📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

11 december 2023

Reading time

3 minutes

EURAL: dit moet u weten over (niet)-gevaarlijke afvalstoffen

Duurzaamheid speelt tegenwoordig een grote rol in iedere bedrijfsvoering. Daarbij is doeltreffend management van afval en grondstoffen essentieel. Alleen zo kan uw bedrijf voldoen aan de steeds striktere regelgeving en duurzaamheidsdoelstellingen. Met ruim 30 jaar ervaring begeleidt Milgro bedrijven naar een afvalvrije wereld in 2040. Vandaag vertellen we over een belangrijk aspect van afvalmanagement: de Europese Afvalstoffenlijst, oftewel EURAL. 

Wat is EURAL?

De Europese Unie streeft al jarenlang naar een uniforme aanpak van afvalbeheer. Om de lidstaten een gemeenschappelijke basis te bieden voor het identificeren, classificeren en registreren van afvalstoffen trad op 8 mei 2002 de EURAL in werking. De Europese Afvalstoffenlijst (afgekort EURAL) vormt de ruggengraat van effectief afvalbeheer. In het kader van de Wet Milieubeheer is het voor bedrijven wettelijk verplicht om afvalstoffen te melden en te registreren bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), waarbij gebruik wordt gemaakt van Euralcodes.

Het doel van de EURAL is om door heel Europa een uniforme classificatie te hanteren op afval. En zo bijvoorbeeld inzicht te geven in of een afvalstof als gevaarlijk of niet-gevaarlijk wordt beschouwd. Afvalstoffen moeten worden gemeld en geregistreerd op basis van afvalstofcodes van de EURAL. 

800 Afvalstoffen en EURAL

De EURAL bevat ruim 800 afvalstoffen, die zijn gerangschikt naar herkomst, bedrijfsactiviteit en type afvalstof. Iedere afvalstof is daarbij voorzien van een zescijferige Euralcode. Stoffen die als gevaarlijk worden bestempeld hebben tevens een asterisk (*) bij hun code staan. Met het oog op de aankomende CSRD wetgeving is het erg belangrijk om als bedrijf inzicht in uw gevaarlijke afvalstoffen te hebben. 

 

EURAL in de praktijk

De Europese Commissie legt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de juiste Euralcodes bij de ontdoener van de afvalstoffen. Dat is gedaan omdat het moment in het productieproces waarop de afvalstroom vrijkomt bepalend is voor de Euralcode. In de praktijk bepalen ontvangers van de afvalstroom soms ook zelf de afvalstofcode. 

Bedrijven die afval produceren moeten zich aan strikte regels houden. Een gedegen administratie is dan ook onmisbaar. Allereerst vanwege potentiële risico’s voor mens en milieu. Maar ook om juridische complicaties te voorkomen. 

EURAL en de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat op 1 januari 2024 van kracht. Deze wet verplicht bedrijven tot een transparante rapportage over verschillende duurzaamheidsaspecten. Een gedetailleerde analyse van het afvalbeheer en alle afvalstromen binnen het bedrijf is daar een van. 

De EURAL is van onschatbare waarde voor deze duurzaamheidsrapportage. Door uw afvalstromen op basis van de EURAL de juiste classificatie te geven, onderscheidt u gevaarlijk van niet-gevaarlijk afval. Het is een gestandaardiseerde, geaccepteerde methode om gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval van elkaar te splitsen. Zo kan de impact van het milieu efficiënter beoordeeld worden.

 

Afvalstoffenregister: Nederland versus België

In vergelijking met Nederland, loopt België voorop in afvalbeheer. Dat komt door het verplichte afvalstoffenregister. Sinds 1 januari is het voor bedrijven verplicht om gedetailleerd te registreren waar hun afvalstromen vandaan komen, waar ze naartoe gaan en hoe ze worden verwerkt. Hiervoor wordt het materialeninformatiesysteem MATIS ingezet. Een stap in de richting van transparantie en traceerbaarheid die bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering.

Uw administratie op orde voor EURAL

De EURAL is een praktisch instrument om inzicht te verwerven in uw afvalmanagement. Daarmee zet u een belangrijke stap in de rapportageverplichtingen die de CSRD stelt. Maar het streven naar een afvalvrije toekomst wordt niet alleen een juridische verplichting. Het vormt ook een strategische keuze in een zakelijk landschap dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Het is een kans om te excelleren in milieuprestaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De nauwkeurige toekenning van de juiste Euralcode is ook een belangrijke stap in het beoordelen van mogelijke milieurisico’s. Een goede administratie ondersteunt de gehele keten van afvalbeheer: van identificatie tot transport.  

Een georganiseerde administratie ligt aan de basis van het verantwoord vervoeren van afval. Zo mag een transporteur niet rijden zonder internationaal erkend transportdocument. Het zogenaamde CMR-document (Covention relative au Contract de Transport International de Marchandises par Route) beschrijft de aard van de goederen en specificeert de bijbehorende Euralcodes.

Meestal volstaat het om in de EURAL te zoeken naar een code die het beste bij een afvalstof past. Soms resulteert dat in zowel een gevaarlijke als niet-gevaarlijke code. Kijk dan naar de gevaarseigenschappen van de afvalstof om de juiste afvalcode te bepalen.

Milgro Dashboard en EURAL

Wilt u een helder overzicht houden in het complexe systeem van afvalmanagement? Dan ondersteunen wij u graag met het Milgro Dashboard. Met meer dan 30 jaar ervaring weten wij alles over afval. En dat merkt u! Samen zorgen wij ervoor dat u de juiste Euralcodes toewijst aan uw afvalstoffen.

Het Milgro Dashboard biedt inzicht in uw afvalstromen. Denk aan heldere rapportages en analyses op uw afvalstromen, zoals inzicht in:

  • Gewicht en kosten: het totaal gewicht van uw afval en de daarbij behorende kosten en besparing
  • Uw totale emissies in CO2-eq en deze ook uitgesplitst per afvalstroom, locatie of verwerkingmethode
  • Gevaarlijk afval, uitgesplits per stroom, gewicht, locatie of afroep
  • Euralcodes  

Zo behoudt u volledige controle over uw afvalbeheer. U voldoet aan uw juridische verplichting voor afval van de Wet Milieubeheer en CSRD, maar brengt ook positieve verandering teweeg. Met Milgro als partner zet u concrete stappen richting een afvalvrije toekomst. 

Meer weten over EURAL en afvalbeheer? 

Het beheren van afval volgens de EURAL en aanverwante wetgeving kan een uitdaging zijn. Het is soms lastig om overzicht te houden over alle regels en data. Hoe weet u of uw bedrijf voldoet aan alle nieuwe Europese wetgeving voor de verslaglegging van duurzaamheidsdoelen? 

Heldere dashboards en rapportages zijn hierbij onmisbaar. Met het Milgro Dashboard bent u goed voorbereid op de nieuwe Europese wetgeving.

dashboard-klein-lander

Aan de slag met EURAL?

Wilt u meer weten over afvalbeheer en de EURAL? En wilt u ons dashboard wel eens met eigen ogen zien? Boek dan een vrijblijvende demo, wij vertellen graag alles over de mogelijkheden.

Boek demo