🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Author

Milgro

Date

7 december 2023

Reading time

2 minutes

CSRD proof worden met het vernieuwde online dashboard van Milgro

De nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat een nieuwe groep bedrijven verplichten om transparant te rapporteren over duurzaamheid. En dus ook over afval en grondstoffenbeheer. Via het online dashboard van Milgro krijgt u voor deze onderwerpen de informatie snel boven tafel. Dat helpt u om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen.

De CSRD is een nieuwe Europese verslaggevingsrichtlijn en is ervoor bedoeld de duurzaamheidsinformatie van bedrijven beter, transparanter en vergelijkbaarder te maken. De rapportagerichtlijn is onderdeel van de Europese Green Deal. Dat is een groot pakket aan maatregelen om Europa als eerste continent ter wereld klimaatneutraal te maken tegen 2050.

De CSRD en de ESRS

Bij de CSRD hoort een onderliggende rapportagestandaard. Dat is de ESRS, waarin precies staat beschreven over welke onderwerpen allemaal moet worden gerapporteerd. En hoe precies. Een hoofdstuk uit die standaard gaat grotendeels over onderwerpen waarin Milgro actief is: door slim afvalbeheer grip krijgen op grondstoffen(stromen).

Dashboard Milgro ontsluit eenvoudig verplichte afvaldata

Het gaat om hoofdstuk E5; grondstoffengebruik en circulaire economie. Daarin staat omschreven wat voor soort informatie verplicht moet worden opgenomen in een jaarrapportage. Milgro heeft haar online dashboard op zo’n manier doorontwikkeld dat het de benodigde informatie voor dit criterium eenvoudig kan tonen en ontsluiten. Zo helpen we uw organisatie om CSRD proof te worden. In de ESRS criteria staat het heel precies omschreven, maar het gaat om onder andere de volgende informatie over afval.

Over de hoeveelheid afval

Zo moet in ieder geval duidelijk worden hoeveel afval uw organisatie produceert. Het gaat ook over het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. En hoeveel hiervan kan worden hergebruikt of gerecycled. Ook moet in de rapportage staan hoeveel van dit afval wordt gestort of verbrand.

De verschillende afvalstromen

De rapportagestandaard vraagt ook om duidelijk te zijn welke soorten afvalstromen voor de onderneming echt relevant zijn. Denk aan een producent van elektronica. Daar is e-waste een belangrijke afvalstroom. Voor een restaurant is voedselverspilling een thema. Verder moet worden beschreven welke waardevolle materialen nog in het afval zitten die kunnen worden hergebruikt, zoals metalen, mineralen of kunststoffen.

En de rekenmethode

Tot slot wordt beschreven op welke manier de hoeveelheden afval worden berekend. En in het bijzonder de criteria en aannames die worden gebruikt om producten als circulair te bestempelen. 

dashboard-klein-lander

Start met data voor de CSRD

Wilt u ook aan de slag om als organisatie CSRD proof te worden? En is uw onderneming op zoek naar manieren om aan de verplichte criteria over afval te doen? Het online dashboard van Milgro is op de nieuwe wetgeving voorbereid.

Boek demo