🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Author

Milgro

Date

14 februari 2024

Reading time

2 minutes

Gevaarlijk afval beheren met Milgro

Verzamelt, vervoert of werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan moet u er alles aan doen om schade aan mens, dier en milieu te voorkomen. Het beheren van afvalstromen en gevaarlijke stoffen kan echter een uitdaging vormen voor uw bedrijf. Met een overzichtelijk dashboard biedt Milgro hulp bij de registratie van gevaarlijk afval. We vertellen u er alles over in dit artikel. 

Wat is gevaarlijk afval?

Gevaarlijk afval kan variëren van chemische stoffen tot elektronisch afval en medisch afval. Afval wordt als gevaarlijk bestempeld wanneer het stoffen bevat die schade aan onze gezondheid en het milieu kunnen toebrengen. Daarom gelden er strikte veiligheidseisen voor de verwerking van dit afval.

Soorten gevaarlijk afval

We zetten de belangrijkste soorten gevaarlijk afval op een rij: 

 • Chemisch afval: met schadelijke chemicaliën, zoals zuren en basen. Gevaarlijk bij aanraking met de huid, inademing of wanneer het in het milieu terechtkomt.
 • Elektronisch afval, ook wel e-waste: oude elektronische apparatuur zoals computers, televisies en mobiele telefoons. E-waste bevat vaak giftige stoffen, zoals lood, kwik en cadmium.
 • Batterijen: huishoudelijke batterijen, welke steeds vaker lithium-ion bevatten. Maar ook autoaccu’s met zware metalen, zoals lood, kwik en cadmium.
 • Olie en brandstoffen: denk aan gebruikte motorolie, benzine en andere brandstoffen. Ze zijn brandbaar en sterk vervuilend voor bodem en water.
 • Asbesthoudende materialen: het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Vroeger werd asbest veel als bouwmateriaal en in verpakkingen gebruikt.
 • Medisch afval, zoals spuiten, verbanden en andere gebruikte materialen. Dit afval van ziekenhuizen en medische instellingen kan besmet zijn met ziekteverwekkers.
 • Verf, lak en verdunners. Deze kunnen giftige stoffen voor het milieu bevatten en bij inademing schade toebrengen.

Verplichte registratie afvalstoffen: CSRD

Sinds 1 januari 2024 geldt de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe wetgeving is onderdeel van de Europese Green Deal en heeft een klimaatneutraal Europa in 2050 als doel. Transparante rapportage over duurzaamheid vormt het uitgangspunt van de CSRD. Dit betekent onder meer dat bedrijven alle afvalstromen inzichtelijk moeten maken. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag hoeveel afval uw bedrijf produceert of verwerkt. Ook het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval is relevant. 

EURAL classificatie

De Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) biedt Europese lidstaten een gemeenschappelijke basis voor de identificatie en registratie van gevaarlijk afval. De EURAL vormt zo een effectief handvat voor het classificeren van gevaarlijke afvalstoffen.

Milgro biedt inzicht in gevaarlijk afval

Compliant blijven met de nieuwe CSRD-regelgeving is ontzettend belangrijk voor uw bedrijf. U voldoet zo niet alleen aan uw wettelijke verplichtingen, maar ook aan de morele plicht die consumenten steeds vaker aan bedrijven stellen. Met een overzichtelijk, functioneel dashboard biedt Milgro uw bedrijf de mogelijkheid om proactief inzicht te krijgen in gevaarlijk afval.

Milgro waarborgt de compliance van gevaarlijke afvalstoffen

Al meer dan 30 jaar werken wij toe naar een wereld zonder afval. Als verbinder in een groot netwerk helpen wij bedrijven naar een circulaire bedrijfsvoering toe. Daarbij is grip op grondstoffen en afval onmisbaar. Om de compliance van gevaarlijke afvalstoffen te waarborgen, nemen wij verschillende maatregelen. 

 • Verpakkingsmateriaal: wij zorgen ervoor dat iedere afvalstof in het juiste verpakkingsmateriaal wordt vervoerd en verwerkt.
 • Verwerker: wij voeren jaarlijks audits uit bij onze verwerkers. Zo garanderen we de juiste verwerking van gevaarlijk afval.
 • Inzameling en transport: wij zorgen dat gevaarlijke afvalstoffen uitsluitend worden verwerkt en vervoerd door inzamelaars en transporteurs met de benodigde certificering.
 • Waarderapportage: wij bieden met het Milgro dashboard nuttige inzichten in de waarde en kosten van gevaarlijk afval.
 • EURAL-code: wij koppelen de juiste EURAL-code aan afvalstoffen. U blijft wel altijd verantwoordelijk voor de juiste EURAL-classificering. 

Inzicht krijgen in uw gevaarlijk afval?

Met het oog op de CSRD-wetgeving is het van vitaal belang om als bedrijf inzicht te hebben in uw gevaarlijke afvalstoffen. Het beheren van afval volgens de EURAL en aanverwante wetgeving kan een uitdaging zijn. Milgro's dashboard biedt u de nodige handvatten. 

gevaralijk-afval-vierkant-cta

Inzicht in uw gevaarlijk afval

Het dashboard geeft volledig inzicht in uw gevaarlijk afval, gesplitst per stroom, gewicht, locatie of afroep. Neem de leiding in verantwoord afvalbeheer en boek nu een demo bij Milgro.

Boek demo