🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Auteur

Milgro

Datum

23 december 2019

Leestijd

1 minuut

Milgro meet tijd interne afvallogistiek door

De logistieke sector kampt met een krapte op de arbeidsmarkt en hierdoor kijkt de sector continu naar manieren waarop processen kunnen worden geoptimaliseerd en tijd kan worden gereduceerd. Eind 2018 formuleerde Milgro haar ambitie om, naast de vele voordelen die zij biedt voor afvalmanagement, haar opdrachtgevers tevens te ondersteunen in het optimaliseren van de interne afvallogistiek.

Centraal hierbij staat de reductie van tijd die nu aan het inzamelen van afvalstromen wordt besteed. Tijd die opdrachtgevers bij voorkeur besteden aan het primaire proces van de onderneming. Samen met haar partner WSS heeft Milgro een product en systeem ontwikkeld die het meten en registreren van deze interne afvallogistiek mogelijk maakt. De reguliere afvalcontainer wordt een slimme container welke volledig te traceren is. Het systeem biedt inzicht waarmee een reductie van uren gerealiseerd kan worden. Immers, what gets measured, gets managed. Zeker in de logistieke sector.

Om de innovatie te testen organiseerde Milgro donderdag 19 december samen met WSS de eerste Container Tracking Run. Diverse teams rende een rondje van bijna 1 kilometer met een slimme rolcontainer om ervaring op te doen. Binnenkort zullen meerdere logistieke bedrijven deze innovatie in gebruik nemen.