📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

24 januari 2024

Reading time

3 minutes

UPV: Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, en afvalbeheer

We verbruiken wereldwijd veel meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Earth Overshoot Day vindt steeds eerder in het jaar plaats. Het belang van een circulaire economie is groter dan ooit. Met de UPV, of Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, stimuleert de overheid bedrijven tot het duurzamer gebruik van grondstoffen. 

Voor wie geldt de UPV en wat zijn de gevolgen van deze wetgeving? Dat leest u hier. In dit artikel leggen we het belang van afvalbeheer uit met betrekking tot de UPV. Ook laten we zien hoe Milgro uw bedrijf kan ondersteunen in optimale afvalscheiding. 

Wat is UPV?

De UPV stelt producenten financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor het beheren van afvalstromen die ontstaan wanneer producten in de handel terechtkomen. De Nederlandse overheid legt deze Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid neer bij degene die als eerste een product in de Nederlandse handel brengt. Dit betreft dus niet alleen fabrikanten, maar ook importeurs, distributeurs en afvalverwerkers. De controle en handhaving van de UPV ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

Concreet betekent dit dat de overheid bedrijven verantwoordelijk stelt voor het afvalbeheer van hun producten. Het gaat daarbij om de totale levenscyclus van een product. Van productiefase en gebruik tot het moment waarop het product aan het eind van de levensduur komt. 

Veel Europese landen hebben het UPV principe opgenomen in wet- en regelgeving omtrent duurzaam afvalbeheer. De meest recente toevoegingen aan de Nederlandse UPV wetgeving zijn zwerfafval (1 januari 2023) en textiel (1 juli 2023). Momenteel geldt de UPV voor zes verschillende productgroepen: 

  • Autobanden en auto’s
  • Batterijen en accu’s
  • Elektr(on)ische apparatuur
  • Textiel
  • Verpakkingen
  • Zwerfafval 

Doel van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Het doel van de UPV is om producenten te stimuleren tot het:

  • Gebruiken van duurzame materialen
  • Bevorderen van recycling
  • Bewuster omgaan met het einde van de levensduur van producten

De bewustwording van de ecologische impact van productie en afvalbeheer heeft geleid tot een wereldwijde beweging richting UPV. Het dwingt producenten na te denken over de volledige levenscyclus van hun producten. Daarmee stimuleert UPV een verschuiving naar duurzamere productieprocessen en een vermindering van de milieu-impact. Landen over de hele wereld omarmen deze benadering om gezamenlijk te werken aan een duurzamere toekomst.

Gevolgen van UPV voor bedrijven

Dankzij de UPV zijn producerende én inkopende bedrijven verantwoordelijk voor het inzamelen, recyclen en voorkomen van (zwerf)afval. Dit dwingt bedrijven om na te denken over duurzamer productontwerp en gebruik van milieuvriendelijke materialen. Ook op het gebied van verpakkingen en afvalverwerking-technologieën worden innovaties gestimuleerd. 

Het meest tastbare gevolg van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid is dat bedrijven actief moeten nadenken over hun afvalbeheer. Het inzamelen en recyclen van producten aan het einde van hun levensduur vereist efficiënte systemen en een nauwe samenwerking met afvalverwerkers. 

Tegelijkertijd moeten die afvalinzamelaars nadenken over efficiënte oplossingen voor het inzamelen en recyclen van afval. De kwaliteit en scheiding van ingezameld afval bepaalt of hoogwaardige recycling van materialen zoals plastic succesvol is. Het creëren van alternatieven voor single use plastics (SUP) vereist daarom een nog betere samenwerking tussen producenten en recyclers. 

Inzicht in afvalstromen bepaalt uw UPV-succes

De UPV draait om het stimuleren van hergebruik en het verminderen van (zwerf)afval. Daarom is inzicht in afvalstromen voor ieder bedrijf essentieel. Pas wanneer u volledig inzicht heeft in het afval dat in uw bedrijfsprocessen vrijkomt, kunt u nadenken over het verbeteren van deze processen. 

Bedrijven moeten begrijpen wat er vrijkomt in het productieproces en bij het afvalbeheer. Dit inzicht helpt om verspilling van grondstoffen tegen te gaan en identificeert mogelijkheden voor verbeterde afvalscheiding. Zonder dit inzicht is het onmogelijk om een strategie te ontwikkelen gericht op optimaal afvalbeheer.

Milgro: partner in optimale afvalscheiding

Milgro biedt deskundige ondersteuning bij de uitdagingen van UPV. Wij blinken uit in duurzaam afvalbeheer. Zo verschaffen wij in het Milgro-dashboard inzicht in de verschillende afvalstromen en verwerkingsmethoden van uw bedrijf. Daarmee helpen we u bij het realiseren van een beter scheidingspercentage. Dankzij ons uitgebreide netwerk van verwerkers zorgen wij voor de meest duurzame verwerking van al uw afvalstromen.

 

Aan de slag met UPV? Neem contact op

UPV is niet slechts een beleidsmaatregel. Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid is een paradigmaverschuiving naar duurzamer en verantwoordelijker ondernemen. Het legt de verantwoordelijkheid voor afvalbeheer rechtstreeks bij producenten en moedigt hen aan om actieve stappen te ondernemen om te verduurzamen.

Door middel van wetgeving wordt UPV een krachtig instrument om bedrijven aan te moedigen te innoveren, recyclen te bevorderen en de weg te effenen naar een circulaire economie.


dashboard-900x600-verwerking

Inzicht in verwerkingmethoden?

Wilt u ook inzicht in het scheidingspercentage, afvalstromen en verwerkingsmethoden van uw organistaie? Bekijk wat ons dashboard voor uw bedrijf kan betekenen. Boek een demo

Boek demo