📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Auteur

Milgro

Datum

15 februari 2022

Leestijd

1 minuut

Milgro vernieuwt haar CO2-rapportage om completer inzicht te bieden.

Milgro biedt haar opdrachtgevers al ruime tijd inzicht in de CO2-emissie die ontstaat uit het afvalproces. Traditioneel wordt voor het afvalproces de vermeden CO2-methode toegepast. Deze methode vergelijkt een productieproces waar nieuw gemijnde grondstoffen worden toegepast met een productieproces waar gerecyclede grondstoffen worden gebruikt. Het verschil in CO2-uitstoot bepaalt de vermeden CO2.

Vermeden CO2-methode beperkend voor Milgro’s duurzame missie

Milgro heeft als missie om het managen van natuurlijk kapitaal te integreren in de bedrijfsvoering van organisaties. Daarmee willen wij een omslag creëren van het managen van afval naar het managen van grondstoffen. Van lineair denken naar circulair.

De eerder toegepaste methode voor het doormeten van CO2 past niet bij onze circulaire missie, aangezien deze methode uitgaat van het lineaire principe van mining, making, wasting. In de oude methode betekende meer afval, een hogere vermeden CO2 doordat de uit de afval opgewekte energie werd vergeleken met fossiel gewonnen energie. Dit is een verband dat niet past bij de duurzame aanpak die wij met onze partners hanteren.

Life Cycle Assessment geeft completer en duurzamer inzicht in die CO2-emissie

Met de vernieuwde rapportage, gebaseerd op de LCA-methode, wordt de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus meegenomen. Dit voorkomt het verschuiven van impact naar andere levensfases binnen de keten. En het stimuleert bewuste keuzes die tot een positief resultaat leiden in alle schakels binnen een keten. Dit is het complete en duurzame, langetermijninzicht dat we willen creëren en wat past bij het managen van natuurlijk kapitaal.

Milgro’s vernieuwde rapportage is gecontroleerd door Royal Haskoning DHV. De CO2 rapportage is vanaf 15 februari voor onze opdrachtgevers beschikbaar en te downloaden via Milgro’s online portal.

CO2 factsheet

 

Regelmatig publiceren wij updates over duurzame innovaties, grondstoffenmanagement en sustainable reporting. Op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn