Auteur

Milgro

Datum

26 januari 2023

Leestijd

2 minuten

Wat is circulair? En wat betekent dit voor de foodsector?

De term ‘circulariteit’ duikt steeds vaker op. Het lijkt zelfs wel alsof het in korte tijd een modewoord is geworden. De woorden ‘circulair’ of ‘circulariteit’ worden bovendien niet altijd op correcte wijze gebruikt. Dat is ook logisch, want het is niet eenvoudig. Want wat is nu eigenlijk het verschil tussen gerecyclede- en circulaire producten? In dit blog leggen we je uit wat circulariteit precies betekent, en welke stappen je moet nemen om je bedrijf circulair te mogen noemen.  

Laten we beginnen met de definitie van circulariteit, want dat werkt meestal verhelderend. Circulariteit is het toepassen van zo min mogelijk grondstoffen. De grondstoffen die worden toegepast behouden hierbij hun ecologische en economische waarde in diverse vormen. Ze hebben bovendien een neutrale of positieve ecologische impact.  

Recycling of het produceren van energie wordt vaak ten onrechte circulair genoemd, omdat het product vervolgens niet meer kan worden hergebruikt. Ook wordt in de ontwerpfase van een product of grondstof niet voldoende nagedacht over het einde van de levensfase. Want circulair betekent oneindig. Het product moet zijn waarde behouden.

Zoals bijvoorbeeld een biobased verpakking van een hernieuwbare bron, die via repair en reuse continu als bouwsteen of product wordt teruggewonnen. Om een product als werkelijk circulair' te kunnen beschouwen, is het belangrijk verder te kijken of bijvoorbeeld ook de benodigde energie, arbeid en materialen duurzaam zijn. 

Volledig klimaatneutraal

Circulair betekent tevens dat je volledig klimaatneutraal te werk gaat. Je verbruikt evenveel energie dan dat je opwekt, en je stoot geen CO₂ of andere broeikasgassen uit. Hierdoor wordt de grondstoffenketen gesloten, op een duurzame en klimaatneutrale manier. In een circulaire economie wordt ook aandacht besteed aan de leefomgeving, zoals het voorkomen van zwerfafval in de buurt en in de natuur. 

De definitie van circulariteit is niet beschermd, en dat zorgt vaak voor veel verwarring. Want hierdoor krijgt circulariteit veel verschillende gezichten, en heeft ieder bedrijf een andere aanpak. Veel ondernemingen hebben namelijk geen idee hoe ze tot dat circulaire einddoel kunnen komen. Voor iedere sector is er een ander antwoord op de uitdagende vraag: hoe maak ik mijn bedrijfsvoering circulair? Zo ook voor de foodsector. Een heldere roadmap met duidelijke stappen zou hierbij zeker kunnen helpen.  

Circulariteit in de foodsector

Wat betekent circulariteit nu eigenlijk voor de foodsector? Dat is niet zo eenvoudig, want grondstoffen zijn niet altijd oneindig herbruikbaar. Ze vergaan of ze worden opgegeten. Toch is er ook een route om de foodsector circulair maken. Hoe? Begin met inzicht: in je afvalbalans, verspilling en grondstoffengebruik. Werk samen in de keten. Laat je informeren door experts.

Meer weten? Whitepaper voor de foodsector

Ben je werkzaam in de foodsector of heb je er specifieke interesse in hoe deze sector circulair te maken? En wil je hier meer over weten? Schrijf je in voor ons webinar en download onze onze whitepaper‘Op weg naar een circulaire foodsector’. Hier gaan we dieper in op zaken die nodig zijn om samen te komen tot een circulaire economie voor voedsel. Een economie waarin verspilling niet bestaat, agrifood-reststromen optimaal worden hergebruikt, en grondstoffen hun waarde behouden.

whitepaper foodsector

Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn.