📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Nienke Keen

Date

8 juli 2024

Reading time

2 minutes

Maak van de CSRD rapportageverplichting een rapportagekans

Als je je zoals Milgro begeeft op het terrein van duurzaamheid, ontkom je niet aan de komst van de CSRD, de Corporate Sustainable Reporting Directive. Een Europese wettelijke rapportageverplichting, zo wordt deze omschreven. Best negatief eigenlijk. Waarom spreken we niet over: een Europese wettelijke rapportagekans?

Natuurlijk, toen we ons bij Milgro inlazen in de CSRD en de bijbehorende ESRS rapportagestandaard onderzochten op de onderwerpen die voor onze dienstverlening relevant zijn, was onze eerste reactie ook: omvangrijk, ingewikkeld, diepgravend; dat zorgt voor veel (extra) werk voor onze klanten. Ondernemingen worden via de CSRD verplicht transparant te rapporteren over veel verschillende duurzaamheidsonderwerpen. De CSRD is onderdeel van de Europese Green Deal, die erop gericht is om Europa de klimaatdoelen van Parijs te laten halen. 

Onze opdrachtgevers helpen met tools

Ondernemend als we zijn, hebben we de uitdaging omgevormd naar oplossingen. We maakten een stappenplan om onze opdrachtgevers wegwijs te maken in de CSRD. Ook stelden we een startkit samen die we gratis beschikbaar stellen. Opdrachtgevers kunnen op deze manier eenvoudig aan de slag om informatie te verzamelen voor hoofdstuk E5 (afval en grondstoffen) uit de rapportagestandaard. En in ons online dashboard hebben we aanpassingen doorgevoerd zodat met één druk op de knop CSRD-proof afval- en grondstoffendata wordt geproduceerd. Verder organiseren we webinars en kennisbijeenkomsten over de CSRD. Omdat veel bedrijven ermee aan de slag moeten. 

Moetje roept weerstand op

Moeten. Zo worden de CSRD en de bijbehorende ESRS rapportagestandaard nog vaak gezien. Als een moetje, bovenop alle andere wettelijke verplichtingen. En dat terwijl ondernemers het liefst ‘gewoon willen ondernemen’. In de praktijk merken we dat de introductie van deze rapportagerichtlijn voor duurzaamheid bij ondernemers soms wat weerstand oproept. Ondernemers zijn bang dat de rapportage zo veel beslag legt op hun organisatie dat het ten koste gaat van hun maatschappelijke projecten.

Het grotere perspectief

Maar wat als je verder kijkt dan de bewerkelijkheid en de ingewikkeldheid van de uitvoer? Wat als je het grotere perspectief in ogenschouw neemt, en het rapporteren over duurzaamheid niet als verplichting ziet, maar als een kans? Een kans om doelgericht te verduurzamen op thema’s die er echt toe doen. 
Zelfs voor ondernemers die op dit moment nog niet rapportageplichtig zijn, biedt de CSRD kansen. Deze ondernemers kunnen zich professioneel onderscheiden door de benodigde duurzaamheidsinformatie paraat te hebben wanneer die door hun ketenpartners wordt opgevraagd. Met dit kansenperspectief zou het eerste sentiment van tegenzin zomaar kunnen omslaan. Dan is de CSRD een manier om toekomstgericht te ondernemen.

Verbeterpotentieel in de praktijk

Ga maar na voor ons gedeelte van de CSRD (hoofdstuk E5 van de ESRS rapportagestandaard); de criteria voor afval en grondstoffen. Als bedrijven data over afvalbeheer inzichtelijk maken, legt dit haast zonder uitzondering een enorm verbeterpotentieel bloot. Die data stellen je in staat erop te sturen. En het rapporteren erover zorgt ervoor dat de vrijblijvendheid om met afvalreductie en grondstoffenbeheer aan de slag te gaan verdwijnt. Immers, al je stakeholders kunnen zien hoe je presteert op deze gebieden. We zien in de praktijk dat het ondernemingen een forse afvalreductie kan opleveren, een beter grondstoffenbeheer, minder kosten én een reductie van de uitstoot van CO2.

Van verplichting naar kans

En dan is dit nog maar een gedeelte van de totale rapportagestandaard. Die gaat ook nog over klimaatverandering, verontreiniging, biodiversiteit, eigen medewerkers en arbeidsomstandigheden in de waardeketen… Het kost de komende jaren wat inspanning om alle informatie te verzamelen, maar voor de langere termijn zijn dit stuk voor stuk kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden met duurzaamheid.