📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Auteur

Milgro

Datum

20 mei 2021

Leestijd

2 minuten

Wereld Bijendag positief voor natuur en economie

20 mei is de dag van de Bij. Op Wereld Bijendag vieren we de rol van bijen en bestuivers voor het ecosysteem. Stilstaan bij de rol van de bij op Wereld Bijendag helpt om het bedreigde diertje een steuntje in de rug te geven. 

Impact van bijen wordt breder gedragen

Dat de rol van de bij als bestuiver een positieve impact heeft op de biodiversiteit, opbrengst vanuit voedselvoorziening, matiging van de klimaatverandering en een gezond milieu wordt steeds breder gezien. Maar ook haar rol bij experimenten, zoals de WUR die getrainde bijen inzet om op COVID19 te testen, dragen bij aan het positieve imago van deze intelligente bij.

Deze positieve aandacht voor de bij en de hieruit toenemende activiteiten die georganiseerd worden voor de bij zorgt voor steeds betere resultaten op de jaarlijkse bijentelling. 

Stedelijke bij stabiel

Op 17 en 18 april telde meer dan 11.000 vrijwilligers, waaronder veel Milgro’ers het aantal bijen (per soort) in eigen tuin. De stedelijke bij toont de laatste jaren een stabiele populatie. Waaruit we kunnen concluderen dat getoonde initiatieven werken. Zo hanteren veel gemeenten een bij-vriendelijk maaibeleid en kiezen steeds meer tuineigenaren voor een bij- en natuurvriendelijke beplanting. Maar we zijn er nog niet. Nog steeds wordt 50% van alle bijensoorten in Nederland bedreigd.

Steentje ‘bij’dragen

De bij en Milgro vertonen een aantal kenmerkende overeenkomsten. Als logisch gevolg werd begin 2020 de bij toegevoegd aan het logo van Milgro. Milgro Bees (trotse bijnaam van de Milgro'er) dragen graag hun steentje bij om het diertje te ondersteunen. In april telden veel collega’s mee met de Nationale Bijentelling. Op de Nationale Zaaidag voor de Bij ontvingen alle Milgro medewerkers een DIY zaaipakket thuis. Hiermee werden met zelfgemaakte zaadbommen de eigen tuin, kale bermen en natuurarme viaducten aantrekkelijker voor de bij gemaakt. 

zaaiboom-milgro

Meten voor de wetenschap

Milgro steunt bovendien de bij met een bijenkast, geïnstalleerd door Liquid Nature. De bijenkast is uitgerust met een innovatieve monitoringtool. Met de gegevens uit dit IoT systeem, doen niet alleen wij en de imker meer kennis op over onze bijenkolonie. Ook wordt deze data gedeeld met de WUR ten behoeve van het 4-jarige bijen onderzoeksprogramma B-good.

Milgro hoopt dat door deze initiatieven de bij snel van de lijst met bedreigde diersoorten af kan.

Wilt u kijken wat u voor de bij kunt doen? De VN maakte  een lijst met actiepunten. Ook vindt u hier een overzicht met lokale initiatieven voor de bij.

Bijeninitiatieven en SDGs

Het steunen van initiatieven die ten goede komen aan de bij, draagt positief bij aan het ondersteunen van de Sustainable Development Goals. Denk hierbij aan het stimuleren van biodiversiteit, het verbeteren van voedselvoorzieningen en het positief bijdragen aan klimaatdoelstellingen.

Lees meer over de Sustainable Development Goals als wegwijzer voor circulaire ambities.

Verder laten inspireren door de Bij?

 

Milgro en de liefde voor de bij
De eigenschappen van de bij als intelligente verbinder en hersteller van natuurlijk kapitaal maakte dat Milgro begin 2020 de bij toevoegde aan het logo. Die kenmerken en de rol van de bij als leverancier van ecosysteemdiensten passen bij Milgro als (digitale) verbinder tussen ontdoeners en ontvangers van gebruikte grondstoffen. Waar de bij als bestuiver zorgt voor hogere voedselopbrengsten zorgt de technologie, methodiek en aanpak van Milgro voor een hogere beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal.

BIJ-WEB