📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

22 januari 2024

Reading time

3 minutes

MATIS: de sleutel tot duurzaam afvalbeheer in België

In de hedendaagse economie is duurzaamheid niet langer een optie, maar een noodzaak. Bedrijven staan onder toenemende druk om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan een circulaire economie. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ontwikkelde MATIS: het MaterialenInformatieSysteem. In dit artikel duiken we dieper in de voordelen van MATIS. Ook vertellen we waarom Milgro deze belangrijke ontwikkeling toejuicht en hoe wij uw administratieve last kunnen verlichten.

Wat is MATIS?

Het innovatieve systeem MATIS is ingevoerd door de OVAM. Het verplicht bedrijven in België sinds 1 januari 2024 om hun afvalstromen gedetailleerd te registreren. Dit digitale platform is een essentieel instrument voor het in kaart brengen van de herkomst, bestemming en verwerking van afval. Het doel? Een transparante en traceerbare afvalketen creëren die bijdraagt aan een duurzamer bedrijfsleven.

MATIS en het afvalstoffenregister

De focus van MATIS lag in eerste instantie op huishoudelijk afval dat werd ingezameld via het gemeentelijk circuit. De komende twee jaar wordt het systeem uitgebreid, zodat de inzameling en verwerking van alle soorten afval en secundaire grondstoffen van bedrijven wordt opgenomen. 

Zo moet MATIS uiteindelijk de volledige keten in kaart brengen: van grondstof tot het end-of-life-traject van producten. Wanneer al deze informatie inzichtelijk is in het Materialeninformatiesysteem, komt het afvalstoffenregister te vervallen. Dit is de huidige, wettelijk verplichte bedrijfsregistratie waarin gescheiden afvalstromen en afvalverwerkers worden bijgehouden. 

 

De voordelen van MATIS

MATIS biedt verschillende milieuvoordelen. We zetten de belangrijkste drie voor u op een rij.

Minder afval

MATIS biedt Belgische bedrijven de mogelijkheid om hun afvalbeheer te optimaliseren. Het verschaft inzicht in de materialen die bedrijven gebruiken en produceren. Hierdoor kunnen ze efficiënter omgaan met grondstoffen. Dit resulteert direct in minder verspilling en daarmee minder afval.

Recyclage stimuleren

Een ander significant voordeel van MATIS is de bevordering van recyclage. Door de verwerkingsketen van materialen te volgen, kunnen bedrijven meer materialen recyclen. Dit draagt bij aan de vermindering van storten of het verbranden van afval.

Verlaging van CO2-uitstoot

Minder afval en een hogere recyclagegraad leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot. Daarmee vormt MATIS een belangrijke speler in de transitie naar een duurzamere economie met minder milieuvervuiling.

Het Belgische MATIS versus het Nederlandse MIS

In Nederland is een vergelijkbaar Materialeninformatiesysteem als het Belgische MATIS, namelijk het MIS. Toch loopt België in deze ontwikkeling voorop. Daarbij spelen verschillende factoren een rol.

Allereerst leidt de verplichte aard van MATIS tot een hogere datakwaliteit en grotere impact op milieuprestaties. In Nederland maken veel minder bedrijven gebruik van het MIS, omdat deelname hieraan vrijwillig is. 

Daarnaast heeft MATIS een bredere scope dan MIS. Zo volgt MATIS niet alleen materialenstromen van bedrijven, maar ook van consumenten. Daarmee ontstaat een veel completer beeld van de materialenstromen in Vlaanderen. Afval en recyclage kan op een hoger niveau gestimuleerd worden. 

Tot slot heeft MATIS handige koppelingen met andere systemen, zoals het Vlaamse bouwstoffenregister. Doordat gegevens uit verschillende bronnen gecombineerd worden, ontstaat een nog beter inzicht in materialenstromen.

Waarom Milgro MATIS belangrijk vindt

Inzicht in materialenstromen helpt om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. MATIS draagt hier direct aan bij. Zo vormt het een praktische toepassing van het concept industrial symbiosis. Daarbij wordt de uitwisseling van materialen tussen bedrijven geoptimaliseerd om grondstoffen zo goed mogelijk te benutten.

Milgro werkt continu aan een circulaire economie. Wij zijn van mening dat transparantie een cruciale voorwaarde voor effectieve ketensamenwerking is. MATIS levert hier een belangrijke bijdrage aan. 

Toch kan het een complexe opgave zijn om als bedrijf te voldoen aan de eisen van MATIS. Zeker wanneer u met meerdere verwerkers samenwerkt, elk met hun eigen informatiestroom. Daar komt Milgro om de hoek kijken. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen. Dat betekent één aanspreekpunt, één factuur en één overzichtelijk dashboard. Ondanks dat u samenwerkt met meerdere verwerkers.  

Milgro en MATIS: een zorgeloze combinatie

Milgro's dashboard biedt opdrachtgevers inzicht in afvalstromen en verwerkingsmethoden. Dit leidt tot betere regie op afval. Binnen ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de beste verwerkingsmethode. Zo beperkten we de verspilling van grondstoffen tot een minimum.

Het grote voordeel voor u als bedrijf? Als klant van Milgro geniet u van een gestroomlijnd proces. Wij brengen alle materiaalstromen samen in een overzichtelijk dashboard. U ontvangt daarbij één factuur, ongeacht het aantal dienstverleners.

Aan de slag met efficiënt afvalbeheer

MATIS vormt een belangrijke stap vooruit in het afvalbeheer van België. Het biedt bedrijven de kans om hun afvalbeheer te verbeteren, meer te recyclen en hun CO2-uitstoot te verminderen. Voor klanten van Milgro is het naleven van MATIS geen gedoe meer. Met een geïntegreerde aanpak en één factuur wordt het een fluitje van een cent om aan de eisen van MATIS te voldoen. Interesse? Neem dan direct contact met ons op. 

 


dashboard-lancering2-a

Meer weten?

Voor onze klanten transformeert Milgro de naleving van MATIS van een uitdaging naar eenvoud. Dankzij onze geïntegreerde aanpak en heldere facturatie is het voldoen aan MATIS-vereisten verrassend eenvoudig. Wilt u dit gemak ook ervaren? Neem vandaag nog contact met ons op voor een afspraak.

Neem vrijblijvend contact op