Auteur

Milgro

Datum

1 november 2021

Leestijd

1 minuut

innocent drinks kiest Milgro als partner in zero waste ambitie

innocent drinks heeft Milgro gekozen als partner in het realiseren van haar zero waste ambitie. Dat is de uitkomst van de aanbesteding van het duurzaam afvalmanagement van de nieuwe, volledig CO2-neutrale elektrische fabriek die innocent onlangs officieel heeft geopend. De visie, technologie, methodiek en aanpak van Milgro bleken uitstekend aan te sluiten op de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van innocent.

De gloednieuwe fabriek van innocent op de Maasvlakte in Rotterdam, de blender genoemd, zal in 2022 zo’n 400 miljoen innocent smoothies per jaar gaan produceren voor de Europese markt. Daarbij speelt duurzaamheid in iedere stap van het proces een essentiële rol. Niet alleen in het gebruik van grondstoffen, maar ook in het terugdringen van verspilling en het hoogwaardig recyclen en valoriseren van onvermijdbare afval- en reststromen.

De gezamenlijke ambitie is groot en vroeg de afgelopen maanden in de opstartfase van de blender vooral om een dynamische en flexibele aanpak qua inzameling, operationele afvoer en verwerking van afval- en reststromen. Gedurende deze fase, maar ook juist bij het opschalen van de fabriek ligt de focus op het organiseren van de meest duurzame verwerking van alle vrijkomende stromen. Daarmee sluit Milgro’s dienstverlening uitstekend aan bij de zero waste ambitie van innocent. In het partnership is dit dan ook de leidende doelstelling.

Milgro is blij en trots op de samenwerking:

“innocent drinks heeft als doel de duurzaamste koploper in haar markt te worden. Milgro draagt hieraan bij, vanuit haar missie om het managen van natuurlijk kapitaal te integreren binnen de bedrijfsvoering van opdrachtgevers. Wij kunnen innocent drinks hierin bij uitstek faciliteren, ondersteunen en ontzorgen - en kijken er zeer naar uit de gezamenlijke ambitie te vertalen naar succes”, aldus Alex van Kuilenburg, Ecosystem manager Food van Milgro.

meet the blender

Maak kennis met de blender - innocents CO2-neutrale, super duurzame fabriek, beter voor de planeet en passend binnen innocents' doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Innocent - Ned voiceover  Final