🗑️

Webinar: CSRD (English) | 23 april 2024

Registreer

Auteur

Milgro

Datum

6 januari 2020

Leestijd

1 minuut

bee. connected..!

Milgro blijft doorontwikkelen. Afgelopen jaar zijn wij verder getransformeerd, van een kennis- naar een technologieorganisatie op het gebied van duurzaam afval- en grondstoffenmanagement. Digitalisering maakt immers de versnelling mogelijk die noodzakelijk is om onze economie duurzaam winstgevend te maken en te houden.

Centraal daarin blijft onze missie staan om het managen van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers te integreren. Zo moet het duurzaam (circulair) inzetten en beheren van grondstoffen ‘business as usual’ worden. Net als voor andere vormen van ‘bedrijfskapitaal’, zoals human capital.

Onze ontwikkeling gaan wij ook zichtbaarder maken in onze communicatie. De positionering en huisstijl worden aangepast in onze interne en externe media en middelen. Nu, bij de start van het nieuwe jaar, zetten we de eerste zichtbare stap in dit proces: Milgro Bee.

Ecosystemen onderhouden

De rol van Milgro is die van (digitale) verbinder tussen ontdoeners en ontvangers van gebruikte grondstoffen. Daarvoor zijn technologie en een bewezen aanpak nodig, evenals samenwerking in de bedrijfsketen. Dit zal onder andere resulteren in het fors reduceren van emissies in het gebruik van grondstoffen en een hogere beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal.

Tegen deze achtergrond wordt het Milgro beeldmerk vanaf vandaag verrijkt met een nieuw symbool: de bij. Beter gezegd: de Milgro Bee.

Voor een duurzaam en gezond leefmilieu is ‘de bij’ een onmisbare schakel. De bij herstelt en onderhoudt natuurlijke ecosystemen en zorgt daarmee voor groei en bloei. Driekwart van de gewassen heeft een hogere oogst als er bijen aanwezig zijn. De bij staat ook voor vruchtbaarheid, intelligentie en samenwerking. De abstracte vormen van de vleugels van Milgro Bee staan voor het verbinden van ontdoeners en ontvangers – en van natuur en technologie.

U zult Milgro Bee de komende tijd steeds vaker tegenkomen. bee. connected, bijvoorbeeld door ons te volgen: