📅

Webinar: CSRD, hoe starten? | do 12 sept en on demand te bekijken

Meld u aan

Author

Milgro

Date

28 augustus 2023

Reading time

2 minutes

Material Flow Analysis: op weg naar de circulaire economie

Efficiënter omgaan met materialen, afvalstromen verminderen, energieverbruik optimaliseren en daarmee bijdragen aan een duurzamere toekomst. Dat klinkt iedereen toch als muziek in de oren? Vandaag vertellen we hoe u met een Material Flow Analysis of materiaalstroomanalyse van Milgro een stap richting de circulaire economie zet. We zijn u daarbij graag van dienst.

Wat is Material Flow Analysis?

De Material Flow Analysis (MFA) noemen we in het Nederlands een Materiaalstroomanalyse (MSA). Dit meetinstrument geeft inzicht in de hoeveelheid en aard van de materialen die sectoren of bedrijven gebruiken, produceren en afvoeren. 

Het identificeren van knel- en verbeterpunten helpt bij het optimaliseren van materiaal- en energieverbruik. Zo dragen bedrijven hun steentje bij aan een duurzamere toekomst.

MFA02

Hoe verloopt een Materiaalstroomanalyse?

 1. Het identificeren van alle materialen die bij bedrijfsactiviteiten betrokken zijn. Denk aan grondstoffen, tussenproducten en eindproducten.
 2. Per materiaal in kaart brengen hoeveel het jaarlijkse gebruik, de productie en afvoer is.  
 3. Analyse van deze informatie voor het vaststellen van knel- en verbeterpunten. 

Efficiënter omgaan met grondstoffen is een belangrijk verbeterpunt. Als uit de analyse blijkt dat een groot deel van een bepaald materiaal bij het afval belandt, zijn er mogelijkheden om deze afvalstroom te verminderen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van duurzamere materialen of door het materiaal te recyclen of hergebruiken. 

Het resultaat van een Material Flow Analysis

Een MFA levert veel inzicht en informatie op. Het resultaat is een gedetailleerd overzicht van alle ingekochte, verbruikte, geproduceerde en weggegooide materialen. Vaak wordt gekozen voor weergave in de vorm van een Sankey-diagram. 

De materiaalstroomanalyse bevat een kwantificering van de hoeveelheid materialen, bijvoorbeeld weergegeven in kilogrammen of tonnen per jaar. Zo helpt dit meetinstrument bedrijven en organisaties om te identificeren waar kansen liggen voor duurzamer ondernemen en het verminderen van de milieu-impact. Met de resultaten van de materiaalstroomanalyse beantwoordt u vragen als:

IMG_6925
 

 • Welke kansen signaleren we voor het verbeteren van materiaalgebruik?
 • Hoe kunnen we efficiënter met materialen omgaan om kosten te besparen?
 • Welke maatregelen kunnen we nemen om niet-duurzame materialen te vervangen of verminderen
 • Welke bedrijfsprocessen kunnen we efficiënter inrichten, ten behoeve van operationele efficiëntie en kostenbesparing?
 • Hoeveel van de gebruikte materialen zijn recyclebaar? 

Waarom Material Flow Analysis?

De Material Flow Analysis is een wetenschappelijk erkende methodiek. In de overgang naar een circulaire economie is inzicht in de materiaalstromen en grondstoffen binnen een bedrijf, gemeente of provincie cruciaal. Materiaalstroomanalyses worden ook ingezet om productiegerelateerde knelpunten te lokaliseren en aan te pakken. 

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Een MFA is op verschillende niveaus uit te voeren. Denk aan een individueel bedrijf, een sector of zelfs op nationaal niveau. Daarmee vormt de materiaalstroomanalyse een nuttig instrument voor bedrijven en organisaties die hun materiaal- en energieverbruik willen optimaliseren. 

Dit helpt bij het verminderen van de impact op het milieu en draagt bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. 

sdg-wegwijzer-circulaire-bedrijfsvoering

De voordelen van Material Flow Analysis

 • Potentie tot reductie van materiaalstromen.
 • Brengt circulaire kansen in kaart.
 • Geeft inzicht in materiaalstromen binnen een bedrijf of gebied.
 • Resulteert in duidelijke kansen aan de inkoopzijde of door de gehele supply chain.
 • Efficiënter gebruik en verduurzaming van materialen en daarmee kostenbesparing.

Aan de slag met Material Flow Analysis

Enkele voorbeelden van typische MFA-toepassingen zijn: 

 • Lokaliseren van inefficiënties en verspilling in een productie- of distributieketen.
 • Verbetering van de activiteiten van een productie- of distributieketen.
 • Verbetering van de beweging van voorraden en producten door een toeleveringsketen.
 • Evaluatie van de effecten van productie en materiaalbehandeling op het milieu. 

Milgro en een Material Flow Analysis

Milgro biedt uitgebreide MFA-diensten aan. Daarmee helpen we u om materiaalstromen te begrijpen en optimaliseren. Ons team van professionals heeft uitgebreide ervaring en kennis van de nieuwste MFA-methoden. Met onze accurate analyses, helpen we bedrijven en organisaties op weg naar de circulaire economie. Meer weten? Neem contact op. 

IMG_6942

Meer weten over MFA?

Deze analyse biedt inzicht in uw materiaalgebruik, waarmee u afval kunt verminderen en uw activiteiten kunt verduurzaamen. 
Lees meer