afvalproces optimaliseren en uw footprint verbeteren?

Een slimme logistieke structuur vormt de kern van een efficiënt afvalmanagement proces. Het ontwerpen van een optimale inzamel- en afvoerstructuur, inclusief de daarin geschikte inzamelmiddelen, is sinds jaar en dag een van de specialismen van Milgro. Wij realiseren daarmee meetbare besparingen voor onze opdrachtgevers. Niet alleen op de directe afvalkosten, maar ook op indirecte kosten van afvalbeheer. Juist het reduceren van (handmatige) arbeid in het afvalproces en het minimaliseren van het aantal logistieke bewegingen, biedt kansen voor aanzienlijke kostenreductie.

voordelen

kostenbeheersing afvalmanagement

kostenbeheersing

proces optimalisatie afvalmanagement

proces optimalisatie

duurzaamheid afvalmanagement

duurzaamheid

veiligheid afvalmanagement

veiligheid

inzicht in afvalproces

Onze logistieke structuren worden zodanig ontworpen dat ze afvalscheiding op een effectieve en veilige manier motiveren. Daarnaast is flexibiliteit een belangrijk criterium. Een structuur dient ertoe om de beste afvalprestaties mogelijk te maken en dient daartoe op elk moment aangepast te kunnen worden.

inzicht proces
Het doormeten van het afvalproces toont veel kansen om te optimaliseren. 

slimme afvallogistiek

Bij het ontwerpen van de beste afvallogistiek spelen technologie en data in toenemende mate een belangrijke rol. Zo gebruiken wij slimme logaritmes om de ideale dimensionering van inzamelmiddelen te bepalen. Met behulp van container tracking tools stellen wij vast hoeveel (onnodige) arbeid uw huidige afvalproces kent en welke besparingen mogelijk zijn. En door zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale volmelders, kunnen afroepen op het juiste moment plaatsvinden en wordt u ontzorgd.

slimme-afval-logistiek

interne procesvoering geoptimaliseerd

Om inzamel- en compressiemiddelen flexibel te kunnen inzetten, beschikken wij over een pool van eigen (pers)installaties en andere middelen. Zo nodig ontwerpen wij, samen met toonaangevende externe partners, maatwerkoplossingen. Zeker in grote logistieke- of productieomgevingen faciliteren wij daarmee een optimale interne procesvoering.

voordelen digitaal
afvalmanagement

Weten hoe een digitaal afvalproces waardevolle data en inzichten oplevert? En uw afvalbeheer gemakkelijker en overzichtelijk maakt?

download factsheet
klantportaal-laptop-milgro

Milgro's aanpak in het kort:

  • directe en indirecte kosten gereduceerd
  • processen geoptimaliseerd
  • arbeidstijd bespaard
  • duurzaamheid verbeterd
  • veiligheid verhoogd

 

vraag een waste scan aan

sectoren