📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

17 juni 2024

Reading time

2 minutes

Nieuwe veiligheidsrichtlijn PGS 37-2 voor lithiumbatterijen en accu's

Eind vorig jaar is een nieuwe Nederlandse veiligheidsrichtlijn definitief geworden. Het gaat om de PGS 37-2. "PGS" staat voor "Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen", en de 37-2 versie heeft betrekking op specifieke voorschriften en richtlijnen voor de opslag van lithium(-ion)batterijen en -accu's. Niet alle bedrijven zijn volledig op de hoogte van deze richtlijn. In dit blog leggen we daarom uit wat de PGS 37-2 inhoudt en wat erbij komt kijken. Heeft uw organisatie te maken met lithium(-ion)batterijen? Dan bevat dit bericht relevante informatie voor u.

Brand in een opslagruimte. Gevaarlijk en ook onnodig wanneer het voorkomen had kunnen worden. Helaas komt het wel voor, bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende rekening is gehouden met veiligheid. Het komt nog te vaak voor bij de opslag en afhandeling van lithium(-ion)batterijen.

Het gebruik van lithiumbatterijen is de laatste jaren sterk toegenomen. Het opslaan en de behandeling tijdens de verwerking van deze batterijen brengen specifieke risico’s met zich mee. Zo kan er kortsluiting ontstaan. Er kan thermal runaway plaatsvinden, dat is een ongewenst chemisch proces waarbij de temperatuur van een batterijcel op hol slaat en flink stijgt. Er kan brand ontstaan, waarbij giftige gassen vrijkomen. Ook is het mogelijk dat accu's exploderen onder bepaalde omstandigheden. 

Voor wie geldt de PGS 37-2?

In wat voor producten zitten deze batterijen zoal? In steeds meer producten, denk aan elektrische auto’s en fietsen, maar ook aan telefoons, medische apparaten en zelfs tandenborstels. 
De veiligheidsrichtlijn PGS 37-2 geldt voor bedrijven die meer dan duizend kilo aan gevaarlijke stoffen (waaronder lithiumbatterijen) in een ruimte (brandcompartiment) opslaan. 

gevaarlijk-afval-featured-image

In het kort, wat houdt de PGS 37-2 in?


  1. Veiligheidsmaatregelen: Dit omvat de fysieke eisen aan de opslaglocatie, zoals brandwerende eigenschappen, ventilatie, en afstand tot andere objecten.
  2. Organisatorische maatregelen: Procedures en beleid voor de veilige opslag en het beheer van lithium(-ion)batterijen. 
    Het is hierin belangrijk dat ook het personeel op de hoogte is van de richtlijn en zich eraan houdt. Wanneer er bijvoorbeeld gebruikte (ingepakte) batterijen worden verplaatst naar een inzamelbak, dan moet dat met beleid en enige voorzichtigheid gebeuren. In de praktijk is het voorgekomen dat batterijen bij de afhandeling te ruig in een bak zijn gegooid, waardoor er brand is ontstaan. Een organisatorische maatregel onder de PGS 37-2 is daarom het trainen van personeel in het veilig omgaan met lithium(-ion)batterijen, inclusief de juiste procedures bij incidenten.
  3. Risicoanalyse: Een systematische benadering om potentiële gevaren te identificeren en te mitigeren. 
  4. Incidentenbestrijding: Richtlijnen voor het omgaan met calamiteiten zoals brand, lekkages of andere noodsituaties.  
  5. Milieuaspecten: Voorschriften om milieuschade te voorkomen, zoals het opvangen van eventueel vrijgekomen stoffen. 

Afhandeling van oude batterijen

De risico's en dus ook de richtlijn zijn zowel relevant bij de opslag van nieuwe batterijen, als bij de afhandeling van oude batterijen. Het tweede is wat voor Milgro en haar klanten voornamelijk relevant is. In ons werk verbinden we, zoals we dat noemen, ontdoeners van afval en ontvangers van afval. Zo zorgen we ervoor dat afval op een zo hoogwaardig mogelijke manier kan worden verwerkt. Dat houdt in: zo min mogelijk ecologische impact. Veiligheid is onderdeel van ons werk. We houden ons dus ook bezig met het veilig inzamelen en transporteren van batterijen die afval zijn. Denk daarbij aan gebruik van een UN-gekeurd kunststof inzamelmiddel met daarin vermiculiet, het verakken van lekkende batterijen in een aparte zak en/of het afplakken van polen. 

Waarom de PGD 37-2?

Het volgen van de PGS 37-2 helpt bedrijven en organisaties om aan de wettelijke eisen te voldoen en de risico's die gepaard gaan met het opslaan van lithium-ionbatterijen te minimaliseren. Bent u klant bij Milgro? Dan bent u verzekerd van een veilige inzameling, compliant aan de nieuwe veiligheidsrichtlijn PGS 37-2. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.