🗑️

Webinar op 25 jan 2024 over

Grip op afval > Schrijf je nu in

Auteur

Milgro

Datum

7 januari 2021

Leestijd

4 minuten

Sustainable Development Goals als wegwijzer voor circulaire ambities

Hoe geef je als organisatie richting aan je circulaire ambities? Een goede manier is om hiervoor de Sustainable Development Goals te gebruiken. Maar dan moet je wel weten welke. En hoe je ze het beste kunt inzetten om er ook daadwerkelijk beter van te worden.

De Sustainable Development Goals?

Allereerst, de Sustainable Development Goals (SDG’s); hoe zit het ook alweer? De SDG’s zijn 17 doelen en 169 onderliggende subdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties en vormen het kompas voor duurzame ontwikkeling. Geen armoede is bijvoorbeeld zo’n doel, doel 1. Schoon water ook, dat is doel 6.

Steeds meer bedrijven aan de slag met de SDG’s

Steeds meer bedrijven in de wereld gebruiken de SDG’s om richting te geven aan hun bedrijfsstrategie. Vaak kiezen bedrijven een aantal SDG’s die passen bij het profiel van hun organisatie. Het zijn bovendien doelen waar ze het verschil mee kunnen maken. Zo is het logisch dat Philips zich inzet voor onder andere doel 3; goede gezondheid en welzijn. En dat FrieslandCampina gaat voor goede inkomsten voor haar boeren. Dat zijn de doelen 12 (verantwoorde consumptie en productie) en 8 (eerlijk werk en economische groei).

Wat zijn nu typisch circulaire SDG’s?

Maar wat nu als je als bedrijf circulaire ambities hebt? En hierin het verschil wilt maken? Een Britse studie toont haarfijn de overlap van de circulaire economie met de SDG’s. Hiervoor zijn de onderliggende 169 subdoelen grondig geanalyseerd. Het blijkt dat de volgende ontwikkelingsdoelen goed passen bij de uitgangspunten van de circulaire economie.

 • SDG 6: Schoon water en sanitair

  Dit doel spreekt voor zich: schoon water en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen. Dat betekent ook dat het nodig is om te investeren in systemen om afvalwater te recyclen voor veilig hergebruik. Vier subdoelen uit SDG 6 hebben een directe link met de circulaire economie (6.1, 6.2, 6.3, 6.4).

 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

  Doel 7 gaat over de toegang tot betaalbare en duurzame energie. Ook hierin zitten duidelijke circulaire principes, omdat duurzame energie gaat over energie uit hernieuwbare bronnen. Het is de bedoeling het aandeel duurzame energie in de energiemix aanzienlijk te verhogen. Alle drie de subdoelen gaan over de circulaire economie (7.1, 7.2 en 7.3).

 • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

  Dit doel gaat over het bevorderen van duurzame en economische groei. En over waardig werk voor iedereen. Dit doel wordt vaak geselecteerd door bedrijven. Het circulaire karakter van dit doel zit vooral in subdoel 8.2. Dat gaat over het verhogen van de economische productiviteit door onder andere innovatie. Ook subdoel 8.4 is circulair te noemen, omdat hierin wordt gesteld dat economische groei niet mag leiden tot een achteruitgang van het milieu.

 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

  Ook doel 12 heeft raakvlakken met de circulaire economie. Dit doel gaat over het verzekeren van duurzame productie en consumptie. Dat betekent dat er geen vervuilende maar natuurlijke hulpbronnen gebruikt moeten worden. En die moeten verantwoord beheerd worden. Afval wordt aanzienlijk teruggeschroefd door onder andere preventie, recycling en hergebruik. Subdoelen 12.2, 12.4 en 12.5 zijn circulair.

 • SDG 15: Leven op land

  Dit doel gaat over het beschermen van de natuur en het behoud van biodiversiteit. De natuur in haar puurste vorm is bij uitstek circulair. Niet voor niets horen meerdere subdoelen bij deze SDG. Bijvoorbeeld doel 15.1, dat zich richt op het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden. Daarnaast moeten we de ontbossing tegengaan en overal in de wereld nieuw bos aanplanten; 15.2. En de uitgeputte bodem herstellen. Dat staat in subdoel 15.3.


 

sdg circulaire subdoelen

* Deze subdoelen hebben een directe link met de circulaire economie. Verschillende andere subdoelen hebben uiteraard ook raakvlakken, zij het indirect. Ook zijn er SDG’s die maar op een enkel subdoel een directe link hebben. Denk aan SDG 14: leven in het water. In een circulaire economie is het ook belangrijk dat vervuiling van de zee, waaronder plastic soup, wordt tegengegaan.

Aan de slag! Maar worden bedrijven er beter van?

Organisaties die duidelijk weten aan welke circulaire ontwikkelingsdoelen ze willen bijdragen, kunnen vervolgens de stap maken om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Maar dan rijzen de volgende twee vragen. Ten eerste: word je er als organisatie beter van? En zo ja, ten tweede: hoe te beginnen?

De meerwaarde van circulair ondernemen

Om met die eerste vraag te beginnen. Ja, de overgang naar een circulaire economie heeft grote potentie. Voor de wereld: een CO2-reductie van 48% in 2030 bijvoorbeeld. Een gemiddelde toename van het jaarlijks besteedbaar inkomen van 3.000 euro in Europa. 700 miljoen dollar besparing op consumentenproductie in Amerika. Op bedrijfsniveau biedt de circulaire economie eveneens kansen. Denk aan het ontdekken van nieuwe markten en het kunnen besparen op materiaalkosten. En doordat materiaalkosten minder op de bedrijfsvoering drukken, zorgt dat voor meer bedrijfsstabiliteit. Verder ontstaan binnen de circulaire economie ook nieuwe diensten, en dus ook nieuwe banen. Bovendien kunnen die nieuwe diensten leiden tot een sterke en duurzame klantrelatie. De circulaire activiteiten onderbrengen bij universeel gedeelde ontwikkelingsdoelen is dan even slim als logisch. Het bevordert niet alleen de reputatie van een organisatie, maar een gemeenschappelijke taal maakt ook de samenwerking met andere bedrijven gemakkelijker.

Voordelen van circulair ondernemen

 • besparing op materiaalkosten
 • bedrijfsstabiliteit
 • innovatiekansen
 • nieuwe banen
 • duurzame klantrelatie
 • reputatie
 • verbetering van ketensamenwerking

Goed voorbeeld doet…

Een organisatie die de Sustainable Development Goals totaal heeft geïntegreerd in haar bedrijfsvoering is Unilever. In het Sustainable Living Plan van Unilever, dat de duurzame koers voor het bedrijf uitstippelt, hebben ook de SDG’s een plek. Zo is bijvoorbeeld bij SDG 15 precies uitgewerkt op welke manier Unilever een bijdrage levert aan het behoud van de biodiversiteit, inclusief de praktijkvoorbeelden. Dezelfde integratie is te zien bij het concern Philips, dat haar circulaire aanpak koppelt aan SDG 12, verantwoorde consumptie en productie. Philips heeft er ook een concreet doel bij: 25% van de omzet komt van circulaire producten, diensten en oplossingen.

Hoe te beginnen?

Mooie voorbeelden. Van toonaangevende bedrijven ook. Maar als je als organisatie nog pril bent in je circulaire ontwikkeling? Hoe begin je dan? En welke stappen zet je? In een stappenplan zetten we dit in zes punten voor je op een rij.

cta-download-stappenplan

 

Meer weten?

Milgro maakt samen met opdrachtgevers meetbare impact op meerdere SDG's. Zo kiezen wij bewust voor onder andere doel 12: verantwoorde consumptie en productie. Dat doel sluit namelijk naadloos aan op waar wij voor staan: klanten ondersteunen om meer waarde uit natuurlijk kapitaal te halen. Wilt u meer weten over hoe we met onze ambitie die van uw organisatie kunnen najagen? En hoe u daarbij de SDG’s kunt inzetten?

Neem contact op