🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Author

Milgro

Date

27 juli 2023

Reading time

33 minutes

De 24 verplichte afvalstromen in één handig overzicht

Afval komt in alle soorten en maten, van metaal tot textiel en van slib tot puin. Om hier overzicht in te creëren, zijn ze onderverdeeld in 24 afvalstromen. Die vindt u hieronder in één handig overzicht.

Maar wat wordt eigenlijk bedoeld met afvalstromen? Omdat de term nog niet voor iedereen bekend is, vertellen we eerst wat de definitie van het woord is.

Wilt u uw afvalstromen in kaart brengen, zo veel mogelijk beperken, en/of er slimmer mee omgaan? Of u nu industriële reststromen beheert of te maken hebt met zeer unieke afvalcategorieën, wij bieden een oplossing. Lees hier meer over aan het einde van dit artikel.

Inhoudsopgave

Wat zijn afvalstromen?

Afvalstromen zijn verschillende soorten afval. U kunt al uw bedrijfsafval scheiden in deze stromen. Dat geeft u inzicht in welk afval u heeft, en hoeveel. Zo is het mogelijk om duurzamer/circulair om te gaan met de grondstoffen. U kunt dan bijvoorbeeld grondstofgebruik voorkomen of verminderen. Het onderscheid in afvalstromen is dus van grote betekenis voor een circulaire economie.

Hoeveel afvalstromen zijn er?

Afvalstromen zijn verschillende soorten afval. U kunt al uw bedrijfsafval scheiden in deze stromen. Dat geeft u inzicht in welk afval u heeft, en hoeveel. Zo is het mogelijk om duurzamer/circulair om te gaan met de grondstoffen. U kunt dan bijvoorbeeld grondstofgebruik voorkomen of verminderen. Het onderscheid in afvalstromen is dus van grote betekenis voor een circulaire economie.

Zijn er verplichte afvalstromen waar u zich aan moet houden?

Ja. Sterker nog: u bent volgens de wetgeving verplicht om al uw bedrijfsafval te scheiden in de 24 hieronder genoemde afvalstromen. U bent ook verantwoordelijk voor de afvoer van dit afval, op een verantwoorde manier.

Lees meer over wat u moet doen met uw bedrijfsafval op Rijksoverheid.nl 

Daarnaast hebben particulieren óók een verplichting om hun afvalstromen te scheiden. Voor hun grofvuil gaan zij daarvoor naar de milieustraat.

De 24 soorten afvalstromen

Hieronder vindt u alle 24 verplichte afvalstromen, op alfabetische volgorde. U kunt iedere afvalstroom openklappen. Dan vindt u de verschillende afvalcategorieën die onder die stroom vallen.

Bouw en sloopafval 

Bouw- en sloopafval is een brede categorie van afvalmaterialen die ontstaan tijdens de bouw, renovatie, of sloop van gebouwen en constructies. Het beheer en de recycling van dit afval zijn cruciaal voor duurzaam bouwbeheer en milieuverantwoorde afvalverwerking.
Isolatiemateriaal +-

Isolatiemateriaal is een materiaal dat wordt gebruikt om de overdracht van warmte, geluid of elektriciteit tussen verschillende omgevingen of ruimtes te verminderen of te voorkomen. Het doel van isolatie kan zijn om warmteverlies of warmtewinst in gebouwen te minimaliseren, geluidsoverlast te verminderen of elektrische componenten te beschermen. Er zijn vele soorten isolatiematerialen beschikbaar, waaronder glaswol, steenwol, EPS (geëxpandeerd polystyreen), PUR (polyurethaan) en meer, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen en toepassingen. Isolatie kan helpen om energie te besparen, het comfort in gebouwen te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen.

Gips +-

Gips is een zacht mineraal dat hoofdzakelijk bestaat uit calciumsulfaat dihydraat (CaSO₄·2H₂O). Vanwege zijn eigenschappen wordt het op grote schaal gebruikt in de bouw en industrie. Wanneer gips wordt verhit, verliest het water en wordt het omgezet in een poeder. Dit poeder kan met water worden gemengd om een pasta te vormen die uithardt. Deze eigenschap maakt het bijzonder geschikt voor het maken van gipsplaten voor muren en plafonds, evenals voor het vervaardigen van ornamenten en voor gebruik in de tandheelkunde. Gips wordt ook gebruikt als een belangrijk ingrediënt in pleisterwerk, om muren en plafonds glad en vlak te maken.

Perliet +-

Perliet is een vulkanisch gesteente dat, wanneer het aan hoge temperaturen wordt blootgesteld, uitzet en verandert in een wit, poreus en luchtig materiaal. Door zijn unieke eigenschappen wordt het vaak gebruikt in de bouw- en tuinbouwindustrie. In de tuinbouw wordt perliet toegevoegd aan potgrondmengsels om de drainage en luchtcirculatie te verbeteren. Als afvalstroom kan perliet voortkomen uit restanten van productieprocessen, ongebruikte hoeveelheden of verwijdering uit toepassingen waarin het eerder werd gebruikt.

Steenwol +-

Steenwol is een isolatiemateriaal dat wordt geproduceerd door het smelten van basaltgesteente en andere componenten, waarna het tot vezels wordt gesponnen. Deze vezels vormen een luchtig en veerkrachtig materiaal dat uitstekende thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen heeft. Het wordt veelvuldig gebruikt in de bouwsector voor isolatiedoeleinden. Als afvalstroom kan steenwol ontstaan uit bouw- en sloopactiviteiten, productieresten of uit oude isolatietoepassingen die worden vervangen of verwijderd. Het verwijderen en afvoeren van steenwol moet op een milieuvriendelijke manier gebeuren, en recycling ervan kan mogelijk zijn afhankelijk van de lokale faciliteiten en voorschriften.

Straalgrit reinigbaar +-

Straalgrit reinigbaar verwijst naar een oppervlak of materiaal dat effectief gereinigd kan worden door middel van straaltechnieken, waarbij straalgrit (kleine, harde deeltjes zoals zand, staal, of glaskorrels) onder hoge druk tegen het oppervlak wordt geblazen. Deze methode is effectief voor het verwijderen van roest, verf, vuil of andere verontreinigingen, en wordt vaak gebruikt voor het reinigen en voorbereiden van oppervlakken voor verdere behandelingen zoals schilderen of coaten.

Bouw- en sloopafval: sorteerbaar +-

Bouw- en sloopafval dat sorteerbaar is, bestaat uit diverse materialen afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden die gescheiden kunnen worden voor recycling of hergebruik. Dit kan onder andere hout, metaal, glas, beton, plastic, gips en andere bouwmaterialen bevatten. Door het sorteren wordt afval efficiënter verwerkt, wat leidt tot minder afvalstort en een hogere recyclinggraad, wat bijdraagt aan duurzaam bouwbeheer en milieubescherming.

KGA +-

Bouw- en sloopafval met KGA (Klein Gevaarlijk Afval) omvat materialen afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden gemengd met gevaarlijke afvalstoffen op kleine schaal. Dit kan verfresten, oplosmiddelen, chemische producten, asbesthoudende materialen, batterijen, en oliën bevatten. Deze combinatie vereist zorgvuldige hantering en gescheiden inzameling om milieuvervuiling en gezondheidsrisico's te voorkomen, gezien de gevaarlijke aard van KGA.

Ontijzeringsgrind +-

Bouw- en sloopafval met ontijzeringsgrind verwijst naar afvalmaterialen afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten die vermengd zijn met grind dat gebruikt is voor het ontijzeren van water. Dit grind, vaak gebruikt in waterzuiveringsprocessen, is bedoeld om ijzerdeeltjes uit water te filteren. Na verloop van tijd raakt dit grind verzadigd en wordt het als afval beschouwd. In de context van bouw- en sloopafval kan dit soort grind aanwezig zijn en moet het op een specifieke manier worden behandeld of gerecycled, gezien de mogelijke restanten van ijzer en andere stoffen die erin opgenomen zijn.

Blik (metaal, staal)

Blik is een dun, flexibel en lichtgewicht materiaal gemaakt van metaal, meestal staal of aluminium. Het wordt veel gebruikt voor het verpakken van voedsel en dranken, zoals in conservenblikken en frisdrankblikjes. Blik is duurzaam, recyclebaar en biedt uitstekende bescherming tegen lucht, licht en bacteriën, waardoor het voedsel lang houdbaar blijft. 
Blik +-

Blik is een dunne plaat gemaakt van staal of aluminium die vaak wordt gebruikt voor het verpakken van voedsel, dranken en andere producten. Na gebruik worden blikverpakkingen een afvalstroom die gescheiden kan worden ingezameld voor recycling. Door blik te recyclen, kan er aanzienlijk worden bespaard op grondstoffen en energie in vergelijking met het produceren van nieuw metaal. Het gescheiden inzamelen en recyclen van blik draagt bij aan een circulaire economie en vermindert de milieu-impact.

Glas

smelten van silicazand met soda en kalk. Het wordt veel gebruikt in ramen, drinkgerei, en talloze andere toepassingen. Glas is niet-poreus en waterdicht, waardoor het ideaal is voor het bewaren van vloeistoffen en voedsel. Het kan ook worden gekleurd en gevormd in een grote verscheidenheid aan producten. Glas is recyclebaar en milieuvriendelijk, maar kan breken bij sterke impact. Het heeft een unieke eigenschap van transparantie, waardoor licht erdoorheen kan passeren zonder de zichtbaarheid te verstoren.
Flessen +-

Flessen zijn verpakkingsmiddelen gemaakt van diverse materialen zoals glas, plastic of aluminium. Ze worden vaak gebruikt voor het verpakken van vloeistoffen zoals dranken en reinigingsmiddelen. Na gebruik kunnen flessen worden gerecycled of weggegooid, afhankelijk van het materiaal en de lokale inzamelsystemen. Het is belangrijk om flessen correct te scheiden en te recyclen om milieuvervuiling te verminderen en grondstoffen efficiënt te hergebruiken.

Vlakglas +-

Vlakglas is een type glas dat wordt gebruikt in ramen, deuren, spiegels en sommige meubels. Het is vlak en meestal helder, maar kan ook getint of gecoat zijn. Wanneer vlakglas breekt of niet meer nodig is, wordt het als afval beschouwd. Het is belangrijk om vlakglas gescheiden te houden van andere glassoorten bij inzameling, omdat het een andere samenstelling en smeltpunt heeft. Goed gescheiden vlakglas kan worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt in de productie van nieuw glas.

TL lampen +-

TL-lampen, oftewel fluorescentielampen, zijn een type verlichting die ultraviolet licht uitstraalt wanneer een fosforcoating aan de binnenkant van de lamp wordt geactiveerd. Deze lampen bevatten kleine hoeveelheden kwik, wat schadelijk is voor het milieu en de gezondheid als het vrijkomt. Daarom is het essentieel om oude of kapotte tl-lampen op een verantwoorde manier in te zamelen en te verwerken, zodat het kwik veilig kan worden verwijderd en andere materialen kunnen worden gerecycled.

Autoruiten +-

Autoruiten zijn speciale glassoorten die worden gebruikt in voertuigen om zichtbaarheid te bieden en de inzittenden te beschermen. Ze zijn vaak gemaakt van gelaagd glas, een samenstelling van meerdere glaslagen met daartussen een kunststof interlayer, wat de ruit sterk en minder breekbaar maakt. Wanneer autoruiten beschadigd raken of vervangen moeten worden, vormen ze een specifieke afvalstroom. Vanwege hun unieke samenstelling vereisen ze een gespecialiseerd recyclingproces, los van regulier glasafval. Het is belangrijk om gebruikte of beschadigde autoruiten op een verantwoorde wijze in te zamelen en te verwerken om de materialen opnieuw te kunnen gebruiken en het milieu te beschermen.

Vervuild glas +-

Vervuild glas is typisch glas dat bedekt is met stof, vuil, vingerafdrukken, of vlekken, waardoor het zijn transparantie of helderheid verliest. Het kan ook krassen, barsten of andere beschadigingen bevatten die de algehele esthetiek en functionaliteit ervan beïnvloeden.

Grond

Deze afvalstroom omvat overtollige of gebruikte grond van bouwplaatsen, landschapsprojecten of andere activiteiten. Deze grond kan schoon zijn of verontreinigd met schadelijke stoffen. Het beheer omvat testen, reinigen, hergebruiken of veilig storten, afhankelijk van de kwaliteit en samenstelling van de grond.
Zand +-

Zand is een natuurlijk, korrelig materiaal dat voornamelijk bestaat uit kleine minerale deeltjes of gesteentefragmenten. Meestal wordt het geassocieerd met stranden, woestijnen en rivierbeddingen. Het wordt vaak gebruikt in de bouw, voor de productie van beton en in de glasindustrie. De korrelgrootte van zand varieert, maar het is grover dan silt en fijner dan grind.

Verontreinigde grond +-

Verontreinigde grond is aarde die schadelijke stoffen, chemicaliën of andere ongewenste materialen bevat. Deze verontreiniging kan het gevolg zijn van industriële activiteiten, lekkages, morsingen of het gebruik van pesticiden en meststoffen. Het kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en kan de bodemkwaliteit negatief beïnvloeden. Het saneren of behandelen van verontreinigde grond is vaak noodzakelijk om de risico's voor het milieu en de volksgezondheid te beperken.

Schone grond +-

Schone grond is aarde die vrij is van verontreinigende stoffen, chemicaliën of andere ongewenste materialen. Het bevat geen schadelijke niveaus van vervuilende stoffen en is geschikt voor gebruik zonder verdere behandeling. Schone grond kan afkomstig zijn van gebieden waar geen industriële activiteiten of andere potentiële bronnen van verontreiniging aanwezig zijn geweest. Het wordt vaak gebruikt voor landschapsinrichting, tuinieren en andere toepassingen waarbij de bodemkwaliteit belangrijk is.

Hout

Hout bestaat uit gebruikte of overblijvende houtmaterialen afkomstig van bouwprojecten, sloop, meubelproductie, of huishoudelijk gebruik. Dit kan variëren van massief hout tot houtproducten zoals pallets, meubels, en houtsnippers. Afhankelijk van de conditie en behandeling kan dit hout worden gerecycled, gebruikt voor energieopwekking, of als biomassa dienen. Niet-recyclebaar hout wordt vaak verwerkt tot spaanplaat of gestort. De verwerking van deze afvalstroom is belangrijk voor het verminderen van houtafval en het bevorderen van duurzaam gebruik van houtbronnen.
A-Hout +-

A-hout is een categorie van afvalhout dat voornamelijk afkomstig is van onbehandeld hout, zoals pallets, kisten, verpakkingshout en schoon sloophout. Het bevat geen verduurzamingsmiddelen, verf, lijm of andere behandelingen. A-hout is relatief schoon en kan daarom worden gerecycled, bijvoorbeeld door het te versnipperen voor gebruik als biomassa voor energieopwekking. Het onderscheidt zich van andere categorieën afvalhout, zoals B-hout (verlijmd, geverfd of gelakt hout) en C-hout (verduurzaamd hout), die verschillende behandelingen of verwerkingen nodig hebben vanwege hun verontreinigingen of toevoegingen.

Onder A-hout vallen diverse pallets, kist, deksels en vlonders.

B-Hout +-

B-hout is een categorie van afvalhout dat afkomstig is van behandeld hout, zoals geverfd, gelakt of verlijmd hout. Dit kan bijvoorbeeld gaan om spaanplaat, multiplex, MDF of ander constructie- en sloopafval met lijmen of coatings. Vanwege de behandelingen en toevoegingen is B-hout minder eenvoudig te recyclen dan A-hout. Het wordt vaak gebruikt voor energieopwekking door verbranding, aangezien het een hogere energetische waarde heeft dan onbehandeld hout. B-hout onderscheidt zich van A-hout (onbehandeld, schoon hout) en C-hout (hout dat is verduurzaamd met chemische middelen).

C-Hout +-

C-hout is een categorie van afvalhout dat afkomstig is van hout dat is behandeld met chemische verduurzamingsmiddelen. Dit kan hout zijn dat is geïmpregneerd met stoffen om het te beschermen tegen insecten, schimmels of andere bedreigingen, zoals tuinhout of spoorbielzen. Vanwege de chemische behandeling is C-hout moeilijker en specifieker te verwerken dan A- of B-hout. Het is niet geschikt voor reguliere verbranding vanwege de schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen. Daarom moet het op een verantwoorde manier worden verwerkt of gestort. C-hout onderscheidt zich van A-hout (onbehandeld, schoon hout) en B-hout (geverfd, gelakt of verlijmd hout).

Pallets +-

Pallets zijn vlakke structuren die worden gebruikt in de transport- en opslagindustrie om goederen op te stapelen, zodat ze eenvoudig met een heftruck, palletwagen of ander jacking-apparaat kunnen worden verplaatst. Ze zijn meestal gemaakt van hout, maar kunnen ook worden vervaardigd van kunststof, metaal of karton. Wanneer pallets beschadigd raken of niet meer nodig zijn, vormen ze een afvalstroom die gerecycled of hergebruikt kan worden, afhankelijk van het materiaal waarvan ze zijn gemaakt.

Vlonders +-

Vlonders zijn houten of kunststof planken die gebruikt worden om terrassen, steigers of loopvlakken te creëren, vaak in buitenruimtes zoals tuinen, balkons of langs waterpartijen. Als afvalstroom verwijst "vlonders" naar deze structuren wanneer ze aan het einde van hun levensduur zijn gekomen of beschadigd zijn geraakt en verwijderd moeten worden. Afhankelijk van het materiaal en de staat van de vlonder kunnen deze gerecycled, verwerkt of afgevoerd worden.

Kunststof

De afvalstroom 'kunststof' omvat afgedankte kunststof materialen uit diverse bronnen zoals verpakkingen, huishoudelijke producten, industriële processen en elektronica. Deze stroom is divers qua samenstelling, inclusief verschillende soorten kunststoffen zoals PET, PVC, HDPE, en vele anderen. Kunststofafval kan worden gerecycled, waarbij het wordt verwerkt tot nieuwe producten, of het wordt verbrand voor energieopwekking. Echter, niet alle kunststoffen zijn recyclebaar, wat leidt tot uitdagingen bij afvalbeheer. 
PET +-

PET, ofwel polyethyleentereftalaat, is een type thermoplastisch polyester dat vaak wordt gebruikt in verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken, met name in de productie van plastic flessen. Vanwege de helderheid, sterkte en barrièreeigenschappen wordt het wereldwijd toegepast. Na gebruik kunnen PET-producten worden gerecycled om er nieuwe items van te maken, waaronder vezels voor textiel, tapijten en zelfs nieuwe plastic verpakkingen. Het recyclen van PET draagt bij aan het verminderen van de hoeveelheid afval in stortplaatsen en vermindert ook de vraag naar nieuw geproduceerd plastic, wat resulteert in een verminderde koolstofvoetafdruk.

PP +-

PP, oftewel polypropeen, is een thermoplastisch polymeer dat wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder verpakkingen, textiel (bijvoorbeeld touwen, thermisch ondergoed en tapijten), automobielcomponenten, herbruikbare containers, laboratoriumapparatuur en andere producten. PP staat bekend om zijn weerstand tegen chemische oplosmiddelen, basen en zuren. Het is ook een duurzaam materiaal met een hoge weerstand tegen vermoeidheid. Na gebruik kan polypropeen worden gerecycled, waardoor het hergebruikt kan worden voor nieuwe producten, wat bijdraagt aan het verminderen van de milieu-impact van plastic afval.

Straps +-

Straps, ook wel banden of omsnoeringsbanden genoemd, zijn smalle stroken of bandjes die worden gebruikt om ladingen, verpakkingen of andere goederen stevig bij elkaar te houden of te versterken. Ze worden vaak gebruikt in de transport- en verpakkingsindustrie om producten op pallets te beveiligen of om dozen te versterken. Straps kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, waaronder staal, polyester, nylon en polypropyleen. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kunnen versleten of overtollige straps een specifiek recyclingproces vereisen. Als ze niet correct worden verwerkt, kunnen ze een milieubelasting vormen.

EPS +-

EPS, ofwel geëxpandeerd polystyreen, is een lichtgewicht, isolerend en schokabsorberend materiaal dat vaak wordt gebruikt voor verpakkingen en bouwtoepassingen. Het staat in de volksmond ook bekend als piepschuim. EPS bestaat voor het overgrote deel uit lucht, waardoor het zeer licht is. Het wordt vaak gebruikt in beschermende verpakkingen voor elektronica, huishoudelijke apparaten en speelgoed, evenals in thermische isolatie en in drijvende structuren. Ondanks zijn nut kan EPS een uitdaging vormen voor afvalverwerking omdat het volumineus is en niet biologisch afbreekbaar. Er zijn recyclingmethoden voor EPS, maar de infrastructuur hiervoor is niet altijd overal beschikbaar.

Laminaatfolie +-

Laminaatfolie is een type verpakkingsmateriaal dat vaak wordt gebruikt om producten te beschermen tegen externe invloeden zoals vocht, licht en zuurstof. Het bestaat meestal uit meerdere lagen van verschillende materialen die samengevoegd zijn om specifieke eigenschappen te verkrijgen, zoals sterkte, barrière-eigenschappen en flexibiliteit. Laminaatfolies worden vaak toegepast in de voedingsindustrie, maar ook in andere sectoren voor diverse toepassingen.

Rubber en latex +-

Rubber en latex zijn elastische materialen die voornamelijk worden verkregen uit het sap van de rubberboom, hoewel ze ook synthetisch kunnen worden geproduceerd. Ze worden veelvuldig gebruikt in diverse producten, variërend van banden en schoenzolen tot handschoenen en ballonnen. Wanneer deze producten aan het einde van hun levensduur komen of productieresten overblijven, vormen ze een afvalstroom die gespecialiseerde verwerking nodig heeft vanwege hun duurzame en niet-biologisch afbreekbare aard.

Onder rubber vallen autobanden en kabelmoffen.

Nylon +-

Nylon is een synthetische polymeer, behorend tot de familie van polyamiden. Het wordt veel gebruikt in de productie van onder andere textiel, touw, borstels en vele andere producten vanwege zijn sterkte en duurzaamheid. Wanneer nylonproducten aan het einde van hun levensduur komen en worden weggegooid, vormen ze een afvalstroom. Deze afvalstroom kan een milieubelasting vormen als deze niet goed wordt beheerd, vanwege de lange afbreektijd van synthetische polymeren in het milieu. Recycling van nylon is mogelijk, wat kan bijdragen aan het verminderen van de milieu-impact.

Doppen (PE) +-

Doppen gemaakt van PE (polyethyleen) zijn kunststof onderdelen die vaak worden gebruikt om flessen en containers af te sluiten. PE is een van de meest gebruikte kunststoffen en staat bekend om zijn flexibiliteit, chemische resistentie en duurzaamheid. Wanneer deze doppen worden weggegooid, vormen ze een specifieke afvalstroom. Het is belangrijk deze afvalstroom adequaat te beheren, aangezien kunststoffen langzaam afbreken in het milieu. Gelukkig is PE goed recyclebaar, waardoor deze doppen, mits goed gescheiden, een tweede leven kunnen krijgen in nieuwe producten.

LDPE +-

LDPE, of lagedichtheidpolyetheen, is een thermoplastisch polymeer gemaakt van de monomeer etheen. Het staat bekend om zijn lage dichtheid in vergelijking met andere polyetheensoorten. LDPE is flexibel, taai en transparant, en heeft een goede weerstand tegen chemicaliën. Het wordt vaak gebruikt voor de productie van plastic zakken, containers, flessen, folies en buizen. LDPE is ook bekend om zijn isolerende eigenschappen en wordt gebruikt in toepassingen zoals elektrische draad- en kabelisolatie. Het materiaal is recyclebaar, hoewel de recyclinginfrastructuur en -mogelijkheden kunnen variëren.

Onder LDPE vallen diverse folies, waaronder vervuilde folies.

Laboratorium afval / medisch afval

Laboratorium- en medisch afval zijn gespecialiseerde afvalstromen afkomstig uit medische instellingen en onderzoekslaboratoria, bestaande uit zaken als gebruikte chemicaliën, besmette materialen, en medische hulpmiddelen zoals naalden en spuiten. Deze afvalsoorten kunnen gevaarlijk zijn door hun besmettelijke, toxische of radioactieve aard en vereisen strikte richtlijnen voor inzameling, behandeling en verwijdering om zowel de volksgezondheid als het milieu te beschermen.
Ziekenhuisafval +-

Specifiek:
Dit verwijst naar afval dat specifiek wordt gegenereerd in ziekenhuizen en andere medische faciliteiten, zoals chirurgisch afval, verbanden, lichaamsvloeistoffen, wegwerpinstrumenten, en dergelijke. Het kan potentieel besmettelijke of gevaarlijke stoffen bevatten en vereist daarom speciale aandacht bij het beheer en de verwijdering ervan. 

Naalden en spuiten:
Dit type afval betreft specifiek gebruikte naalden, spuiten en andere scherpe medische instrumenten. Vanwege het risico op prikverwondingen en de mogelijke overdracht van ziekteverwekkers moeten ze zorgvuldig worden afgevoerd in speciaal daarvoor bestemde containers. Het is van cruciaal belang dat deze afvalstroom veilig wordt beheerd om de verspreiding van infecties te voorkomen en om te zorgen voor de veiligheid van zowel medisch personeel als afvalverwerkingswerkers.

Chemicaliën (Cat 1-6) +-

Chemicaliën (Cat 1-6) verwijst naar een categorie van chemicaliën die zijn ingedeeld op basis van bepaalde criteria of risiconiveaus, waarbij "Cat" staat voor "categorie". Afhankelijk van de specifieke classificatiesystemen kunnen deze categorieën betrekking hebben op de mate van gevaarlijkheid, toxiciteit, ontvlambaarheid, of andere eigenschappen van de stoffen. Wanneer dergelijke chemicaliën worden afgedankt of buiten gebruik raken, vormen ze een specifieke afvalstroom die met bijzondere zorg moet worden behandeld vanwege de potentiële risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Het is van cruciaal belang dat deze afvalstroom op een verantwoorde en veilige manier wordt beheerd, vaak volgens strikte regelgeving en richtlijnen.

Giftig medisch afval +-

Giftig medisch afval verwijst naar afval dat afkomstig is uit medische faciliteiten en potentieel schadelijke stoffen bevat die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid en het milieu. Dit kan onder andere bestaan uit gebruikte spuiten, wegwerpinstrumenten, weefselmonsters, verouderde medicijnen, en chemicaliën die worden gebruikt in laboratoria en behandelkamers. Vanwege de aard en potentie van deze materialen om ziekteverwekkers of toxische stoffen over te dragen, moet giftig medisch afval op een specifieke en zorgvuldige manier worden behandeld, verzameld, opgeslagen en vernietigd, vaak volgens strikte richtlijnen en regelgeving.

Absorptiekorrels +-

Absorptiekorrels zijn materialen die speciaal zijn ontworpen om vloeistoffen, zoals olie, chemicaliën of water, te absorberen. Ze worden vaak gebruikt in situaties waar morsen of lekkages voorkomen om de verspreiding van de vloeistof te beperken en het opruimen te vergemakkelijken. Na gebruik zijn deze korrels verzadigd met de geabsorbeerde stof en vormen ze een afvalstroom. Afhankelijk van wat ze hebben geabsorbeerd, kunnen de gebruikte absorptiekorrels als gevaarlijk afval worden beschouwd en moeten ze op een verantwoorde manier worden afgevoerd, rekening houdend met zowel milieu- als veiligheidsoverwegingen.


Lijmen, kitten en hars

Lijmen, kitten en harsen zijn stoffen gebruikt voor binding en afdichting. Lijmen vormen een sterke verbinding tussen materialen zoals hout en metaal, en variëren van PVA tot epoxy. Kitten, zoals siliconen- of acrylkit, zijn ontworpen om voegen af te dichten en te beschermen tegen elementen zoals water en lucht. Harsen, zowel natuurlijk als synthetisch, worden veel gebruikt in de productie van kunststoffen, lakken en als basis voor sommige lijmen, vanwege hun duurzame en veelzijdige eigenschappen. 
Gemengde lijmen, kitten en/of harsen +-

Gemengde lijmen, kitten en/of harsen verwijzen naar een combinatie van kleverige substanties die worden gebruikt om materialen aan elkaar te hechten of om ruimtes op te vullen. Deze producten kunnen een scala aan chemische ingrediënten bevatten, afhankelijk van hun specifieke toepassingen en eigenschappen. Wanneer resten van deze producten, of hun verpakkingen met resterende inhoud, worden weggegooid, vormen ze een specifieke afvalstroom. Vanwege de chemische aard van deze stoffen is het van belang dat ze op een verantwoorde manier worden afgevoerd. Als ze onjuist worden behandeld, kunnen ze schadelijk zijn voor het milieu en mogelijk ook voor de volksgezondheid. Het is daarom belangrijk dat deze afvalstroom volgens de juiste richtlijnen en regelgeving wordt beheerd.

Lijmen, kitten en harsen op waterbasis +-

Lijmen, kitten en harsen op waterbasis zijn kleverige substanties die water als een van hun primaire oplosmiddelen gebruiken. Ze worden vaak beschouwd als een milieuvriendelijker alternatief voor hun oplosmiddelhoudende tegenhangers vanwege de afwezigheid of vermindering van vluchtige organische stoffen (VOS). Echter, wanneer ze worden weggegooid, vormen ze nog steeds een specifieke afvalstroom. Hoewel ze over het algemeen minder schadelijk zijn voor het milieu in vergelijking met oplosmiddelhoudende lijmen en harsen, is het nog steeds van belang dat ze op een verantwoorde manier worden afgevoerd en behandeld om mogelijke milieueffecten te minimaliseren.

Logen en basen

Logen en basen zijn chemische stoffen die, in tegenstelling tot zuren, een pH-waarde boven 7 hebben, wat wijst op hun alkalische aard. Ze kunnen elektronen doneren of waterstofionen (protonen) accepteren. Veelgebruikte basen zijn natriumhydroxide (loog) en ammoniak. Deze stoffen worden in diverse industrieën gebruikt, zoals in schoonmaakmiddelen, voor het neutraliseren van zuren, en in de productie van zeep en papier. Basen hebben kenmerkende eigenschappen zoals het veranderen van de kleur van bepaalde indicatoren (zoals rodekool of litmus), het voelen glibberig aan en kunnen bijtend zijn bij hoge concentraties.
Ammoniak +-

Ammoniak is een anorganische verbinding met de formule NH₃. Het is een kleurloos gas met een kenmerkende scherpe geur. Ammoniak wordt in diverse industrieën gebruikt, waaronder de productie van meststoffen, koelmiddelen en in de chemische synthese. Wanneer ammoniak wordt afgedankt of vrijkomt, vormt het een specifieke afvalstroom. Vanwege de toxische eigenschappen en impact op het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt, moet ammoniakafval zorgvuldig worden beheerd en behandeld volgens strikte regelgeving en richtlijnen. Blootstelling aan hoge concentraties ammoniak kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Chloorbleekloog +-

Chloorbleekloog, vaak eenvoudigweg aangeduid als bleekloog, is een waterige oplossing van natriumhypochloriet (NaClO). Het wordt vaak gebruikt als desinfectiemiddel, voor waterzuivering, en als bleekmiddel in zowel huishoudelijke als industriële toepassingen. Wanneer chloorbleekloog wordt afgedankt of restanten niet langer nodig zijn, vormt het een specifieke afvalstroom. Vanwege de reactieve en corrosieve aard van chloorbleekloog moet dit afval zorgvuldig worden beheerd. Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu en kan ook risico's opleveren voor de volksgezondheid, gezien de bijtende eigenschappen van de stof. Het is daarom belangrijk dat deze afvalstroom volgens de juiste richtlijnen en regelgeving wordt behandeld.

Chloor +-

Chloor is een chemisch element met het symbool Cl en atoomnummer 17. Het is een groen-geel gas onder standaardomstandigheden en staat bekend om zijn sterke oxiderende eigenschappen. Chloor wordt op grote schaal industrieel gebruikt, voornamelijk voor waterzuivering, in de productie van een verscheidenheid aan consumenten- en industriële producten, en als een belangrijk ingrediënt in vele desinfectiemiddelen en bleekmiddelen. Wanneer chloor wordt afgedankt of ontsnapt uit systemen, vormt het een specifieke afvalstroom. Vanwege zijn reactieve en potentieel toxische eigenschappen moet chloorafval zorgvuldig en op een gecontroleerde manier worden beheerd om milieurisico's en gezondheidsrisico's te minimaliseren. Het is cruciaal dat deze afvalstroom wordt behandeld volgens strikte veiligheidsrichtlijnen en regelgeving.


Metaal

Metalen zijn een groep van elementen gekenmerkt door hun vermogen om warmte en elektriciteit te geleiden, een glanzend oppervlak, en de capaciteit om in dunne vellen of draden te worden gevormd. Ze hebben meestal een hoge dichtheid en zijn over het algemeen hard en sterk. Metalen zoals ijzer, koper, aluminium en goud spelen een cruciale rol in tal van industrieën, van bouw en transport tot elektronica en sieraden. Ze kunnen puur worden gebruikt of gelegeerd met andere metalen om hun eigenschappen te verbeteren, zoals sterkte, corrosiebestendigheid of hardheid. 
Oud ijzer +-

Oud ijzer verwijst naar afgedankte producten en restmaterialen die voornamelijk uit ijzer bestaan. Dit kan variëren van oude machines, voertuigonderdelen, constructiematerialen tot huishoudelijke artikelen. Omdat ijzer een recyclebaar materiaal is, wordt oud ijzer vaak verzameld en naar schrootwerven gebracht, waar het wordt gesorteerd, gereinigd en voorbereid voor smelting en hergebruik in de vorm van nieuwe staalproducten. Het verzamelen en recyclen van oud ijzer helpt bij het verminderen van de noodzaak om nieuw ijzererts uit de grond te halen, waardoor natuurlijke hulpbronnen worden bespaard en de impact op het milieu wordt verminderd. Het is een waardevolle afvalstroom die economische voordelen kan bieden wanneer het op de juiste manier wordt beheerd.

Onder oud ijzer vallen tramwielen, remschijven, CR6, diverse knip soorten, draaisels/boorsels en nieuw gruis (kort en lang).

RVS +-

RVS, ook bekend als roestvast staal of roestvrij staal, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Dankzij de aanwezigheid van chroom vormt het staal een dunne, stabiele, passieve chroomoxide-laag die het onderliggende metaal beschermt tegen corrosie en oxidatie. RVS wordt in vele industrieën gebruikt vanwege zijn sterkte en corrosiebestendigheid, zoals in de bouw, keukengerei, chirurgische instrumenten en de automobielindustrie. Wanneer producten van RVS het einde van hun levensduur bereiken of er restanten van het productieproces overblijven, vormen ze een specifieke afvalstroom. Dit RVS-afval kan worden verzameld, gesorteerd en gerecycled om nieuwe RVS-producten te produceren, wat bijdraagt aan duurzaamheid en het besparen van grondstoffen.

Koper +-

Koper is een roodachtig metaal dat bekend staat om zijn uitstekende elektrische geleidbaarheid, ductiliteit en corrosiebestendigheid. Het wordt op grote schaal gebruikt in elektrische bedrading, leidingen, munten en vele andere toepassingen.

Kabels verwijzen meestal naar geïsoleerde draden die zijn ontworpen om elektriciteit of signalen over te dragen. Deze kabels bevatten vaak koperdraden vanwege de hoge geleidbaarheid van koper.

Wanneer koperen producten en kabels niet meer nodig zijn of het einde van hun levensduur hebben bereikt, vormen ze een specifieke afvalstroom. Deze afvalstroom is vaak waardevol, aangezien zowel het koper als de isolerende materialen uit de kabels gerecycled kunnen worden. Het recyclen van koper bespaart niet alleen grondstoffen, maar vermindert ook de energie die nodig is voor mijnbouw en verwerking van nieuw koper. Daarom worden koper en kabels vaak verzameld en gescheiden voor verdere verwerking en recycling.

Messing +-

Messing is een legering die voornamelijk bestaat uit koper en zink. Het heeft een goudachtige kleur en wordt veel gebruikt in de productie van onderdelen, sieraden, muziekinstrumenten en in de sanitair- en bouwsector vanwege zijn duurzaamheid, bewerkbaarheid en corrosiebestendigheid. Bij recycling is het belangrijk messing gescheiden in te zamelen om de kwaliteit van het gerecyclede materiaal te waarborgen.

Batterijen +-

Batterijen zijn draagbare energiebronnen die elektrische energie opslaan en deze kunnen afgeven wanneer ze worden aangesloten op een apparaat. Ze zijn samengesteld uit verschillende chemicaliën en metalen die, wanneer ze reageren, een elektrische stroom produceren. Vanwege de chemische componenten die ze bevatten, is het belangrijk om batterijen op een milieuvriendelijke manier te recyclen of af te voeren. Onjuiste verwijdering kan leiden tot vervuiling en andere milieuproblemen.

Aluminium +-

Aluminium is een licht, duurzaam en recyclebaar metaal dat veel wordt gebruikt in diverse producten zoals blikjes, folie, keukengerei en bouwmaterialen. Wanneer producten van aluminium aan het einde van hun levensduur komen of resten van productieprocessen overblijven, vormen ze een specifieke afvalstroom. Deze afvalstroom kan efficiënt worden gerecycled, waardoor het energieverbruik en de milieu-impact aanzienlijk lager zijn in vergelijking met het winnen van nieuw aluminium uit erts.

Onder aluminium vallen gepantserd papierloodkabels, koperkabels, PVC kabels, velgen en folie.

Elektronica +-

Elektronica-afval, ook wel e-waste genoemd, verwijst naar afgedankte elektrische of elektronische apparaten. Dit kan variëren van consumentenelektronica zoals mobiele telefoons, computers en televisies tot grotere huishoudelijke apparaten. Wanneer deze apparaten worden weggegooid of niet langer bruikbaar zijn, vormen ze een specifieke stroom binnen het afvalbeheer. Vanwege de aanwezigheid van potentieel schadelijke materialen in elektronica, zoals zware metalen en chemische stoffen, is het belangrijk dat deze afvalstroom op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

Onder elektronica vallen elektromotoren, e-sigaret toestellen, kabels, beeldschermen, bruingoed, witgoed, armaturen, medische gezondheidsapparatuur, harde schijven, assimilatiebelichting, condensatoren (PCB-vrij), spaarlampen, printplaten, gasmeters, datadragers, airbags en koel-/vriescombinaties.

Olie

Olie, vaak aangeduid als aardolie, is een natuurlijke, vloeibare fossiele brandstof die voornamelijk bestaat uit koolwaterstoffen. Het wordt gevormd uit de overblijfselen van oude zeeorganismen die miljoenen jaren geleden zijn gestorven en begraven onder lagen sediment. Olie wordt uit de aarde gewonnen en is een belangrijke energiebron en grondstof voor de productie van brandstoffen zoals benzine en diesel, evenals voor de vervaardiging van talrijke chemische producten, waaronder kunststoffen en farmaceutica. 
Smeerolie +-

Smeerolie is een product dat wordt gebruikt om wrijving tussen bewegende delen van machines en motoren te verminderen. Het helpt slijtage te voorkomen, de levensduur van mechanische onderdelen te verlengen en de efficiëntie te verhogen. Na verloop van tijd raakt smeerolie vervuild of verliest het zijn smerende eigenschappen. Als dit gebeurt, moet het worden vervangen en als afval worden behandeld. Het is van belang om gebruikte smeerolie op een verantwoorde manier te verwerken of te recyclen, omdat onjuiste verwijdering schadelijk kan zijn voor het milieu.

Brandstofresten +-

Brandstofresten zijn overblijfselen van brandstoffen die niet volledig zijn verbrand of gebruikt. Deze resten kunnen ontstaan in tanks, leidingen, reservoirs of andere opslag- en transportsystemen. Ze kunnen variëren van vaste deeltjes tot vloeibare residuen en kunnen potentieel schadelijke chemicaliën bevatten. Onjuiste behandeling of verwijdering van brandstofresten kan schadelijk zijn voor het milieu. Het is daarom essentieel om deze resten op een verantwoorde manier te verwerken en te verwijderen.

Oplosmiddelen

Oplosmiddelen zijn stoffen, meestal vloeistoffen, die worden gebruikt om andere materialen op te lossen, te verdunnen of te extraheren zonder de chemische samenstelling ervan te veranderen. Ze spelen een belangrijke rol in industriële processen, zoals bij de productie van verf, inkt, lijm en schoonmaakmiddelen. 
Koelvloeistof +-

Koelvloeistof is een vloeistof die wordt gebruikt in motoren en andere systemen om warmte af te voeren. Het helpt bij het reguleren van de temperatuur binnen een systeem om oververhitting te voorkomen. Koelvloeistoffen kunnen bestaan uit water, antivriesmiddelen en andere chemicaliën om de eigenschappen van de vloeistof te verbeteren en corrosie van interne onderdelen te voorkomen. Het is belangrijk om gebruikte of vervuilde koelvloeistof op een verantwoorde manier te verwijderen, omdat deze schadelijk kan zijn voor het milieu.

Thinner +-

Thinner is een oplosmiddel dat vaak wordt gebruikt om verf te verdunnen of om verf, lijm en andere kleverige substanties te verwijderen. Het bestaat meestal uit een mengsel van vluchtige organische stoffen. Vanwege zijn chemische aard en mogelijke schadelijke dampen is het belangrijk om thinner op een veilige en verantwoorde manier te hanteren en af te voeren. Het onjuist lozen van thinner kan schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Aceton +-

Aceton is een kleurloze, vluchtige en licht ontvlambare vloeistof die vaak wordt gebruikt als oplosmiddel in industriële en laboratoriumtoepassingen. Het is bekend om zijn capaciteit om veel soorten verf, lijm, en kunststoffen op te lossen. Aceton wordt ook vaak gebruikt in nagellakremovers. Vanwege zijn chemische aard is het belangrijk om aceton op een veilige en verantwoorde manier te hanteren en af te voeren. Het onzorgvuldig lozen van aceton kan schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

Ruitenspoelervloeistof (alcohol) +-

Ruitensproeiervloeistof is een vloeistof die wordt gebruikt in voertuigen om de voorruit schoon te maken van vuil, insecten en andere aanslag. Deze vloeistof bevat vaak alcohol, wat helpt bij het snel verdampen en voorkomen van bevriezing in koudere klimaten. Daarnaast kan het ook detergenten en andere additieven bevatten om het reinigende vermogen te verbeteren. Vanwege de aanwezigheid van chemicaliën is het belangrijk om ruitensproeiervloeistof op een verantwoorde manier te verwijderen, omdat het direct lozen ervan schadelijk kan zijn voor het milieu.

Onderdelenreiniger +-

Onderdelenreiniger is een chemische oplossing die speciaal is ontwikkeld om vuil, vet, olie en andere verontreinigingen te verwijderen van machine- en voertuigonderdelen. Het wordt vaak gebruikt in garages, werkplaatsen en industrieën om componenten schoon en functioneel te houden. De samenstelling van onderdelenreinigers kan variëren, maar veel formuleringen bevatten oplosmiddelen en andere actieve reinigingsmiddelen. Vanwege de potentieel schadelijke ingrediënten is het essentieel om gebruikte onderdelenreiniger op een milieuvriendelijke en veilige manier af te voeren.

Organisch afval, dierlijk organisch

Organisch afval omvat alle biologisch afbreekbare materialen afkomstig van levende organismen. Dierlijk organisch afval specifiek verwijst naar afvalproducten afkomstig van dieren, zoals vleesresten, botten, huiden, mest en andere dierlijke bijproducten. Dit type afval is biologisch afbreekbaar en kan worden omgezet in compost of biogas door middel van processen als compostering of anaerobe vergisting.
Kaas, verpakt en onverpakt (categorie 2) +-

De afvalstroom van kaas omvat zowel verpakte als onverpakte kaas die niet langer geschikt is voor consumptie of verkoop. Dit kan bestaan uit restanten van kaasproductie, overgebleven kaas uit de voedingsindustrie, en huishoudelijk kaasafval. Verpakt kaasafval bevat ook de verpakkingsmaterialen, vaak plastic of papier. Dit type afval kan worden verwerkt tot veevoer, worden gebruikt in biogasinstallaties, of worden gecomposteerd, afhankelijk van de aard en staat van de kaas. Het beheer van kaasafval is belangrijk voor het verminderen van voedselverspilling en het duurzaam omgaan met organische afvalstoffen.

Vis, verpakt en onverpakt +-

Vis, zowel verpakt als onverpakt, is een voedselproduct afkomstig uit zeeën, rivieren of kwekerijen. Als voedingsmiddel is het rijk aan eiwitten, omega-3 vetzuren en andere essentiële voedingsstoffen. Verpakte vis is vaak voorzien van een beschermende verpakking om versheid te behouden en om de houdbaarheid te verlengen. Onverpakte vis wordt doorgaans vers verkocht op markten of in viswinkels. Als afvalstroom moeten zowel de visresten als de eventuele verpakking op een verantwoorde manier worden verwerkt. Organisch afval zoals visresten kan bederven en geurtjes veroorzaken, terwijl verpakkingsmaterialen mogelijk gerecycled kunnen worden, afhankelijk van het type materiaal.

Zuivel, verpakt en onverpakt +-

Zuivel, verpakt en onverpakt, verwijst naar melkproducten zoals melk, kaas, yoghurt, boter en andere gerelateerde producten. Ze kunnen worden aangeboden in verpakkingen zoals flessen, kartons, plastic containers en zakken, of onverpakt, wat betekent dat ze zonder onmiddellijke verpakking worden verkocht of geconsumeerd. Deze afvalstroom bevat zowel de zuivelproducten zelf als de verpakkingen waarin ze kunnen komen. 

Boter, verpakt en onverpakt +-

Boter, verpakt en onverpakt, verwijst naar het vetrijke zuivelproduct dat hoofdzakelijk wordt gemaakt van room. Het kan worden aangeboden in verschillende verpakkingen zoals folie, plastic containers, of kartonnen doosjes. Onverpakte boter wordt verkocht of geconsumeerd zonder directe verpakking. Deze afvalstroom omvat zowel de boter zelf als eventuele verpakkingen waarin deze wordt geleverd.

Babymelkpoeder +-

Babymelkpoeder is een speciaal geformuleerd product dat dient als alternatief voor moedermelk voor zuigelingen en jonge kinderen. Het is gemaakt om de voedzame bestanddelen van moedermelk na te bootsen en kan essentiële vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen bevatten die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van een baby. Babymelkpoeder wordt meestal gemengd met water voordat het aan baby's wordt gevoed. Als afvalstroom kan het gaan om ongebruikt melkpoeder of de verpakking waarin het product wordt verkocht, zoals blikken of zakken.

Room +-

Room is een dik, vetrijk zuivelproduct dat wordt verkregen uit melk. Het wordt vaak gebruikt in koken en bakken vanwege zijn rijke textuur en smaak. Room kan in verschillende vetpercentages voorkomen, zoals slagroom of kookroom. Als afvalstroom kan het verwijzen naar ongebruikte of bedorven room, of de verpakking waarin de room wordt verkocht, zoals flesjes, pakjes of kartons.

Organisch afval, plantaardig organisch

Plantaardig organisch afval bestaat uit biologisch afbreekbare resten van planten en plantaardige producten, zoals groente- en fruitresten, bladeren, takken, en gemaaid gras. Dit type afval komt veel voor in zowel huishoudens als de landbouw- en voedingsindustrie. Het kan effectief worden verwerkt via compostering of anaerobe vergisting, waardoor het wordt omgezet in compost of biogas, nuttig voor bodemverbetering of energieproductie. 

AGF, verpakt en onverpakt +-

AGF staat voor Aardappelen, Groente en Fruit. Wanneer men het heeft over "AGF, verpakt en onverpakt", refereert dit naar zowel de verpakte als de onverpakte aardappelen, groenten en fruit die als afval worden beschouwd. Dit kan resten zijn van deze producten of producten die niet meer geschikt zijn voor consumptie. De verpakking kan bijvoorbeeld bestaan uit plastic zakken, netjes, bakjes of ander verpakkingsmateriaal.

GFT +-

GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. Het is een afvalstroom die bestaat uit organisch materiaal zoals schillen en resten van groenten en fruit, maar ook uit tuinafval zoals gras, takken en bladeren. Dit type afval is biologisch afbreekbaar en wordt vaak apart ingezameld om te worden gecomposteerd of vergist.

Lecithine +-

Lecithine is een vetachtige stof die voorkomt in planten en dieren. Het wordt vaak gewonnen uit sojabonen of zonnebloempitten en wordt veel gebruikt in de voedingsindustrie als emulgator. Dit betekent dat het helpt bij het mengen van stoffen die normaal gesproken niet of moeilijk mengbaar zijn, zoals olie en water. Daarnaast wordt lecithine ook gebruikt in voedingssupplementen en cosmetica. Als afvalstroom zou lecithine kunnen verwijzen naar restproducten of overschotten uit productieprocessen waarin het wordt gebruikt of gewonnen.

Groenafval +-

Gewoon, vervuild, licht vervuild,  Quarantaine materiaal

Bananen +-

Bananen als afvalstroom verwijst naar ongeconsumeerde bananen en bijproducten van de bananenconsumptie, zoals schillen. Dit kan het gevolg zijn van overrijpheid, beschadiging, of gewoonweg overschot in de voedselvoorzieningsketen. Dergelijk afval is organisch en biologisch afbreekbaar, en kan worden gecomposteerd of verwerkt in biovergisters.

Frituurvet +-

Frituurvet is een type vet dat wordt gebruikt om voedsel in te frituren. Na verloop van tijd kan dit vet verzadigd raken met voedseldeeltjes en afbreken, waardoor het niet meer geschikt is voor hergebruik. Oud frituurvet kan gerecycled worden en omgezet in biodiesel. Het is belangrijk om frituurvet niet door de gootsteen te spoelen, omdat dit verstoppingen kan veroorzaken en schadelijk kan zijn voor het milieu.

Brood +-

Brood is een basisvoedingsmiddel dat gemaakt wordt van granen, water, gist en andere ingrediënten. Wanneer brood niet meer vers is of overblijft, kan het worden beschouwd als een afvalstroom. Oud brood kan echter nog voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het maken van croutons, broodpudding of als voer voor dieren. Ongebruikt brood dat in de afvalstroom terechtkomt, kan composteren en biologisch afbreken. Het is belangrijk om bewust om te gaan met voedselverspilling en zo min mogelijk brood weg te gooien.

Meel, verpakt en onverpakt +-

Meel is een fijngemalen poeder, meestal gemaakt van granen, dat wordt gebruikt als basis voor veel voedingsproducten, zoals brood, gebak en pasta. Als afvalstroom kan meel zowel in verpakte als onverpakte vorm voorkomen. Verpakte meel kan restanten bevatten in beschadigde of geopende verpakkingen, terwijl onverpakt meel mogelijk verspild is tijdens productie- of transportprocessen. Afhankelijk van de staat en de zuiverheid van het meel kan het worden hergebruikt, gedoneerd of gecomposteerd. 

Swill (Categorie 3) +-

Swill (Categorie 3) verwijst naar keukenafval en etensresten afkomstig uit de voedselverwerkende industrie, horeca, of huishoudens. Dit soort afval kan resten bevatten van vlees, vis, groenten, fruit, brood en andere voedselproducten. Categorie 3 duidt op een classificatie binnen de EU-regelgeving en betekent dat het materiaal niet direct een risico vormt voor de volksgezondheid, maar nog steeds bepaalde behandelingseisen heeft voordat het mag worden gebruikt, bijvoorbeeld als diervoeder of voor compostering. 

Koffiedrab +-

Koffiedrab is het overblijfsel na het zetten van koffie. Het bestaat uit fijne deeltjes gemalen koffiebonen die het water hebben geabsorbeerd. Hoewel het vaak wordt beschouwd als afval, zijn er diverse hergebruiksmogelijkheden voor koffiedrab. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als natuurlijke meststof, als basis voor het kweken van paddenstoelen of als ingrediënt in zelfgemaakte huidverzorgingsproducten. Het is biologisch afbreekbaar en kan daarom ook worden gecomposteerd. 

Vetten & Oliën, verpakt en onverpakt +-

Vetten & Oliën zijn substanties die vaak worden gebruikt in voedingsbereiding en industriële toepassingen. Ze kunnen zowel in vloeibare vorm (olie) als in vaste vorm (vet) voorkomen. Als afvalstroom kunnen deze vetten en oliën zowel verpakt als onverpakt zijn. Verpakte vetten en oliën kunnen restanten bevatten in beschadigde of geopende verpakkingen, terwijl onverpakte vetten en oliën mogelijk verspild zijn tijdens productie- of transportprocessen. Onjuiste verwijdering, zoals het lozen in afvoeren, kan leiden tot milieuproblemen en verstoppingen. Het is belangrijk om deze afvalstroom op de juiste manier te verzamelen en te verwerken, bijvoorbeeld door recycling tot biodiesel of industriële hergebruik.

 

Papier

De afvalstroom papier bestaat uit gebruikte of overtollige papierproducten, zoals kranten, tijdschriften, kantoorpapier, karton, en verpakkingsmateriaal. Deze stroom is een van de meest voorkomende en recyclebare afvaltypen. Papierafval kan worden ingezameld en verwerkt tot nieuw papier, wat bijdraagt aan het verminderen van de vraag naar verse houtpulp en het verlagen van de milieu-impact van papierproductie. 
Karton, Kraft karton - Kraftzakken +-

Karton is een stevig, papierachtig materiaal dat vaak wordt gebruikt voor verpakkingen en andere toepassingen. Kraft karton is een specifiek type karton dat bekend staat om zijn sterkte en duurzaamheid, gemaakt van kraftpulpprocessen die een donkerdere en sterker papiervezel produceren. Kraftzakken zijn zakken gemaakt van dit kraft karton, en ze worden vaak gebruikt voor het verpakken van bouwmaterialen, voedsel, en andere bulkproducten vanwege hun robuustheid. Als afvalstroom kunnen deze materialen worden gerecycled, mits ze vrij zijn van vervuiling zoals voedselresten of andere contaminanten. Het recyclen van karton helpt natuurlijke hulpbronnen te besparen en de milieu-impact van afval te verminderen.

Koffiebekers +-

Koffiebekers zijn drinkbekers die specifiek zijn ontworpen voor het serveren van koffie, vaak gebruikt in horecagelegenheden, kantoren en tijdens evenementen. Ze kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals papier, plastic of een combinatie daarvan. Veel papieren koffiebekers hebben een dunne plastic of waxlaag aan de binnenkant om lekken te voorkomen. Dit maakt het recyclen ervan soms uitdagend, omdat het materiaal gescheiden moet worden. Het is essentieel om koffiebekers op de juiste manier te verzamelen en te verwerken om verspilling te verminderen en de milieu-impact te minimaliseren. Sommige plaatsen hebben specifieke inzamelsystemen of recyclingprogramma's voor gebruikte koffiebekers.

Archief, papier +-

Archief, in de context van papier, verwijst naar georganiseerde verzamelingen van documenten, rapporten, dossiers en andere papieren materialen die vaak worden bewaard vanwege hun administratieve, wettelijke of historische waarde. Na verloop van tijd kunnen sommige van deze documenten overbodig worden of hun bewaartermijn overschrijden. Wanneer dit gebeurt, worden ze vaak vernietigd, vooral als ze gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten. Het papier uit archieven kan worden gerecycled, maar het is cruciaal om ervoor te zorgen dat gevoelige informatie op de juiste manier wordt vernietigd om privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen. Het correct verwerken van oud archiefpapier draagt bij aan duurzaamheid en het beschermen van gevoelige gegevens.

Stickerdragers +-

Stickerdragers zijn de dunne, vaak glanzende papieren of kunststof sheets waarop stickers of etiketten worden aangebracht voordat ze worden gebruikt. Nadat de sticker of het etiket is verwijderd, blijft de drager achter, die vaak wordt weggegooid. Vanwege de gebruikte lijmen en soms de combinatie van materialen kan het recyclen van stickerdragers uitdagend zijn. 

 

PMD

De afvalstroom PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Deze categorie omvat een breed scala aan alledaagse consumentenproducten zoals plastic flessen, blikjes, folies, en drankkartons. PMD-afval is een focuspunt in moderne recyclingprogramma's, waarbij materialen gescheiden worden ingezameld en gerecycled om nieuwe producten te maken. Door deze recycling wordt de hoeveelheid afval verminderd die op stortplaatsen terechtkomt en worden natuurlijke hulpbronnen bespaard. 
Drankkartons +-

Drankkartons zijn verpakkingen die specifiek zijn ontworpen voor het bewaren en vervoeren van vloeistoffen, zoals melk, sap, en andere dranken. Ze zijn vaak gemaakt van een combinatie van papier, plastic en soms een dunne laag aluminium. Deze gelaagde structuur helpt de inhoud vers te houden en beschermt tegen externe invloeden. Wanneer leeggemaakt, vormen drankkartons een specifieke afvalstroom. Vanwege hun samengestelde aard vereisen ze speciale recyclingprocessen om de verschillende materialen te scheiden en te recyclen. 

PMD

De afvalstroom PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Deze categorie omvat een breed scala aan alledaagse consumentenproducten zoals plastic flessen, blikjes, folies, en drankkartons. PMD-afval is een focuspunt in moderne recyclingprogramma's, waarbij materialen gescheiden worden ingezameld en gerecycled om nieuwe producten te maken. Door deze recycling wordt de hoeveelheid afval verminderd die op stortplaatsen terechtkomt en worden natuurlijke hulpbronnen bespaard. 

Drankkartons

Drankkartons zijn verpakkingen die specifiek zijn ontworpen voor het bewaren en vervoeren van vloeistoffen, zoals melk, sap, en andere dranken. Ze zijn vaak gemaakt van een combinatie van papier, plastic en soms een dunne laag aluminium. Deze gelaagde structuur helpt de inhoud vers te houden en beschermt tegen externe invloeden. Wanneer leeggemaakt, vormen drankkartons een specifieke afvalstroom. Vanwege hun samengestelde aard vereisen ze speciale recyclingprocessen om de verschillende materialen te scheiden en te recyclen. 

Puin

De afvalstroom puin, ook bekend als bouw- en sloopafval, bestaat uit materialen zoals bakstenen, beton, keramische tegels, dakpannen en ander bouwmateriaal afkomstig van bouw-, renovatie- en sloopprojecten. Dit type afval kan worden hergebruikt of gerecycled na verwerking, bijvoorbeeld in de vorm van granulaat voor de aanleg van wegen of als basis voor nieuwe bouwmaterialen. 
Puin, schoon en vervuild +-

De afvalstroom puin, ook bekend als bouw- en sloopafval, bestaat uit materialen zoals bakstenen, beton, keramische tegels, dakpannen en ander bouwmateriaal afkomstig van bouw-, renovatie- en sloopprojecten. Dit type afval kan worden hergebruikt of gerecycled na verwerking, bijvoorbeeld in de vorm van granulaat voor de aanleg van wegen of als basis voor nieuwe bouwmaterialen. 

Puin, schoon en vervuild

Puin verwijst naar de brokstukken en resten die ontstaan bij sloop-, bouw- of renovatiewerkzaamheden. Dit kan bestaan uit materialen zoals baksteen, beton, tegels, en keramiek. 

  • Schoon puin: Dit is puin dat vrij is van vervuilingen en verontreinigingen, zoals organisch materiaal, plastic, metaal of gevaarlijke stoffen. Het is vaak geschikt voor recycling en kan worden verwerkt tot secundaire bouwmaterialen, zoals menggranulaat.

  • Vervuild puin: Dit is puin dat vermengd is met andere materialen of stoffen, waardoor het niet direct geschikt is voor recycling zonder verdere behandeling. Het kan vervuilingen bevatten zoals hout, metaal, plastic, asbest of andere ongewenste materialen.
Asfalt, teervrij en teerhoudend +-

Asfalt is een mengsel van minerale aggregaten (zoals zand, grind en steen) gebonden met bitumen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor wegdekken en andere infrastructurele projecten vanwege zijn duurzaamheid en weerstand tegen slijtage.

  • Teervrij asfalt: Dit type asfalt bevat geen teer. Het gebruik van teervrij asfalt is toegenomen omdat het als milieuvriendelijker wordt beschouwd dan teerhoudend asfalt.

  • Teerhoudend asfalt: Dit is asfalt dat teer bevat, een viskeuze vloeistof verkregen uit de destillatie van koolteer of houtteer. Teer was vroeger een populair bindmiddel in asfalt, maar vanwege milieu- en gezondheidszorgen is het gebruik ervan in veel landen verminderd of verboden.

Restafval

Restafval is het afval dat overblijft nadat alle recyclebare materialen zoals papier, glas, plastic en gft (groente, fruit en tuinafval) zijn gescheiden. Het is het niet-recyclebare afval dat veelal wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Restafval kan bestaan uit diverse materialen die niet gescheiden worden voor recycling of compostering.

Slib

De afvalstroom slib bestaat uit een semi-vaste substantie die voornamelijk voorkomt als bijproduct van waterzuiveringsprocessen, zowel in de industrie als in de gemeentelijke waterbehandeling. Dit slib bevat een mix van water, organisch materiaal, en soms chemische stoffen of zware metalen. 
Betonslib +-

Betonslib is een waterig residu dat ontstaat bij het schoonmaken van apparatuur en gereedschap die zijn gebruikt voor het mengen, transporteren en leggen van beton. Het slib bevat fijne deeltjes beton, cement en mogelijk andere toevoegingen. Vanwege de alkalische aard en de inhoud van fijne deeltjes moet betonslib op een milieuvriendelijke manier worden behandeld en verwerkt voordat het wordt geloosd of hergebruikt.

Sediment +-

Sediment verwijst naar organische en anorganische materialen die van hun oorspronkelijke locatie worden getransporteerd door natuurlijke processen zoals erosie en uiteindelijk worden afgezet door lucht, ijs, wind, of water. Na verloop van tijd kan dit materiaal zich ophopen op de bodem van rivieren, meren, oceanen of andere waterlichamen. De samenstelling van sediment kan variëren en kan zand, silt, klei, rotsen en organisch materiaal bevatten. In sommige gevallen kan sediment ook verontreinigende stoffen bevatten, afkomstig van menselijke activiteiten.

Textiel

De afvalstroom textiel omvat afgedankte kleding, huishoudtextiel zoals beddengoed en handdoeken, en industriële textielmaterialen. Deze stroom bestaat uit een verscheidenheid aan materialen, waaronder katoen, wol, polyester en andere synthetische vezels. Textielafval is een groeiend milieuprobleem vanwege de hoge productie- en consumptiesnelheden van kleding. 
Kleding +-

Kledingafval betreft afgedankte kledingstukken die niet meer worden gedragen of gebruikt. Dit kan komen door slijtage, veroudering, modeveranderingen of andere redenen. In plaats van hergebruik of recycling, belandt deze kleding vaak op stortplaatsen of in verbrandingsovens. Een duurzamer alternatief is om deze kleding te hergebruiken, te doneren of te recyclen. 

Poetsdoeken +-

Poetsdoeken zijn doeken die worden gebruikt om oppervlakken te reinigen, vloeistoffen op te nemen of machines en gereedschappen schoon te maken. Na gebruik kunnen ze vervuild raken met olie, vet, verf of andere stoffen. Afhankelijk van het type vervuiling en het materiaal van de doek, kunnen ze worden gewassen en hergebruikt, of ze moeten worden beschouwd als gevaarlijk afval. Het correct verwerken van gebruikte poetsdoeken is essentieel om milieuverontreiniging te voorkomen en om te voldoen aan milieuregelgeving.

Verf

De afvalstroom verf bestaat uit overgebleven of verouderde verfproducten en aanverwante materialen zoals vernis, beits en lak. Deze stroom omvat zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende verf, en kan ook lege verfcontainers, kwasten en rollers bevatten. Verfafval moet zorgvuldig worden beheerd vanwege de potentieel schadelijke chemische stoffen en oplosmiddelen die het kan bevatten, die milieurisico's zoals bodem- en waterverontreiniging met zich meebrengen.
Inktafval +-

Inktafval betreft resten en overschotten van inkt die ontstaan tijdens drukprocessen, schrijfactiviteiten of andere toepassingen waarbij inkt wordt gebruikt. Dit kan zowel vloeibare inkt als gedroogde inktresten omvatten. Afhankelijk van de samenstelling kan inkttafval schadelijke chemicaliën bevatten, wat het noodzakelijk maakt om het op een verantwoorde manier te verwerken. Het is belangrijk om inktafval gescheiden te houden van algemeen afval om mogelijke milieuschade en gezondheidsrisico's te voorkomen. Recycling en gespecialiseerde verwerking zijn veelvoorkomende methoden om met inktafval om te gaan.

Verfsludge +-

Verfsludge zijn de vaste reststoffen die overblijven na waterzuiveringsprocessen in verfproductie en -toepassingen. Het kan ontstaan wanneer overtollige of gemorste verf wordt gemengd met water en vervolgens wordt gescheiden tijdens het zuiveringsproces. De sludge kan pigmenten, bindmiddelen, vulstoffen en andere chemicaliën bevatten die in de verf aanwezig zijn. Vanwege de mogelijk schadelijke bestanddelen is het essentieel dat verfsludge op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier wordt verwerkt, en niet zomaar wordt gestort of geloosd. Het vereist speciale behandeling en/of verwijdering om mogelijke milieurisico's te minimaliseren.

Verfresten vloeibaar +-

Vloeibare verfresten zijn overblijfselen van verf die na gebruik niet meer nodig zijn. Dit kunnen restjes zijn die achterblijven in een verfpot na een schilderklus, of het kan gaan om overtollige verf die is gemorst of niet meer kan worden gebruikt vanwege ouderdom of vervuiling. Vloeibare verfresten kunnen schadelijke chemicaliën bevatten, waardoor het belangrijk is ze op een verantwoorde manier te verwerken. Het is niet raadzaam om deze resten zomaar in de gootsteen of het toilet te gieten. In plaats daarvan dienen ze te worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten of verwerkingsfaciliteiten waar ze op de juiste manier worden behandeld of gerecycled.

Vloeistoffen

De afvalstroom vloeistoffen bestaat uit niet meer gebruikte of overbodige vloeistoffen uit diverse bronnen, zoals industriële processen, huishoudens en commerciële activiteiten. Deze stroom kan een breed scala aan vloeistoffen omvatten. Het beheer van vloeibare afvalstoffen vereist specifieke aandacht vanwege de risico's voor milieuverontreiniging en volksgezondheid. 
Afvalwater +-

Afvalwater is water dat is verontreinigd door menselijke activiteiten en is niet langer geschikt voor direct gebruik zonder behandeling. Het kan afkomstig zijn van huishoudens, industrieën, landbouw of andere bronnen en kan een verscheidenheid aan vervuilende stoffen bevatten, zoals bacteriën, chemicaliën, zware metalen en organisch materiaal. Om milieuschade en gezondheidsrisico's te voorkomen, moet afvalwater worden behandeld voordat het weer in de natuur wordt geloosd. Waterzuiveringsinstallaties zijn gespecialiseerd in het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater, waardoor het veilig kan worden hergebruikt of teruggevoerd naar de natuurlijke omgeving.

Suikerspoelwater +-

Suikerspoelwater is een afvalwaterstroom afkomstig van processen waarin suiker wordt geproduceerd, verwerkt of gebruikt. Het ontstaat wanneer apparatuur, vaten of leidingen worden gereinigd die in contact zijn geweest met suiker of suikerhoudende oplossingen. Dit spoelwater kan hoge concentraties suiker en andere organische stoffen bevatten. Vanwege de organische lading kan het leiden tot problemen bij directe lozing, zoals het verhogen van de biochemische zuurstofvraag in waterlichamen. Daarom is het belangrijk dat suikerspoelwater wordt behandeld om de organische verontreinigingen te verminderen voordat het wordt geloosd of hergebruikt.

Spoelwater +-

Spoelwater is een type afvalwater dat ontstaat bij het reinigen van apparatuur, vaten, leidingen, of andere oppervlakken. Het wordt gebruikt om resterende stoffen, zoals chemicaliën, grondstoffen of productresiduen, weg te spoelen. Afhankelijk van de oorsprong en het gebruik kan spoelwater een breed scala aan verontreinigingen bevatten. Het is van belang om dit water te behandelen om eventuele vervuilende stoffen te verwijderen voordat het wordt geloosd of hergebruikt, zodat milieuschade en mogelijke gezondheidsrisico's worden geminimaliseerd.

Zouten en mineralen

De afvalstroom zouten en mineralen omvat afgedankte of resterende zouten en minerale verbindingen die voortkomen uit industriële processen, laboratoria, en mijnbouwactiviteiten. Deze stroom kan diverse soorten zouten en mineralen bevatten, zoals calciumcarbonaat, natriumchloride, en kaliumzouten, evenals zeldzamere en potentieel gevaarlijke verbindingen. Het beheer van dit type afval is belangrijk vanwege de mogelijke milieu-impact, waaronder bodem- en waterverontreiniging. 
Asbesthoudend materiaal +-

Asbesthoudend materiaal verwijst naar elk materiaal dat asbestvezels bevat. Asbest was vroeger populair vanwege zijn bestendigheid tegen hitte, chemische reacties en elektrische geleiding, en werd daarom in diverse bouwmaterialen en producten gebruikt. Door gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan de inademing van asbestvezels, is het gebruik ervan in veel landen verboden of beperkt. Wanneer asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, moet het op een specifieke, gereguleerde manier worden verwijderd en afgevoerd om blootstelling en milieuverontreiniging te voorkomen.

Zilvernitraat - Oplossing +-

Zilvernitraat-oplossing is een waterige oplossing van de chemische verbinding zilvernitraat (AgNO₃). Zilvernitraat wordt in verschillende toepassingen gebruikt, waaronder fotografie, medische behandelingen en in laboratoria als reagens. Als afvalstroom moet zilvernitraat-oplossing zorgvuldig worden behandeld vanwege de toxische eigenschappen van zilvernitraat en het potentieel om lichtgevoelige verbindingen te vormen. Het vereist speciale procedures voor afvoer en behandeling om milieuverontreiniging en blootstelling aan mensen te voorkomen.

Zuren

De afvalstroom zuren bestaat uit gebruikte of overtollige zure verbindingen, afkomstig uit industriële processen, laboratoria, en diverse commerciële toepassingen. Deze omvat een reeks van zuren zoals zwavelzuur, salpeterzuur, en zoutzuur, evenals zwakkere organische zuren. Zuur afval vereist speciale aandacht vanwege de corrosieve en potentieel gevaarlijke eigenschappen, wat risico's met zich meebrengt voor zowel de volksgezondheid als het milieu. 
Remvloeistof +-

Remvloeistof is een hydraulische vloeistof die wordt gebruikt in remsystemen van voertuigen om de druk van het rempedaal over te brengen naar de remmen. Het heeft specifieke eigenschappen die ervoor zorgen dat het kan functioneren bij hoge temperaturen zonder te verdampen, en tegelijkertijd niet bevriest bij lage temperaturen. Na verloop van tijd kan remvloeistof vocht opnemen, wat de efficiëntie kan verminderen, dus het is aan te raden om het periodiek te vervangen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het omgaan met remvloeistof, omdat het schadelijk kan zijn voor de huid en het milieu.

Fosforzuur +-

Fosforzuur is een anorganisch zuur met de chemische formule H₃PO₄. Het is een zwak zuur dat vaak wordt gebruikt in de productie van meststoffen, voedingsmiddelen, frisdranken en andere industriële toepassingen. Bij contact kan fosforzuur huidirritatie veroorzaken, en het is ook corrosief voor metalen. Als afvalstroom dient fosforzuur op een verantwoorde en veilige manier te worden behandeld en verwijderd, vanwege de potentiële milieueffecten en gezondheidsrisico's. Het is belangrijk dat het niet in waterwegen terechtkomt, omdat dit negatieve effecten kan hebben op aquatische ecosystemen.

Accuzuur +-

Accuzuur is een verdunde oplossing van zwavelzuur (H₂SO₄) die wordt gebruikt in loodzuuraccu's, zoals die in veel auto's worden aangetroffen. Deze vloeistof speelt een rol in de chemische reacties die elektrische energie in de accu opslaan en afgeven. Wanneer een accu lekt of wordt weggegooid, kan het vrijkomen van dit zuur schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en een risico vormen voor de menselijke gezondheid. Het is corrosief en kan brandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Daarom is het van belang om versleten of beschadigde accu's op een verantwoorde wijze te recyclen of te verwijderen en direct contact met accuzuur te vermijden.

Anorganisch +-

Anorganisch afval zijn materialen die niet zijn afgeleid van levende organismen of biologische processen. Dit kan een breed scala aan materialen omvatten, zoals glas, metalen, keramiek, mineralen en bepaalde soorten chemicaliën. In tegenstelling tot organisch afval, dat meestal biologisch afbreekbaar is, kan anorganisch afval persistenter zijn in het milieu. Het beheer van anorganisch afval is cruciaal om milieuvervuiling te voorkomen en omvat vaak hergebruik, recycling of veilige stortplaatsen.

Zeepafval +-

Zeepafval verwijst naar restanten of ongewenste bijproducten die tijdens de productie, verpakking, of gebruik van zeep ontstaan. Dit kan bestaan uit defecte of beschadigde zeepbars, overtollige grondstoffen, verpakkingsmateriaal, of gebruikte zeepresten. Het juiste beheer en de verwerking van zeepafval is belangrijk om milieuvervuiling te voorkomen en om de mogelijkheid van recycling of hergebruik te maximaliseren.

Afvalstromen in kaart brengen en beperken

  • Heeft u nog geen goed beeld van uw afvalstromen? 
  • Weet u niet waar u moet beginnen om uw afvalstromen te beperken of zelfs helemaal te voorkomen?
  • Wilt u met uw bedrijf serieuze stappen zetten naar circulariteit?

Milgro kan u uitstekend helpen bij bovenstaande kwesties. Onze afvalscan is uw eerste stap. 

waste-scan-vierkant-03

Start met een afvalscan

Met de afvalscan krijgt u inzicht in uw afvalstromen. Inclusief de hoeveelheid, kosten en CO2-impact ervan. Daarvan krijgt u een overzichtelijk rapport, inclusief het potentieel in kosten, tijdbesparing en ecologisch rendement.

Meer over de afvalscan