📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

8 november 2022

Reading time

2 minutes

Grip op grondstoffen en materialen, wat zijn de voordelen voor bedrijven?

Door stijgende prijzen en tekorten krijgen steeds meer organisaties behoefte aan grip op grondstoffenstromen en materialen. Een goede en bovendien logische ontwikkeling op weg naar een circulaire economie. Maar wat zijn de voordelen?

Hoe grondstoffen en materialen tot nog toe worden gebruikt

Ieder bedrijf heeft kapitaalstromen nodig voor haar bedrijfsvoering. Mensen, energie, intellectueel kapitaal en ook natuurlijk kapitaal. Deze grondstoffen en materialen worden gebruikt voor het maken van producten en voor een soepel bedrijfsproces. Nadat producten verkocht en gebruikt zijn, worden ze over het algemeen weggegooid, of aangeboden voor recycling. Tot zover niets nieuws.

Grip op grondstoffenstromen houden

Omdat een onderneming materialen na gebruik als afval bestempelt en daarna weer nieuwe grondstoffen uit de markt koopt wordt de overweging legitiem om regie te nemen in het beheer van grondstoffenstromen. Zeker nu, omdat de prijzen voor materialen in Nederland stijgen door grondstoffentekorten en politieke spanningen in Europa.

Hoe werkt dit in praktijk?

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om als producent ook eigenaar van hun grondstoffen en materialen te blijven. Bijvoorbeeld frisdrankproducenten die moeilijk aan voldoende gerecycled plastic komen, zorgen voor eigen innamesystemen voor hun PET-flessen. Autofabrikanten houden de accupakketten in eigen beheer. Netbeheerders houden grip op metalen, waaronder het koper in hun leidingennetwerk. Of elektronicaproducenten bieden, mede door de schaarste van grondstoffen, steeds vaker producten ‘as a service’ aan.

Wat zijn de voordelen?

Bedrijven doen dit niet voor niets. Het in regie zijn over de eigen grondstoffenstromen heeft een aantal voordelen.

 1. Minder gevoelig voor prijsfluctuaties
  Wanneer je een grondstoffen- of materialenstroom in eigen beheer houdt, heb je als organisatie minder last van prijsschommelingen in de markt. Zo worden de zeldzame metalen voor onder andere chips en zonnepanelen steeds schaarser. Dit drijft de prijs op. Hetzelfde geldt voor staal en hout. Door deze materialen in eigen beheer te houden, hoeft een organisatie ze niet weer terug uit de markt te kopen. En is daarmee goedkoper uit.

 2. Toeleveringszekerheid neemt toe
  Door de toenemende grondstoffenschaarste wordt het voor bedrijven lastiger om op tijd aan voldoende materiaal te komen. Levertijden lopen op in verschillende sectoren, waardoor producties vertragen. Door een eigen keten voor materialen in te richten, blijft een organisatie minder gevoelig voor dit soort toeleveringsproblemen.

 3. Meer grip op grondstoffen
  Wanneer een organisatie meer inzicht krijgt in welke materialen- en grondstoffenstromen er binnen de onderneming rondgaan, ontstaat ook meer grip op grondstof. Immers de reis die materialen maken is inzichtelijk en traceerbaar, en ook de terugreis van gebruikte grondstoffen, waarbij de supply chain en bewerking ecologisch neutraal is ingericht.

 4. Meer grip op kwaliteit
  Door zelf de verantwoordelijkheid en grip te houden over de materialen en grondstoffen, heb je als organisatie ook meer grip op de kwaliteit. Je weet als ondernemer namelijk precies de staat van je materiaal. En sterker nog, door producten na gebruik weer in te nemen, bescherm je ook beter het intellectueel eigendom ervan.

 5. Ketens worden korter en overzichtelijker
  Bij het zelf in beheer houden van materialen en grondstoffen verkort je als onderneming de productieketen. Immers, materialen gaan niet meer helemaal het complete verwerkings- of recyclingsproces in en doorlopen daarmee ook niet meer de vele schakels in de keten. Een korte keten is overzichtelijker, en vaak ook goedkoper.

 6. Stijgen op de circulaire R-ladder
  Met het in eigen beheer houden van materialen en grondstoffen stijg je op de circulaire ladder. Het recyclingsproces is de op een na laagste trede op de circulaire ladder. Met het terugnemen en opknappen of meteen hergebruiken maak je circulaire stappen, tot wel twee op de R-ladder. En ben je dus duurzamer bezig.

Grip op grondstof met Milgro

Milgro ziet kansen voor bedrijven om hun grondstoffen duurzaam te benutten en ondersteunt organisaties om het managen van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering van de onderneming te integreren. Wij bieden onze opdrachtgevers de datatechnologie, de juiste methodiek én een bewezen aanpak om grip op materialen- en grondstoffenstromen te krijgen. Dat kan onder andere door ketens te sluiten en grondstoffenstromen in eigen beheer te houden. Meer weten wat Milgro voor uw organisatie kan betekenen? Maak een afspraak met een van onze experts.

Op de hoogte blijven?

Regelmatig publiceren wij artikelen en blogs over natuurlijk kapitaal, de circulaire economie en duurzaam afval- en grondstoffenmanagement.Op de hoogte blijven? Volg Milgro op LinkedIn.