📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

2 augustus 2023

Reading time

2 minutes

Earth Overshoot Day benadrukt urgentie voor grondstoffentransitie

Milgro heeft een missie: Earth Overshoot Day verplaatsen naar 31 december, daar waar deze dag thuis hoort. Earth Overshoot Day vindt namelijk ieder jaar steeds eerder plaats. Een alarmerende ontwikkeling, waar Milgro samen met u graag een stokje voor steekt. We leggen uit waarom de grondstoffentransitie van groot belang is voor de leefbaarheid van onze aarde. 

Wat is Earth Overshoot Day?

Earth Overshoot Day is de dag waarop wij mensen zoveel grondstoffen hebben verbruikt als de aarde ons in een heel jaar kan geven. Anders gezegd: de dag waarop het natuurlijk kapitaal volledig verbruikt is. Onder natuurlijk kapitaal verstaan we onze planeet met al haar grondstoffen. Van bossen tot bodem, van mineralen tot fossiele energiebronnen en alles daar tussenin.  

De snelheid waarmee we deze dag ieder jaar bereiken, neemt alarmerend snel toe. Voor uw beeld: in 1986 viel Earth Overshoot Day op 31 december. In het jaar 2000 vond deze dag plaats op 1 november. Daarna gaat het steeds sneller. 2020: 22 augustus, 2021: 29 juli, 2022: 28 juli en dit jaar 2 augustus. 

We leven op één aardbol, maar we verbruiken alsof we op 1,75 aardbollen verblijven. Het doorlopend overvragen van de planeet leidt dan ook tot grote problemen, zoals toenemende tekorten van grondstoffen, energie en voedsel, maar ook afnemende biodiversiteit. Het is tijd voor transitie.

Earth Overshoot Day en de grondstoffentransitie

De grondstoffentransitie vormt een onderdeel van een circulaire economie, waarin we bewust en effectief omgaan met grondstoffen. Door de levensduur van grondstoffen te verlengen, behouden we het natuurlijk kapitaal langer. Daarom is Earth Overshoot Day direct gekoppeld aan afval en grondstoffen. 

We moeten grondstoffen blijven behandelen als kapitaal en niet tot afval laten verworden. Milgro ondersteunt organisaties met inzicht en benchmarking om verbeteringen door te voeren op het gebied van afval, verspilling en grondstoffen. 

Wat doet Milgro met natuurlijk kapitaal? 

Mensen zijn de rentmeesters van de planeet. Milgro heeft de missie om de balans terug te brengen tussen wat de aarde ons geeft en wat wij verbruiken. Dat doen we door voor bedrijven het managen van natuurlijk kapitaal te professionaliseren.

Natuurlijk kapitaal managen: hoe werkt dat voor bedrijven?

Als bedrijf heeft u te maken met verschillende soorten kapitaal: financieel, menselijk en natuurlijk. Net als het rapporteren van financiële cijfers en HR statistieken, zou er ook over natuurlijk kapitaal moeten worden gerapporteerd. Pas wanneer u inzicht heeft in verbruikte grondstoffen, kunt u beter sturen op een duurzaam gebruik daarvan. Milgro helpt het verbruik van uw natuurlijk kapitaal met overzichtelijke rapportages inzichtelijk te maken. 

Hoe verzetten we Earth Overshoot Day?

We kunnen Earth Overshoot Day samen verzetten door de grondstoffentransitie met elkaar te versnellen. Milgro faciliteert daarvoor de overgang voor bedrijven naar een circulaire bedrijfsvoering. We leren de kringlopen van onze natuurlijke kapitaalstromen te sluiten. Zo nemen we uiteindelijk net zoveel natuurlijk kapitaal af als de aarde ons schenkt en verplaatsen we Earth Overshoot Day terug naar waar deze hoort: 31 december. 

Zet de eerste stap: start met een waste scan en krijg inzicht in de kansen die Milgro voor uw onderneming biedt. 

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn of Instagram.