đź“…

22 sept. webinar 'Naar een circulaire foodsector | Hoe de sector zich beweegt richting een circulaire toekomst en wat daar nog voor nodig is.

meer info en aanmelden

Wees voorbereid op en voldoe aan wet- en regelgeving

Uw bedrijf moet voldoen aan verschillende regionale of (inter)nationale wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in uw economische Ă©n ecologische prestaties. 

Behoefte aan ondersteuning op het gebied van specifieke wetgeving voor afval? Bij ons bent u op het juiste adres. Wij hebben tevens veel kennis over de nieuwe duurzaamheidswetgeving CSRD. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze data voor uw audits. 

Vul het formulier in om vrijblijvend meer informatie aan te vragen over wat onze aanpak voor u kan betekenen.

Resultaat voor u

Goed voorbereid op wetgeving, zoals de CSRD | Resultaat voor u | Milgro

Goed voorbereid op wetgeving, zoals de CSRD

Vergroot uw maatschappelijke impact | Resultaat voor u | Milgro

Vergroot uw maatschappelijke impact

Voorbereid op audits | Resultaat voor u | Milgro

Voorbereid op audits

Afdekking risico's op materiaalschaarste (raw material act) | Resultaat voor u | Milgro

Afdekking risico's op materiaalschaarste (raw material act)

Certificeringen

Wij onderschrijven het belang van certificering en kijken verder dan de door wetgeving gestelde eisen. Het gevolg is een continue doorontwikkeling in onze dienstverlening. Dit sluit aan bij onze missie om als (keten)regisseur de grondstoffentransitie vorm te geven.

In uw branche geldt hoogstwaarschijnlijk een verplichting tot certificering. Milgro adviseert en begeleidt u bij certificeringstrajecten, en we kunnen soms ook optreden als poortwachter, zoals in het geval van GMP+.

Afpraak maken met onze CQSE expert

Voldoe eenvoudig aan Europese wetgeving

Europese wetgeving op het gebied van milieu en duurzaamheid wordt steeds strenger. De CSRD vraagt u om aan te tonen welke duurzaamheidsrisico’s en -kansen uw bedrijf loopt en wat de gevolgen van uw bedrijfsvoering zijn voor mens en milieu. Geen eenvoudige klus. Of toch wel?


Meer over de CSRD

 

dycore-referentie | Milgro
quotes van Milgro over afvalmanagement

“Door het door Milgro verschafte inzicht in actuele en verwachte afvalkosten, is ons interne gesprek verschoven van de cijfers naar de inhoud. De geboden prognoses maken de kansen in procesefficiëntie en het terugdringen van verspilling inzichtelijk voor alle betrokkenen. Tevens zetten wij de data in om ons grondstoffengebruik te optimaliseren en hiermee niet alleen financiële maar ook ecologische impact te maken.”

Ton Nieuwenhuisen, assistent controller, Dycore

Tips en tricks om uw afval beter te scheiden

Hoe beter uw bedrijf afval scheidt, hoe makkelijker het is om uw ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom rapporteert Milgro op scheidingspercentage, zodat uw afvalstromen steeds zuiverder kunnen worden aangeboden. Onze experts kennen de beste tips en tricks om afval zo goed mogelijk te scheiden. Leer over afvalmanagement, de circulaire economie en de waarde van afval in onze interactieve Zero Waste Workshop.  

Lees meer