco, euro en service. De markt voor verwerking staat ondertussen niet stil. Er wordt hard gewerkt aan innovaties en oplossingen tot circulariteit. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet, zodat onze opdrachtgevers hiervan kunnen profiteren. 

dashboard-900x600

Meer weten?

Met het Milgro dashboard beschikt u over een uitgebreid overzicht van de verwerkingsmethoden van al uw afvalstromen. Met de bijbehorende prestaties op het gebied van ecologie en kosten. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van ons dashboard? Boek dan nu vrijblijvend een demo bij een van onze adviseurs.

Boek demo