Auteur

Milgro

Datum

16 januari 2018

Leestijd

1 minuut

Euromaster naar next level afvalmanagement

Euromaster Nederland, netwerk van service- en verkooppunten voor banden en auto-onderhoud met landelijke dekking, heeft het afval- en grondstoffenmanagement uitbesteed aan Milgro. De optimalisatiefase die inmiddels is gestart, heeft betere financiële- en duurzaamheidsprestaties als doel.

Na een succesvolle pilot in 2016 heeft Euromaster het gehele afvalmanagement van alle 92 locaties met ingang van januari 2017 uitbesteed aan Milgro. In de eerste fase lag de focus met name op het inzichtelijk maken en transparant krijgen van alle afvalstromen. Nu alle afvalstromen worden geregistreerd en Euromaster altijd actueel inzicht heeft in de stromen, is gestart met het doorvoeren van verbeteringen. De inzamelstructuur wordt geoptimaliseerd om zo de afvalkosten verder terug te dringen. Daarnaast wordt het scheidingsgedrag met betrekking tot de reststromen verbeterd om hergebruik en hoogwaardige recycling mogelijk te maken.

Gerry de Laet, HSEQ manager bij Euromaster Nederland: “We zetten ons in voor de bescherming van het milieu en streven continu naar nog betere maatschappelijke en economische prestaties. Door ons afvalmanagement te professionaliseren, combineren we duurzaamheid met kostenbesparing. In Milgro hebben we hiervoor de juiste partner gevonden.” Ook Jaap van Stijn, Regiomanager bij Euromaster Nederland, is blij met de samenwerking: “Het project met Milgro is een goed project met een kop en een staart. Milgro is duidelijk een partij met kennis en ervaring in de automotive. De aanpak om ons stap voor stap verder te brengen, waarbij er aandacht is voor elke vestiging, begint zijn vruchten af te werpen. Het is goed om te zien dat het gescheiden inzamelen van afvalstromen steeds beter gaat. Iedereen doet het en draagt daardoor zijn steentje bij.”

Olivier de Wit, Consultant Resource Management bij Milgro: “Nu alle afvalstromen van Euromaster via het digitale platform van Milgro verlopen, heeft Euromaster altijd actueel inzicht in de reststromen per locatie, per regio en op landelijk niveau. De rapportagestructuur voegt tevens veel waarde toe. Op de verschillende vestigingen van Euromaster zet het personeel zich steeds meer in voor de doelstelling van duurzame winstgevendheid. Het is goed om te zien dat de gehele organisatie het duurzaamheidsbeleid draagt. Zo komen we gezamenlijk tot de beste resultaten.”