🗑️

Zero Waste Week | 27 tot 31 mei 2024

Programma

Author

Milgro

Date

4 februari 2022

Reading time

3 minutes

Certificeringen en het belang voor omgeving én organisatie

De tv-serie ‘de Vuilnisman’ van Teun van de Keuken, waarin hij de afvalsector onder de loep nam, gaf de kijker een nieuwe blik op de uitdagende wereld van afval. Want hoewel afval verweven is in ons dagelijks leven, bleef de wereld hierachter voor veel mensen onbekend terrein. De toegenomen belangstelling, die ook blijkt uit recente nieuwsberichten over afvalsortering en afvaldumping, onderstreept het belang van helderheid over regelgeving. Ook is het een signaal dat de behoefte om vanuit een duurzaam perspectief het afvalproces zorgvuldig te managen toeneemt. Dat wet- en regelgeving steeds beter gehandhaafd wordt, sluit hier goed op aan. Want hoe voorkom je als organisatie het risico op schade toegebracht aan mens of milieu? En hoe verklein je de kans op reputatieschade? Ook wanneer het afvalmanagement is uitbesteed? In dit blog gaan we dieper in op hoe certificering en auditeren een grote rol speelt in het voorkomen hiervan.

De basis: wetgeving in afvalstoffen

Eerst gaan we terug naar de basis voor wetgeving in afvalbeheer. Die ligt in de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, die zich praktisch vertaald naar het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Hierin staat beschreven wanneer iets afval is en aan welke richtlijnen alle bij het afvalproces betrokken partijen zich moeten houden. Met andere woorden, welke vergunningen en certificeringen bij afvalmanagement horen.

Sector- of taakspecifieke certificering of vergunning

Compliant zijn op afvalstoffen vertaalt zich naar certificeringen als WEEELABEX, ISO14001 en VCA. Ook een taakspecifieke vergunning, zoals de VIHB-registratie, die vanuit het NIWO wordt verstrekt aan vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afval kan verplicht zijn. Auditerende instanties zien toe op een juiste naleving van de vergunning of het certificaat, toegespitst op sectorspecifieke afvalstromen en hoeveelheden.

Handhaving en audits

Certificering zorgt voor borging en handhaving van de wet- en regelgeving. In veel organisaties zijn aan alle eisen binnen QSHE; kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu periodieke audits gekoppeld met elk een eigen toetsing. Met behulp van audits meten bedrijven niet alleen in welke mate de bedrijfsprocessen aansluiten bij de wetgeving. Er komt ook boven tafel hoe de organisatie aansluit bij de zelf of door partners gestelde eisen op de QSHE-thema’s en duurzaamheidsambities.

Aansluiten bij missie en beleid

In Nederland, en eigenlijk in de hele EU, hebben we te maken met een aanscherpende regelgeving voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afval. Daarnaast hanteren veel bedrijven een eigen beleid als het gaat om duurzaamheid (de E binnen QSHE). Ook Milgro stelt, vanuit haar missie, hoge eisen aan het inrichten van een compliant en duurzaam afvalproces voor en in samenspraak met haar opdrachtgevers, die wij ontdoeners noemen. Zo houden we, samen met onze partners, het hogere doel om de nadelige gevolgen voor mens, dier en milieu tot een minimum te beperken, blijvend in het vizier.

“Transparantie over de afvalketen van ontdoeners is key”, aldus Vera van Elteren, CQSE-manager bij Milgro. “Zo kreeg ik laatst de vraag van een bij Milgro aangesloten ontdoener om een belangrijk verwerkingsproces, namelijk van olie en vet, te auditeren. Door de audit in gezamenlijkheid uit te voeren, kreeg de ontdoener de mogelijkheid het hele proces te volgen. Van ontvangst tot verwerking en van transport tot controles. Met als resultaat naast compliance, een ontdoener die inzicht heeft verkregen én tevreden is over het geboden niveau van ontzorging.”

Beperken van risico, gevolgen en schade

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het honderd procent voorkomen van (bijna)incidenten vraagt om continue aandacht, ongeacht hoe ruim de certificering. Omdat gecertificeerde systemen zijn ingericht op het voorkomen van incidenten, het blijvend verbeteren en het innoveren van processen wordt het risico op herhaling of schade echter verkleind. En reputatieschade dus vaak vermeden. Denk hierbij ook aan processen die niet verplicht, maar in de praktijk wel van belang blijken te zijn. Zo is Milgro onderscheidend in de markt door onze niet verplichte, maar wel behaalde ISO27001 certificering (informatiebeveiliging), die goed aansluit bij de hoge standaard die wij voeren voor de verwerking van data.

blog-01

Het hogere doel

Hoewel Milgro veel waarde hecht aan het behoud en verdere uitbreiding van haar certificering, zien wij certificering als gereedschap en niet als doel op zich. Dat is, zoals eerder genoemd, het leveren van een continue kwaliteit op processen die wij regisseren en daarmee het maximaal beperken van nadelige gevolgen voor mens, dier of milieu. Daarom voeren wij continu monitoring uit op deze processen in gezamenlijke effort met onze partners die wij ontvangers noemen. Om zaken daarna, indien nodig, volgens de Deming cirkel en de kwaliteits- en milieumanagementsystemen naar optima bij te stellen, te verbeteren en te innoveren. Zo kunnen de ontdoeners, waarvan wij de afval- en grondstofstromen managen, vertrouwen hebben in onze rol als (keten)regisseur om de gezamenlijke transitie naar circulair grondstofmanagement vorm te geven.

Meer weten of geheel ontzorgd worden?

Wilt u meer weten over het transparante auditprogramma van Milgro? Of geheel ontzorgd worden in uw duurzaam afvalmanagement? Wij vertellen u er graag meer over in een vrijblijvend gesprek.

Op de hoogte blijven?

Regelmatig publiceren wij artikelen en blogs over milieuperformance, duurzaamheid en afval- en grondstoffenmanagement. Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.