📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

7 augustus 2023

Reading time

2 minutes

Minder risico’s voor bedrijven dankzij natuurlijk kapitaalmanagement

Bedrijven focussen in hun klimaataanpak vaak alleen op vermindering van emissies. Zonde, want willen we de samenleving werkelijk verduurzamen, dan is de grondstoffentransitie naar een circulaire economie net zo belangrijk. 

Dat concludeert ook de Sociaal-Economische Raad in het rapport ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart’ (2022). Zij onderstrepen het belang van dat, wat Milgro al jaren doet: met natuurlijk kapitaalmanagement beter inzicht krijgen in grondstoffenverbruik en -hergebruik. Voor bedrijven betekent dat ook het verkleinen van risico’s op uitputting van de aarde en een afhankelijkheid van schaarser (en duurder) wordende grondstoffen. 

Zorgvuldig omgaan met natuurlijk kapitaal

We maken als mensheid dankbaar gebruik van alle grondstoffen die de aarde ons te bieden heeft. Van fossiele energiebronnen tot aan metalen of de wind: natuurlijk kapitaal vormt de basis van onze economie. Voor uw bedrijf is het zaak om op een zorgvuldige manier om te gaan met natuurlijke grondstoffen. Niet alleen om de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties, maar ook om de continuïteit van uw bedrijfsvoering veilig te stellen. In een tijd van klimaatverandering en geopolitieke spanningen wordt steeds duidelijker hoe een afhankelijkheid van schaarse grondstoffen grote economische risico’s met zich meebrengt. Twee concrete voorbeelden: aanhoudende droogtes beïnvloeden de beschikbaarheid en inkoopprijzen van granen en de oorlog in Oekraïne leidt tot fluctuerende energieprijzen.

Onzekerheid over aardmetalen voor zonnepanelen

De monopoliepositie van China op de productieketen van zeldzame aardmetalen is een andere bron van onzekerheid, die ook meteen het belang onderstreept van een grondstoffentransitie naast de energietransitie. Met een focus op het verminderen van CO2-uitstoot zet het Westen nu massaal in op schone energie. Voor het produceren van zonnepanelen, windturbines en elektrische auto’s zijn we echter afhankelijk van schaarse aardmetalen zoals lithium, iridium en neodymium, afkomstig uit China. Dat brengt risico’s met zich mee. Afgelopen april dreigde het land nog de export van deze zeldzame metalen stop te zetten. Zolang wij niet inzetten op het terugwinnen van deze zeldzame stromen uit onze gebruikte zonnepanelen, windturbines en batterijen, zijn we afhankelijk van China én putten we de aarde verder uit. Willen we daar een einde aan maken, dan is het zaak om slimmer en circulair met onze grondstoffen om te gaan. 

zonnepanelen

Minder CO2-uitstoot in een circulaire economie

De energietransitie en de grondstoffentransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, stelt de Sociaal-Economische Raad dan ook terecht. Los van elkaar ontstaan er spanningen, terwijl de twee transities samen elkaar kunnen versterken. Volgens de SER besparen we 30% energie als we de economie circulair maken. Ook uw bedrijf doet er dus verstandig aan om niet alleen in te zetten op het verkleinen van uw eigen CO2-uitstoot, maar ook op vermindering van de uitstoot in de gehele toeleveringsketen en grondstoffengebruik. Met natuurlijk kapitaalmanagement verkleint u uw afhankelijkheid van schaarse goederen en bespaart u naast geld ook energie. 

Missie Milgro

Milgro heeft een uitdagende missie: een afvalvrije wereld in 2040. Dat lukt alleen als we onze kostbare grondstoffen op waarde schatten en voorkomen dat ze op de afvalhoop terechtkomen. Milgro helpt organisaties door inzicht te bieden in gebruikte grondstofstromen en biedt advies om deze zo duurzaam en efficiënt mogelijk te managen en onnodige verspilling te voorkomen. Zo behouden we de waarde van grondstoffen, dringen we afval terug en reduceren we ook nog eens CO2-uitstoot.

IMG_6811

Meedoen met de transitie voor een sterkere positie

Wilt u met uw bedrijf een groene koploper worden? Milgro vindt dat er evenveel aandacht zou moeten zijn voor duurzame energie, als voor het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. Daarom werken wij al dertig jaar met veel succes aan de grondstoffentransitie. Doet u mee?

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIn of Instagram. Of abonneer u op de nieuwsbrief. Bent u nieuwsgierig naar wat Milgro voor uw bedrijfsvoering en afvalproces kan betekenen? Neem dan contact op.