Auteur

Milgro

Datum

20 juni 2017

Leestijd

1 minuut

Columbus en Milgro vernieuwen contract

Collectieve inkoopcombinatie Columbus en Milgro hebben onlangs hun samenwerking gecontinueerd door het sluiten van een nieuwe raamovereenkomst. Naast optimale afvalscheiding en afvalreductie zal de komende jaren ook veel aandacht uitgaan naar hergebruik van grondstoffen en het inzichtelijk maken van grondstofverlies als gevolg van productie-uitval.

Columbus is een inkoopcombinatie, in de vorm van een vereniging, die in 2002 werd opgericht door een aantal Nederlandse producenten van voedingsmiddelen. Inmiddels zijn meer dan 20 toonaangevende bedrijven lid van Colombus. Marcel Guitoneau, senior inkoop coördinator bij Columbus, licht de keuze voor Milgro toe: “Door het aangaan van deze raamovereenkomst kunnen we een actieve bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met het gebruik van natuurlijke grondstoffen en het behoud van een gezond milieu voor toekomstige generaties. Op deze manier blijft Columbus ook de komende jaren een positieve bijdrage leveren aan duurzaam ketenmanagement.”

Alex van Kuilenburg, Consultant Resource Management van Milgro, is blij met de nieuwe overeenkomst. “Na een uitvoerig traject is Milgro opnieuw gekozen als strategisch partner van Columbus. Onze samenwerking gaat al meer dan tien jaar terug en we zijn gedreven om ook de komende jaren duurzaam waarde te creëren voor de leden van Columbus.”