Auteur

Milgro

Datum

26 maart 2021

Leestijd

1 minuut

Milgro in 2020: verbinden, verbeteren en verwonderen

Milgro heeft in een jaar volop dynamiek de beste resultaten in haar 27-jarig bestaan geboekt. In weerwil van uitdagende omstandigheden, waaronder de effecten van de Covid-pandemie, werd op alle fronten groei en verbetering gerealiseerd ten opzichte van 2019. Hiermee werd de trend van de afgelopen jaren versneld voortgezet. 

Alle financiële parameters kenden in 2020 een sterke ontwikkeling. Zo steeg, op basis van voorlopige cijfers, de omzet met 13%, nam de brutomarge met 15% toe en kwam de EBITDA circa 40% hoger uit. Ook op belangrijke operationele parameters, zoals klanttevredenheid, werd verdere verbetering bereikt.  

Op het gebied van technologie en digitalisering werden belangrijke projecten opgeleverd, zoals de migratie naar een nieuwe cloud-infrastructuur waarmee de schaalbaarheid en flexibiliteit aanzienlijk verbeterde. Ook de positionering van Milgro werd vernieuwd, wat zichtbaar werd in de introductie van een nieuwe website en huisstijl. Bijzondere mijlpalen in 2020 waren het verkrijgen van een octrooi op het integrale activiteitensysteem ('the Method of Recircling') en de benoeming van de eerste commissaris in de geschiedenis van Milgro. 

Ruud Hageman, co-CEO van Milgro, vat het jaar kernachtig samen: “In een jaar waarin de wereld grotendeels in lock-down was, hebben wij een sterke interne focus gehad. We hebben die tijd heel goed benut en hard aan onszelf gewerkt: aan het team, de processen, structuur, systemen en communicatie. 

Tegelijkertijd heeft Milgro haar groeipad weten vast te houden, al lag het groeitempo beduidend lager dan in voorgaande jaren. Wij zijn niettemin blij met een aantal toonaangevende nieuwe opdrachtgevers en zijn ervan overtuigd dat de groei de komende tijd weer zal versnellen”. 

Ook Laurens Groen, founder en co-CEO van Milgro, is positief over de resultaten. “Voor mij staat 2020 vooral in het teken van de kracht van verbinding. Allereerst met en binnen het team van collega’s. Zij hebben zich in een uniek jaar enorm veerkrachtig en betrokken getoond en ik ben dan ook trots op onze meer dan honderd Milgro Bee’s. Daarnaast wil ik de samenwerking met onze ruim 500 afval- en recyclingpartners onderstrepen. Samen met hen zijn wij erin geslaagd te allen tijde de continuïteit van de inzameling, afvoer en verwerking van de afvalstoffen van onze opdrachtgevers te waarborgen. Gezien de vele uitdagingen in 2020, waaronder Covid, was dat een bijzondere prestatie. Wij zijn onze partners daarvoor erkentelijk en kijken er naar uit om gezamenlijk nieuwe uitzichten te creëren in de transitie naar een circulaire economie”.