📅

Webinar op 12 mrt 2024 over

CSRD > Schrijf je nu in

Auteur

Milgro

Datum

26 januari 2024

Leestijd

1 minuut

Nieuwe Economie Index 2024 (NEx) op 17,5%

Op 23 januari heeft MVO Nederland de Nieuwe Economie Index (NEx) 2024 gepresenteerd in Nieuwspoort, Den Haag. Milgro die al jaren partner is van MVO Nederland was ook bij dit evenement aanwezig. We hebben het NEx rapport bekeken en delen hier de belangrijkste inzichten.

Resultaat NEx 2024

De NEx 2024, die de mate van duurzaamheid binnen het Nederlandse bedrijfsleven meet en de voortgang richting een nieuwe economie in kaart brengt, laat een score zien van 17,5%. Hoewel dit een stijging is van 1,0 procentpunt ten opzichte van vorig jaar, is het de kleinste toename in de afgelopen vijf jaar. 

NEx---afgelopen-5-jaar

Thema’s NEx 2024

De index is een samenstelling van scores op zeven duurzaamheidsthema's: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie.

NEx-2024

De index, die sinds 2020 gestaag toeneemt (vanaf 12,1%), benadrukt de uitdagingen in de verduurzaming van de economie. Volgens Wouter Scheepens, directeur-bestuurder van MVO Nederland, loopt de verduurzaming tegen beleidsgrenzen aan en is er een gebrek aan toegankelijkheid, voordeligheid en begrijpbaarheid, wat leidt tot terughoudendheid bij ondernemers.

Versnellen van de grondstoffentransitie

Met de presentatie van de NEx 2024 wordt eens te meer duidelijk dat er urgente actie vereist is om ambitieuze doelstellingen te realiseren en de transitie naar een duurzame, circulaire toekomst te bevorderen. Het thema 'circulaire economie', waar Milgro zich onder andere sterk voor maakt, is onvoldoende gestegen. De score op dit thema daalt dit jaar van 14,5% naar 13,4%.

Om dit percentage te verhogen en sneller te bewegen naar een circulaire economie, is het van groot belang om de grondstoffentransitie te versnellen. We bereiken de grenzen van wat de planeet aankan. Grondstofvoorraden zijn eindig en raken uitgeput. Een economie waarin producten snel worden weggegooid is onhoudbaar. In de nieuwe, circulaire economie behouden materialen en grondstoffen hun waarde door ze te hergebruiken.

Wilt u het volledige NEx rapport nog eens nalezen? Bekijk het hier.