🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Auteur

Milgro

Datum

29 januari 2020

Leestijd

1 minuut

Milgro op NE20

Op 23 januari jl. werd in de Beurs van Berlage in Amsterdam het nieuwjaarsevenement van MVO Nederland georganiseerd: NE20. Laurens Groen, CEO van Milgro en tevens lid van de Raad van Partners van MVO Nederland, was een van de gastsprekers tijdens dit grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van Nederland. Zijn minicollege, met als titel: 'Grondstoffenmanagement is goud waard', ging in op een vraag die voor veel bedrijven zeer actueel is. Hoe richt je je businessmodel zo duurzaam mogelijk in, terwijl je bedrijf tegelijkertijd financieel gezond blijft? Daarmee sloot zijn bijdrage naadloos aan op het centrale thema van NE20, namelijk ‘Jouw aandeel in de nieuwe economie’.

Om de nieuwe economie concreet meetbaar te maken, introduceerde MVO Nederland tijdens NE20 de Nieuwe Economie Index (NEx). Dit cijfer geeft jaarlijks het percentage van de Nederlandse Economie aan dat nieuw is. Anders gezegd, een economie die circulair, klimaatneutraal en inclusief is, ook in de keten. Er liggen zeven thema’s (Nieuwe rijkdom, Echte prijzen, Transparante ketens, Inclusief ondernemen, Duurzame economie, Biodiversiteit en Circulaire Economie) uit de Nieuwe Business agenda van MVO Nederland ten grondslag aan de index. Deze resulteren gezamenlijk tot een gemiddelde score. Hiermee wordt de duurzaamheid van de Nederlandse economie voor het eerst in één getal uitgedrukt.

Nederland scoort 12,1% op de NEx en behoort daarmee bij de top van Europa, vooral door een relatief groot deel van producten dat van hergebruikt materiaal is gemaakt. Maar om een doelstelling van 20% in 2025 te halen moet er nog enorm veel gebeuren, aldus Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Het NEx-onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met Rabobank, KPMG, Milgro en IUCN. MVO Nederland gaat het NEx-onderzoek jaarlijks herhalen.

Naar het rapport